Real estate and real property law

 0    34 flashcards    skrzyszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agent nieruchomości
start learning
a real estate agent / a real estate broker
nieruchomości
start learning
nieruchomości in English
real property [UK] = real estate [US]
kamienica czynszowa
start learning
tenement
własność dziedziczna
start learning
hereditary property
nieruchomość własna
start learning
freehold estate
nieruchomość dzierżawiona
start learning
leasehold estate
spadek, dziedziczenie
start learning
inheritance
dożywotni dzierżawca
start learning
life tenant
najem, dzierżawa
start learning
lease
posiadanie wyłączne
start learning
exclusive possession
prawo wieczystego użytkowania
start learning
perpetual usufruct right
hipoteka
start learning
mortgage
wycenić
start learning
to appraise
wycena
start learning
appraisal
cena wywoławcza, początkowa
start learning
asking price
prowizja
start learning
commission
zaliczka, pierwsza wplata/rata
start learning
downpayment
ciężar hipoteczny
start learning
encumbrance
lokal, pomieszczenie, siedziba
start learning
premises
podnajmować
start learning
to sublet
plan zagospodarowania przestrzennego
start learning
zoning ordinance
zbywający prawo, cedent
start learning
grantor
nabywca prawa
start learning
grantee
właściciel, gospodarz
start learning
landlord
nieograniczone prawo własności ziemskiej
start learning
fee simple
służebność
start learning
servitude, easement
dzierżawa wieczysta
start learning
perpetual lease
zamieszkiwanie, zamieszkanie
start learning
habitation
zajmowanie
start learning
occupancy
rozmyślne lub wynikające z zaniedbania działanie lokatora
start learning
wilful or negligent act of the tenant
wypowiedzenie umowy najmu
start learning
notice of the termination of lease agreement
negocjować
start learning
to negotiate
obejrzeć, wizytować
start learning
to inspect
zaliczka
start learning
deposit

You must sign in to write a comment