Rodziny wyrazów 1

 0    85 flashcards    mariolasobieska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budować
start learning
build
być zbudowanym z
start learning
be built of
narastać
start learning
build
budowniczy
start learning
builder
plac budowy
Sprzęt zostanie jutro wysłany na plac budowy.
start learning
building site
The equipment will be sent to the building site tomorrow.
klocki do budowania
start learning
building blocks
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
start learning
building
Several buildings were destroyed.
robić wykonywać
start learning
make
podjąć decyzję
W końcu podjęłam właściwą decyzję.
start learning
make a decision
I have finally made the right decision.
zaproponować coś
start learning
make an suggestion
popełnić błąd
Nie umiem napisać słowa „interrupt” wciąż robię ten sam błąd.
start learning
to make a mistake
I cannot write the word “interrupt” properly, I always make the same mistake.
umówić się na spotkanie
start learning
make an appointment
zmusić kogoś do czegoś
start learning
make sb do sth
pościelić łóżko
start learning
make the bed
robić różnicę
Dwie godziny snu więcej zawsze robi różnicę.
start learning
make a difference
Two more hours of sleep always makes a difference.
zadzwonić
start learning
make a phone call
poprosić o przysługę
start learning
ask a favor
wyświadczyć komuś przysługę
start learning
do someone a favor
zrobić coś jako przysługę
start learning
do something as a favor
być dłużnym przysługę
start learning
owe sb a favour
odwdzięczyć się
start learning
return a favour
pewnego dnia
start learning
one day
pewnego dnia
start learning
some day
któregoś dnia
start learning
one of these days
ostatnio, kilka dni temu
start learning
the other day
w tamtych czasach
start learning
in those days
dzień po dniu
start learning
day after day
dzień spędzony na świeżym powietrzu
start learning
day out
szczęśliwy dzień
start learning
lucky day
wypadek, katastrofa
start learning
crash
rozbić się
start learning
crash
rozbić się o coś
start learning
crash into
przebić się przez coś
start learning
crash through something
zawiesić się (komputery)
start learning
crash
zasnąć (potocznie)
start learning
crash out
awaryjne lądowanie
start learning
crash landing
lądować awaryjnie
start learning
crash-land
intensywny kurs
start learning
crash course
ostra dieta
start learning
crash diet
otwarty
Jestem otwarty na każdy pomysł, który może uczynić naszą pracę łatwiejszą.
start learning
open
I'm receptive to every idea that might make our work easier.
zamknięty
start learning
closed
szeroko otwarte
start learning
wide open
otworzyć
start learning
open
otworzyć się, zacząć mówić
start learning
open up
otwierać się na coś
start learning
to open into
ukazywać się, otwierać się (perspektywy)
start learning
open up
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
start learning
a field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
dziedzina nauki
start learning
field of science
w praktyce
start learning
in the field
pole widzenia
start learning
field of vision
pole naftowe
start learning
oilfield
lornetka
start learning
field glasses
wolny
Tylko w górach czuję się wolny.
start learning
free
I only feel free in the mountains.
wolno coś zrobić
start learning
free to do sth
nie krępować się, śmiało coś zrobić
start learning
feel free to
dać komuś wolną rękę
start learning
give someone a free hand
wolny duch (osoba, która żyje tak, jak chce), wolny duch
start learning
Free spirit
wolnocłowy
start learning
duty-free
bezołowiowy
start learning
lead-free
wolny rynek
start learning
free market
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
wszystko co mogę
start learning
all I can
wszystko czego potrzebujesz
start learning
all you need
wszystko czego chcesz
start learning
All you want
wszystko o
start learning
all about
robić z kimś biznes
start learning
to do business with......
prowadzić buznes, firmę
start learning
run a business
podróż służbowa
James wybiera się w podróż służbową do Singapuru w przyszłym tygodniu.
start learning
business trip
James is going on a business trip to Singapore next week.
lunch służbowy
start learning
business lunch
spotkanie służbowe
start learning
business meeting
wizytówka
start learning
business card
godziny pracy
Nasze godziny pracy są od 8.00 do 16.00.
start learning
business hours
Our business hours are from 8.00 a.m. to 4 p.m.
to nie twój biznes
start learning
It's none of your business
zajmij się swoimi sprawami
start learning
mind your own business
to moja sprawa
start learning
It is my business
nawyk
start learning
habit
robić coś z przyzwyczajenia
start learning
do something out of habit
zły nawyk
start learning
bad habit
odrażający nawyk
start learning
disgusting habit
miec zwyczaj robienia czegoś
start learning
be in the habit of ........
przyzwyczaić się
start learning
get into the habit of ........
odzywczaić się
start learning
get out of the habit of......
zwyczaj (dotyczący całej społeczności, narodu, grupy)
start learning
custom
tradycja, zwyczaj (przekazywana z pokolenia na pokolenie)
start learning
tradition
zwyczaj (w biznesie, w sprawach urządowych)
start learning
practice

You must sign in to write a comment