przyimki-ruchu, miejsca

 0    43 flashcards    g0310
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
into
The day changed into the night.
start learning
w
Dzień zamienił się w noc.
onto
start learning
na czymś
across
We swam across the river.
start learning
przez coś
Przepłynęłyśmy przez rzekę.
round
start learning
round in English
okrągły, w koło
a long
start learning
wzdłóż
next to
start learning
obok / przy
by
start learning
obok (bardzo blisko)
opposite
start learning
naprzeciwko (daleko)
on front
start learning
z przodu, na przeciwko (blisko)
be for
start learning
przedemną
below
start learning
poniżej
beside, next to
start learning
obok, obok
behind
The bank is behind the corner.
start learning
za / z tyłu
Bank znajduje się za rogiem.
in front on
start learning
z przodu
near
My house is near the school.
start learning
blisko / niedaleko (ogólnie)
Mój dom jest blisko szkoły.
on top of
start learning
na wierzchu, szczycie
under
Check under the bed.
start learning
pod
Sprawdź pod łóżkiem.
below
start learning
poniżej
at
start learning
w (dotyczy miejsc publicznych np. szkoła, kino
above
Our office is above the hairdresser’s.
start learning
powyżej / nad / u góry (daleko)
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
over
start learning
powyżej/nad / u góry (bliżej)
in
start learning
w (dotyczy sie miejscowości lub miejsc np room)
at
start learning
w np at home
according to
According to the rules it is strictly forbidden.
start learning
według
Zgodnie z zasadami to jest surowo zakazane.
on behalf of
I'm acting on behalf of XYZ Plc.
start learning
w imieniu
Działam w imieniu spółki XYZ.
by means of
start learning
za pomocą
by mistake
start learning
przez pomyłkę
on purpose
start learning
celowo
out of onder
start learning
nie działające
between
start learning
pomiędzy (pomiędzy 2 rzeczami)
among
start learning
między, pomiędzy (więcej ni 2 rzeczy)
against
It's against the law to bribe.
start learning
przeciwko komuś/ czemuś
Przekupstwo jest wbrew prawu.
arrived at
start learning
przybył (do jkiegoś miejsca np. dworzec)
arrived in
start learning
przybył do (miejscowości)
because of
start learning
z powodu
in common with
start learning
mieć coś wspólnego
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
start learning
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
apart from
start learning
oprócz
in favor of
start learning
za czymś
as for
start learning
jeżeli chodzi o...
in case of
start learning
W przypadku, w razie czegoś
regadles of
start learning
regadles z
regardless of
start learning
niezależnie od tego, nie zważając na

You must sign in to write a comment