Psychology 2

 0    30 flashcards    martacichon94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gromadzić
start learning
accumulate
przyzwyczajony
start learning
accustomed
przyznać się, potwierdzić
start learning
acknowledge
nabyć, przyswoić, zdobywać
start learning
acquire
ostry
start learning
acute
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
dostosować
start learning
adapt
adaptacja
start learning
adaptation
nałogowiec
start learning
addict
uzależniony
start learning
addicted
Uzależnienie behawioralne
start learning
behavioral addiction
Uzależnienie od substancji psychoaktywnej
start learning
substance addiction
uzależniający
start learning
addictive
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
dorosłość
start learning
adulthood
etiologia, przyczyna
start learning
aetiology
afekt
start learning
affect
Izolacja afektu
start learning
isolation of affect
wpłynąć
start learning
affect
Wiek życia
start learning
chronical age
wiek umysłowy
start learning
mental age
Ageizm, dyskryminacja ze względu na wiek
start learning
ageizm
drogi oddechowe
start learning
airways
zatrucie alkoholowe
start learning
alcohol poisoning
czujność
start learning
alertness
zmieniać, modyfikować
start learning
alter
amnezja
start learning
amnesia
amnezja następcza
start learning
anterograde amnesia
Amnezja infantylna, dziecięca
start learning
infantile amnesia
Wsteczna amnezja
start learning
retrograde amnesia

You must sign in to write a comment