Przysłówki (dokonczyć)

 0    180 flashcards    lakasia42
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stawiać kogoś w korzystnej sytuacji
start learning
to put sb at an adventage
zyskać przewagę konkurencyjną
start learning
gain a competitive advantage
Zrobienie tego przyniesie korzyść
start learning
There's an adventage IN doing it
za wszelką cenę
start learning
at all costs
czuć się swobodnie z
start learning
feel at ease
na twój koszt
start learning
at your expense
być winnym
start learning
to be at fault
mimo wszelkich swoich wad
start learning
for all his faults
koncentrować się na najważniejszych
start learning
put the first things first
dostać kogoś w swoje ręce
start learning
to get/lay one's hands on sb
trzymać ręce z daleka
start learning
to keep one's hands off sth
skwapliwie wykorzystać okazję
start learning
to seize an opportunity with both hands
być na czworakach
start learning
to be on one's hands and knees
brawa
start learning
put your hand together
brawa gromkie
start learning
to give sb big hand
mieć staranne pismo
start learning
to write in a neat hand
pomóc komuś
start learning
to give/lend sb a hand
wymknąc się spod kontroli
start learning
get out of hand
spróbowac swoich sił w
start learning
to try one's hand at
na widok kogoś
start learning
at the sight of someone
spostrzec zauważyć
start learning
to catch sight of sight
stracić z oczu /
start learning
to lose sight of
nie wolno nam zapominać że
start learning
We mustn't lose sight of fact
znać kogoś z widzenia
start learning
to know somebody by sight
Odrazu mi się nie spodobał
start learning
I took a dislike to him on sight
niezapomniany widok
start learning
a sight to behold
okropnie wyglądam
start learning
I look such a sight
stawiać sobie coś za cel
start learning
to set one's sights on
mierzyć za wysoko
start learning
to set one's sights to high
podnosić/ obniżać sobie poprzeczkę
start learning
Raise / lower sb's sights
co z oczu to z serca
start learning
out of sight out of mind
na wolności
start learning
at large/ at liberty
ogół społeczności
start learning
the public at large
ogólnie rzecz biorąc
start learning
by and large
ostatni, ale nie mniej ważny
start learning
last but not least
być w rozterce
start learning
to be at a loss
sprzedać ze stratą
start learning
sell at a loss
ponieść straty
start learning
to suffer losses
zgłoś stratę karty
start learning
report the loss os your credit card
Nie będziemy płakać gdy ojedzie
start learning
He'll be no great loss when he leaves
spisać coś na straty
start learning
to write sth off as a total loss
Nie potrafię tego wyjaśnić
start learning
I'm at loss to explain
Nie mam pojęcia jak się z nim skontakotwać
start learning
I'm at loss how to contact them
Nie wiedziałem co powiedzieć
start learning
I was at Loss for words
wycofać się w porę
start learning
to cut one's losses
pokój/wojna
start learning
at peace / war
losowo, chybił trafił
start learning
at random
w każdym bądź razie
start learning
at any rate
na czyjąś prośbę
start learning
at smb. 's request
niezwłocznie
start learning
at short notice
o zachodzie słońca
start learning
at sunset
z tego co mówią
start learning
by all accounts
Nie zmieniaj tego ze względu na mnie
start learning
Do not change the daate on my account
Straciłam pracę prze niego
start learning
I lost my job on account of him
z powodu złego stanu zdrowia
start learning
on acount of ill health
pod żadnym pozorem
start learning
on no account
po wcześniejszym ustaleniu terminu
start learning
by appointment
za rękę
start learning
by hand
sprzedać na licytacji
start learning
sell at auction
uratować sytuację
start learning
save the day
nie robić dalekosiężnych planów
start learning
to take one day at at time
uszczęśliwić kogoś
start learning
to make sb's day
pamiętać lepsze czasy
start learning
to have seen better days
mieć zły dzień
start learning
have an off day
zrobić sobie fajrant
start learning
to call it a day
w mionionych czasach
start learning
in days gone by
koniec konców
start learning
at end of the end
stopniowo
start learning
by degrees
na tuziny
start learning
by the dozen
zdecydowanie
To zdecydowanie najlepszy film jaki widziałam
start learning
by far
It's by far the best film i've ever seen
siłą
start learning
by force
z pochodzenia
start learning
by birth
na pamięć
start learning
by heart
za pomocą czegoś
nielegalnie, niueczciwie
start learning
by means of
by illegal means
w żadnym wypadku/ wcale
start learning
by no means/ not by any means
ależ tak, jak najbardziej
start learning
yes, by all means
z natury
skąpy
start learning
by nature
He is mean by nature
wedle mojego zegarka
start learning
by my watch
Byłem totalnie zaskoczony
start learning
I was taken by surprise
nawiasem mówiąc
start learning
by the bye
z pewnością
start learning
for sure
dla odmiany
start learning
for a change
ze strachu przed
start learning
for fear of
dla zabawy / przyjemności / rozrywki
start learning
for fun / enjoyment / entertainment
na zawsze (dawac cos)
start learning
for good
Możesz to zatrzymać na zawsze
start learning
You can heve it for keeps
Nie myśl, że wszystko ci się należy
start learning
Do not take everything for granted
do wynajęcia
start learning
for rent/ hire/sell
na całe życie
start learning
for life
przynajmniej raz
start learning
for once
na przechowanie
start learning
for safe keeping
Nie rób tego ze względu na mnie
start learning
Do not do it only for my sake
przez wzgląd na
start learning
for the sake of
krótko mówiąc
start learning
for short
na razie
start learning
for the time being
na pewien czas
start learning
for a while
od teraz (n)
start learning
for now on
od zera, od początku, od podstaw
start learning
from scratch
na dodatek
Jest wredny a w dodatku samolubny
start learning
in addition
In addition to being selfish he is mean as well
z góry
płatne z góry
start learning
in advance
payable in advance
w zgodzie z
start learning
in agreement with
Po co te krzyki?
