quality and production

 0    50 flashcards    milenajanuszkiewicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antypoślizgowy
start learning
antislip
proces montażu
start learning
assembly process
na stanie
start learning
in stock
ciśnieniomierz
start learning
pressure gauge
łatwopalny
start learning
inflammable
realność/wykonalność
start learning
feasibility
konstruktor
start learning
designer
mapa procesu
start learning
flowchart
innowacje
start learning
innovations
wadliwy
start learning
flawed
kod kreskowy
start learning
barcode
zaległości
start learning
backlog
maszyny i sprzęt
start learning
machinery and equipment
koszty ogólne
start learning
overheads
dynamometr
start learning
dynamometer =tensile-strength tester
naklejki
start learning
stickers
poniżej normy
start learning
substandard
przekręcić licznik
start learning
twist counter
tensjometr
start learning
tensiometer
napięcie
start learning
tension
toksyczny
start learning
toxic
wyczerpanie zapasów
start learning
stock depletion
jednorazowa/niepowtarzalna produkcja
start learning
one-off production
wskaźnik produktywności
start learning
production indicators
skaner optyczny
start learning
optical scanner = reader
zakład produkcyjny
start learning
manufacturing plant
szpiegostwo przemysłowe
start learning
industrial espionage
środki ostrożności
start learning
safety measures
oferta produktów (asortyment)
start learning
product range
ograniczenia produkcji
start learning
production constraints
przepustowość/przerób
start learning
throughputs
sytuacja w której firma wprowadza nowy produkt na rynek a inna firma tego nie produkuje (luka technologiczna)
start learning
technological gap
przypadkowa próbka
start learning
randomized sample
niedobór surowców
start learning
shortage of raw materials
pracownik magazynu
start learning
warehouseman = storekeeper
miejsce pracy
start learning
workstation
pozostałości na magazynie (pozostałości towaru) niesprzedane stoki
start learning
unsold stocks = leftover stocks
wykres punktowy
start learning
scatter chart
marnować towary
start learning
to waste goods
winda towarowa
start learning
goods lift= goods elevator
produkować z wyprzedzeniem
start learning
make-to-stock products
zacząć produkcję w momencie otrzymania zamówienia
start learning
make-to- order products
zawsze w sprzedaży (na półkach)
start learning
off-the-shelf
komponenty są gotowe, proces składania zamówienia zaczyba się w momencie otrzymania zamówienia
start learning
assemble-to-order-products
tablica informacyjna
start learning
notice board
produkcja masowa
start learning
mass production
planowanie operacji
start learning
operations scheduling
sprzęt do celów specjalnych
start learning
specific - purpose equipment
zapas
start learning
stock = inventory
rotacja pracowników
start learning
personnel rotation

You must sign in to write a comment