ROZDZIAŁ 9

 0    46 flashcards    magdalenkka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
awansować
start learning
get promoted
wręczać wypowiedzenie
start learning
hand in a notice
dostać podwyżkę
start learning
get pay rise
rozpocząć szkolenie w miejscu pracy
start learning
get on-the-job training
zostać zwolniony
start learning
get made redundant
powoli łapie wszystko
start learning
slowly getting the hang of everything
zmagać się
start learning
struggling to cope
przekazać odpowiedzialność komuś
start learning
delegate the responsibility to somebody
stwierdzenie, że jest to bardzo satysfakcjonujące
start learning
finding it very rewarding
stymulujący / pobudzający
start learning
stimulating
Czuję, że naprawdę się angażuję.
start learning
I feel I'm really stretching myself
emocjonalnie wycieńczający
start learning
emotionally draining
nie wymagający kwalifikacji, nudny
start learning
menial
szef oddziału
start learning
head of branch
utworzyć
start learning
set up
pozostawić kogoś w kontakcie z kimś
start learning
put sb in touch with sb
poprosić o spotkanie
start learning
request a meeting
rozwiązywać coś
start learning
sort sth out
przystąpić do egzaminu wstępnego
start learning
sit the entrance exam
zaczynać od zera
start learning
start from the bottom
wypracować sb pozycję
start learning
work your way up
żyć z czegoś
start learning
live on sth
Ogromna awantura
start learning
huge row
przekwalifikować się na inne pole
start learning
to retrain in another field
uruchom własną stronę internetową
start learning
launch own website
za granicą
start learning
overseas
na pewno się stać
start learning
bound to
przyczynić się
start learning
contribute
dostać podwózkę
start learning
get a lift
żyć zgodnie z oczekiwaniami
start learning
live up to expectations
być wykorzystywanym
start learning
be exploited
ingerować
start learning
interfere
podatek dochodowy
start learning
income tax
ranga
start learning
rank
praca, poród
start learning
labour
nowość
start learning
novelty
bogaty
start learning
well-off
nosić tacę
start learning
to carry tray
postawił stopę
start learning
set foot
nerwowy
start learning
restless
uśmiać się
start learning
have a laugh
słabnąć
start learning
wear off
wykopać
start learning
dig up
tworzyć/zmyślać coś
start learning
make something up
badania rynku
start learning
market research
zadowolić się
start learning
settle for

You must sign in to write a comment