start learning
What's all this shouting in aid of?
w sumie
start learning
in all (all in all)
próbując
Jego próby nauki hiszpańskiego nie powoidły się
start learning
in an attempt
He failed in his attempt to learn Spanish
w odpowiedzi na
start learning
in answear to
w rozkwicie
start learning
in blossom
W moim przekonaniu to zbrodnia
start learning
In my book this is a crime
krótko mówiąc, w skrócie
start learning
In brief
na wszelki wypadek
start learning
just in case/ in any case
gotówką (płacić)
start learning
in cash (pay)
być odpowiedzialnym
start learning
to be in charge of,
szyfrem
start learning
in code
wygodnie
start learning
in comfort
mieć coś wspólnego
start learning
have something in common
w porównaniu do
start learning
in comparsion with
podsumowując
start learning
in conclusion
w zaufaniu
start learning
in confidence
mieć kontrolę nad
start learning
in control of
na wsi
start learning
in the country
Utrzymywać kogoś w nieświadomości
start learning
Keep someone in the dark about sth
być zadłużonym
start learning
to be in debt
jest popyt na coś
start learning
in demand
szczegółowo
start learning
in detail
mieć trudności
start learning
to be in difficulty
w kierunku
start learning
in the direction of
mieć wątpliwości co do czegoś
start learning
to be in doubt about something
we właściwym czasie
start learning
in due course
w zamian za coś
start learning
in exchange for something
istnieć
start learning
to be in existence
w modzie (w sezonie)
start learning
fashion (in season)
na korzyść
start learning
in favor of
w płomieniach
start learning
in flames
osobiście
Spotkałam Hju Granta we własnej osobie
start learning
in the flesh
I met Hugh Grant in the flesh
w centrum uwagi
start learning
in focus
Praca szła pełną parą
start learning
The work was in full swing
Impreza trwała na całego
start learning
The party was in the full swing
na drugim biegu
start learning
in the second gear
ogólnie
start learning
in general
po połowie
start learning
in half
w pośpiechu
start learning
in a hurry/ in haste
dobre złe zdrowie
start learning
in good bad health
na cześć
start learning
in honour of
w nadzieji na
start learning
in hopes of
piórem/ długopisem
start learning
in pen / pencil
w czyimś interesie
start learning
in someone's interest
na długość/ szerkość
start learning
for length / width
w świetle reflektorów
start learning
in the limelight
w szeregu / w kolejce
start learning
in a line
na dłuższą metę (Idiom)
To się nie opłaca na dłuższą metę
start learning
in the long run
It doesn't pay off in the long run
zakochany w
start learning
in love with
w międzyczasie
start learning
in the meantime
w środku, trakcie
start learning
in the middle of
z umiarem
start learning
in moderation
w nastroju (do czegoś)
start learning
in the mood (something)
w wiadomościach
głośno o kimś w mediach
start learning
on the news
in the news
w żałobie
start learning
in mourning
w ułamku sekundy
start learning
in the nick of time
błyskawicznie
start learning
in no time
krótko mówiąc, podsumowując
start learning
In a nutshell
innymi słowy
start learning
in other words
parami w parach
start learning
pairs in pairs
z zasady
start learning
in principle
trwać
start learning
to be in progress
osoba, o którą chodzi
start learning
the person in question
w zamian
start learning
in return
bezpiecznie
start learning
in safety
w obronie w
start learning
in self-defense
pod postacią czegoś, w kształcie czegoś
start learning
in the shape of something,
w skrócie
start learning
in short
na widok czegoś
start learning
in sight of something
na niebie
start learning
in the sky
pod pewnymi względami
start learning
in some respects
w zapasie, na magazynie
start learning
in stock, out of stock
w słońcu/ w cieniu
start learning
in the sun/shade
z rzędu, kolejno
start learning
in succession
z kolei
start learning
in turn
na próżno
start learning
in vain
w użyciu
start learning
in use
z uwagi na
mając to na uwadze
start learning
in view of
with this in view
na drodze (zawadzać)
jestem w drodze
start learning
in the way
on the way

You must sign in to write a comment