Przydatne zwroty do FCE i matury

 0    37 flashcards    Zosia Mat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Osobiście uważam, że...
start learning
Personally, I think that...
Moim zdaniem...
start learning
In my view...
Wydaje mi się, że...
start learning
It seems to me that...
O ile wiem...
start learning
As far as I know...
Mam mieszane uczucia co do...
start learning
I have mixed feelings about...
Wątpię, że...
start learning
I doubt that...
Niestety nie zgodzę się z tobą, ale...
start learning
I’m sorry to disagree with you, but...
Chyba tak.
start learning
I guess so.
Z drugiej strony...
start learning
On the other hand...
Jedną z zalet X jest...
start learning
One advantage of X is...
Mogłbyś to rozwinąć?
start learning
Could you elaborate that?
Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
start learning
It might sound strange, but...
Muszę wyrazić swój podziw dla...
start learning
I must express my admiration for...
Jestem przekonany, że...
start learning
I am convinced that...
O ile mi wiadomo...
start learning
To the best of my knowledge...
To brzmi rozsądnie.
start learning
That sounds reasonable.
W pewnym stopniu się zgadzam, ale...
start learning
I agree to some extent, but...
Jak by to ująć?
start learning
How shalI put it?
Mogę się mylić, ale...
start learning
I might be wrong, but...
Waham się co do tego...
start learning
I hesitate about this...
Należy podkreślić, że...
start learning
It is important to emphasize that...
Wydaje mi się to niesłuszne...
start learning
It seems wrong to me...
Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić.
start learning
I'm afraid that in this respect I can not agree with you.
dodatkowo
start learning
additionally
dokładny, ścisły; celny
start learning
accurate
przyzwyczajać się
start learning
accustom
uznawać, przyznawać, potwierdzać
start learning
acknowledge
pochodzić z jakiegoś okresu, sięgać wstecz
start learning
date back to sth
nie pochwalać czegoś
start learning
disapprove of something
pozbyć się czegoś
start learning
dispose of sth
być w czymś lepszym od innych
start learning
excel in/ at sth
wytłumaczenie czegoś
start learning
excuse for sth
znać się na czymś
start learning
be familiar with
stawić czoła czemuś, pogodzić się z czymś
start learning
to face up to something
rzucić okiem na coś/ kogoś
start learning
glance at sth/ sb
wdzięczny komuś za coś
start learning
grateful to someone for something
ten drugi, ten ostatni (np. z wymienionych osób)
start learning
the latter

You must sign in to write a comment