Rozmowa o pracy

 0    29 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I need to do lots of overtime.
start learning
Potrzebuję dużo nadgodzin.
I have a lot of responsibility
start learning
Mam dużą odpowiedzialność
I need to deal with people's problems.
start learning
Muszę poradzić sobie z problemami ludzi.
There's no time to work on my own projects.
start learning
Nie ma czasu na pracę nad własnymi projektami.
I spend so much time in meetings.
start learning
Spędzam tak wiele czasu w spotkaniach.
I get a say in what we decide.
start learning
Mam decydujące zdanie na temat tego, co decydujemy.
I often get stressed out.
start learning
Często się stresuję.
It's a well-paid job.
start learning
To dobrze płatna praca.
REMINISCING
start learning
reminiscencja, wspominanie, refleksje
He often worked late into the night.
start learning
Często pracował do późna w nocy.
He did become successful engineer.
start learning
Odniósł sukces jako inżynier.
I think he felt bad.
start learning
Myślę, że czuł się źle.
He was missing out.
start learning
On zniknął.
He wasn't around.
start learning
Nie było go w pobliżu.
He was a good father.
start learning
Był dobrym ojcem.
Remember when we would make believe that we were married?
start learning
Pamiętasz, kiedy uwierzyliśmy, że jesteśmy małżeństwem?
Those were the days. I'd swim all summer!
start learning
To były dni. Pływałbym przez całe lato!
Life was simpler back then.
start learning
Życie było wtedy prostsze.
these
These chairs are uncomfortable.
start learning
te
Te krzesła są niewygodne.
these days
start learning
obecnie
those
Those chairs are uncomfortable.
start learning
tamten
Tamte krzesła są niewygodne.
those days are long gone
start learning
tamte czasy już dawno minęły
Remember when you'd spend all day exploring?
start learning
Pamiętasz, kiedy spędziłeś cały dzień na zwiedzaniu?
When I was young, I loved hanging out with friends.
start learning
Kiedy byłem młody, uwielbiałem spędzać czas z przyjaciółmi.
Everything was easier back then.
start learning
Wtedy wszystko było łatwiejsze.
I'd play make-believe and go exploring.
start learning
Bawiłbym się i udawałem, że odkrywam.
past routines
start learning
przeszłe rutyny
I didn't use to get a say in decisions.
start learning
Nie miałem w zwyczaju, aby zabierać głoś w decyzjach.
She didn't use to work much overtime.
start learning
Nie pracowała za dużo nadgodzin.

You must sign in to write a comment