Rodziny wyrazów 2

 0    91 flashcards    mariolasobieska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trzymać
start learning
hold
mieć pozycję
start learning
hold a position
przytrzymać w górze
start learning
Hold up
przytrzymać na dole
start learning
Hold down
zorganizowac spotkanie
start learning
hold a meeting
zorganizować wybory
start learning
hold an election
poczekaj chwilę
start learning
hold on
mieć swoje zdanie
start learning
hold an opinion
opinia którą podzielają wszyscy
start learning
commonly held belief
nieprawidłowy
start learning
wrong
co się dzieje?
start learning
what's wrong?
co jest złego w...
start learning
What's wrong with...
coś jest nie w porządku
start learning
there is something wrong with......
nic złego się nie dzieje
start learning
there is nothing wrong
pójść żle
start learning
go wrong
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
start learning
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
stan wojny
start learning
state of war
stan wyjątkowy
start learning
state of emergency
rząd
start learning
state
własność państwowa
start learning
state-owned
finansowany przez państwo
start learning
state-funded
zdenerwować się (potocznie)
start learning
be in a state
stan jakiegoś procesu
start learning
the state of play...
sytuacja
start learning
state of affairs
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
state benefit
sens, pojęcie, odniesienie
start learning
term
w sensie psycholigicznym
start learning
in psychological terms
w odniesieniu do, pod względem...
start learning
in terms of...
termin, określenie
start learning
term
semestr
start learning
term
warunki (np.: umowy)
start learning
terms
być w dobrych stosunkach
start learning
be on good terms
pogodzić się z czymś
Ania musiała pogodzić się z wyjazdem Tomka.
start learning
come to terms with
Ann had to live with Tom's departure.
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
start learning
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
czekać na
start learning
wait for
oczekiwać
start learning
await
spodziewać się
Spodziewałam się, że przyjdziesz.
start learning
expect
I expected you to come.
nie móc się czegoś doczekać
start learning
look forward to
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
start learning
sight
I have very good sight.
spojrzenie, widok
start learning
sight
na widok
start learning
at the sight of
od pierwszego wejrzenia
start learning
at first sight
zauważyć, dostrzeć
start learning
catch sight of
piękny widok
start learning
sight
zabytki
start learning
sights
w zasięgu wzroku
start learning
in sight
nie móc znieść widoku
start learning
can't stand the sight of...
zapomnieć o czymś ważnym, stracić kogoś z oczu
start learning
lose sight of...
poza zasięgiem wzroku
start learning
out of sight
satysfakcjonować
start learning
satisfy
zaspokoić czyjeś żądanie
start learning
satisfy someone's request
zaspokoić czyjąś potrzebę
start learning
satisfy someone's need
zaspokoić czyjąś ciekawość
start learning
satisfy someone's curiosity
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
usatysfakcjonowany
start learning
satisfied
nieusatysfakcjonowany
start learning
dissatisfied
satysfakcjonujący, wystarczający
start learning
satisfactory
satysfakcja, zadowolenie
start learning
satisfaction
wiadomości kótre przekazywane dalej ulegają zmianom
start learning
Chinese whispers
płacić każdy za siebie
start learning
go Dutch with
pokazywać swoją dezaprobatę
start learning
talk to sb like a Dutch uncle
odwaga po alkoholu
start learning
Dutch courage
mówić bezsensownie
start learning
talk double-dutch
długie cienkie frytki
start learning
French fries
przyjść na myśl
start learning
cross sb's mind
przysięgam, przyrzekam
start learning
cross my heart
teraz, w tym momencie
start learning
at the moment
narazie, chwilowo
start learning
for the moment
w tym momencie
start learning
at this moment
w tamtym momencie
start learning
in that moment
obecnie
start learning
at this moment in time
jak tylko ktoś coś zrobi
start learning
the moment sb does sth
w każdej chwili
start learning
any moment
wielka szansa
start learning
big moment
chwilowo
start learning
momentarily
chwilowy
Wskutek chwilowej utraty dobrej oceny sytuacji, Kelsie popełniła błąd i została zwolniona z pracy.
start learning
momentary
Due to a momentary lapse of judgement, Kelsie made a mistake and was fired from her job.
kwiat
To jest ładny kwiat.
start learning
a flower
This is a nice flower.
pełny kwiatów (roślina)
start learning
in flower
kwitnie
start learning
come into flower
kwietnik, klomb
start learning
flowerbed
doniczka
start learning
flower pot
maminsynek
start learning
mummy's boy
uczyć się czegoś od małego
start learning
Learn something at your mother's knee
matka nadopiekuńcza
start learning
mother hen
ojczyzna
start learning
mother country
matka natura
start learning
mother Nature
język ojczysty
Moja ciotka mieszkała we Francji przez całe dorosłe życie i prawie zapomniała języka ojczystego.
start learning
a mother tongue
My aunt lived in France all her adult life and almost completely forgot her mother tongue.
przyszła matka
start learning
mother-to-be
matka czegoś
start learning
The Mother of
macierzyństwo
start learning
motherhood
matkować
start learning
mother

You must sign in to write a comment