QUIZZ - Marketing Vocabulary

 0    77 flashcards    adamtargos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accessibility
start learning
dostępność
affordability
start learning
przystępność, dostępność (np. cenowa)
B2B (business to business)
start learning
B2B
B2C Business to Consumer
start learning
B2C
B2G Business to Government
start learning
B2G
benchmarking
start learning
analiza porównawcza
brand
start learning
marka
brand awareness
start learning
świadomość marki
brand insistance
start learning
przywiązanie do marki
brand loyalty
start learning
lojalność wobec marki
brand name
start learning
nazwa marki
brand preference
start learning
preferencje dotyczące marki
brand recognition
start learning
rozpoznawalność marki
break-even analysis
start learning
Analiza progu rentowności
capitalize on
start learning
wykorzystać
distribution channel
start learning
kanał dystrybucyjny
end-user
start learning
Użytkownik końcowy
exorbitant/inflated price
start learning
wygórowana / zawyżona cena
gaps in the market
start learning
luki w rynku
hype
start learning
Hype, szum
line filling
start learning
dodawanie nowych linii produktów o podobnych cechach
line stretching
start learning
rozszerzanie asortymentu
market penetration
start learning
penetracja rynku
market research
start learning
badania rynku
market saturation
start learning
nasycenie rynku
market segmentation
start learning
segmentacja rynku
market share
start learning
udział w rynku
market skimming
start learning
oferowanie nowego produktu po cenie możliwie najwyższej przed wprowadzeniem innego, podobnego produktu
marketing mix
start learning
mix marketingowy
mark up
start learning
marża
mass market
start learning
rynek masowy
niche market
start learning
rynek niszowy
OTS (opportinity to see)
start learning
OTS (możliwość zobaczenia)
ploy
start learning
taktyka, sztuczka, trik
prestige pricing
start learning
stosowanie wysokich cen w celu zwiększenia luksusu produktów (np. biżuteria, perfumy)
price elasticity
start learning
elastyczność cenowa
primary data
start learning
Dane pierwotne
product differentiation
start learning
zróżnicowanie produktów
product life-cycle
start learning
Cykl życia produktu
product line
start learning
linia produktów
product mix
start learning
zestaw produktów, asortyment
profitability
start learning
Rentowność
promotional tools
start learning
narzędzia promocyjne
qualitative
start learning
jakościowy
quantitative
start learning
ilościowy
quotation
start learning
cytat, oferta cenowa
sales volume
start learning
wielkość sprzedaży
sample of people
start learning
próbka ludzi
satisfy customer needs
start learning
zaspokoić potrzeby klientów
saturated
start learning
nasycony
secondary data
start learning
Dane wtórne
sluggish
start learning
ospały, słaby, powolny
threshold effect
start learning
efekt progowy
to aim at sth
start learning
dążyć do czegoś
to carry out a survey
start learning
przeprowadzenie badania/ankiety
to corner the market
start learning
"pokonać rynek" (jeżeli firma jest najlepsza w sprzedaży danego produktu)
to differentiate
start learning
odróżnić
to discontinue a product
start learning
zaprzestać produkcji
to do / carry out / conduct market research
start learning
przeprowadzać / przeprowadzać badania rynku
launch a product
start learning
"wypuścić" produkt
introduce a product
start learning
przedstawić produkt
bring out a product
start learning
wprowadzić produkt
make a loss
start learning
przynosić stratę
make a profit
start learning
osiągać zysk
reach saturation
start learning
osiągnąć nasycenie
segment a market
start learning
segmentacja rynku, "podzielić" rynek
set a price
start learning
ustalić cenę
subsidize prices
start learning
subsydiować ceny (dotować ceny)
target at
start learning
celować na, mieć na celu
upgrade a product
start learning
ulepszyć produkt
to withdraw
start learning
wycofać się, wypłacić (pieniądze)
total product offer
start learning
Łączna (całkowita) oferta produktowa
trademark
start learning
znak towarowy
USP (Unique Selling Point)
start learning
USP - unikalny punkt sprzedaży
utilities
start learning
narzędzia
value-for-money
start learning
stosunek jakości do ceny
wholesaler
start learning
hurtownik

You must sign in to write a comment