Rozmowa kwalifikacyjna

 0    61 flashcards    strzyzyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ukończyć studia
start learning
graduate
zdobyć nowe umiejętności
start learning
acquire new skills
doświadczenie
start learning
experience
okazja
start learning
opportunity
rozwijać
start learning
develop
szansa
start learning
chance
Zainteresowania
start learning
interests
Główne obowiązki
start learning
main responsibilities
odpowiedzialny
start learning
responsible
włączony
start learning
included
sam (siebie)
start learning
myself
cel długoterminowy
start learning
long-range goal
zatrudnić
start learning
hire
wybierać
start learning
choose
wymaga
start learning
requires
niezależność
start learning
independence
decyzje
start learning
decisions
dowieść
start learning
prove
oszczędności
start learning
savings
poprawa
start learning
improvement
kandydat
start learning
candidate
zarabiać
start learning
earn
Chciałbym zarobić
start learning
I would like to earn
wynagrodzenie
start learning
salary
kwalifikacje
start learning
qualifications
wypowiedzenie pracy
start learning
termination of work
dziedzina
start learning
field
ukończyć
start learning
graduate from
życiorys
start learning
resume
Umiejętności
start learning
skills
udowodnić
start learning
prove
dynamicznie rozwijający się
start learning
fast developing
zdobyć doświadczenie
start learning
gain experience
odpowiedzialność
start learning
responsibility
samorealizacji
start learning
self-actualisation
brać na siebie nowe obowiązki
start learning
take on new duties
kompetencje
start learning
competencies
mocne i słabe strony,
start learning
strengths and weaknesses,
cechy
start learning
qualities
łatwo przystosowujący się do zmian
start learning
adaptable
oddany
start learning
dedicated
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
start learning
problem-solving
dogadywać się z zespołem
start learning
get on with the team
pod presją
start learning
under pressure
polepszyć
start learning
improve
współpracownicy
start learning
co-workers
ostateczny termin
start learning
deadline
osiągnąć sukces
start learning
succeed
przeszkody
start learning
obstacles
uporać się
start learning
manage
wyznaczać cele
start learning
set goals
trzymać się
start learning
stick to
uczestniczyć
start learning
participate
korzyści
start learning
benefits
poradzić sobie z czymś
start learning
deal with
stałe szkolenia
start learning
constant trainings
istotny
start learning
relevant
przekonany
start learning
convinced
wdrażać
start learning
implement
w przedziale
start learning
in the range of
brutto
start learning
gross

You must sign in to write a comment