Project 3, UNIT 1 Revision

 0    82 flashcards    oskarkabaty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What did you do on Saturday?
start learning
Co zrobiłeś w sobotę?
I went shopping on Wednesday.
start learning
Poszedłem na zakupy w środę.
I bought a pair of jeans yesterday.
start learning
Kupiłem parę dżinsów wczoraj.
I go to school / I went to school yesterday.
start learning
Chodzę do szkoły / Poszedłem do szkoły wczoraj.
I see him./ I saw him yesterday.
start learning
Widzę go./ Widziałem go wczoraj.
I think that.../ I thought that...
start learning
Myślę, że ... / Pomyślałem, że...
I have a party on my birthday./ I had a party on my birthday.
start learning
Urządzam imprezę urodzinową. /Urządziłem imprezę urodzinową.
My grandparents came to see me.
start learning
Moi dziadkowie przyszli do mnie.
He got a job on Monday.
start learning
Dostał pracę w poniedziałek.
He started school last year.
start learning
Zaczął szkołę w zeszłym roku.
He got married 3 years ago.
start learning
Ożenił się 3 lata temu.
They moved house last summer.
start learning
Przeprowadzili się latem ubiegłego roku.
He went to university last autumn.
start learning
Poszedł na studia jesienią ubiegłego roku.
He was born in 1990.
start learning
Urodził się w 1990 roku.
My mother spoke Spanish very well.
start learning
Moja matka mówiła po hiszpańsku bardzo dobrze.
He moved to England when he got a job there.
start learning
Wyjechał do Anglii, kiedy dostał tam pracę.
he doesn`t work in a factory now because he retired few years ago.
start learning
on nie pracuje teraz w fabryce, ponieważ poszedł na emeryturę kilka lat temu.
He left home few minutes ago.
start learning
Wyszedł z domu kilka minut temu.
He laughed all of a sudden.
start learning
Roześmiał się nagle.
I need a rest.
start learning
Potrzebuję odpoczynku.
This cake tastes good.
start learning
To ciasto smakuje dobrze.
ask for directions
start learning
zapytać o drogę
add salt to taste
start learning
dodać sól do smaku
want
start learning
chcieć
paint your nails
start learning
malować paznokcie
the most popular pets are cats
start learning
najbardziej popularne zwierzęta domowe są kotami
typical
start learning
typowy
more and more people
start learning
coraz więcej osób
I live alone.
start learning
Mieszkam sam.
aunt, uncle, cousin
start learning
ciotka, wujek, kuzyn
stepmother / stepfather
start learning
macocha / ojczym
this means that...
start learning
to znaczy że...
in the same house
start learning
w tym samym domu
about half the families in Britain
start learning
około połowa rodzin w Wielkiej Brytanii
find food and water
start learning
znaleźć pożywienie i wodę
fly south
start learning
lecieć na południe
swim down the river to the sea
start learning
płynąć w dół rzeki do morza
Was it hard?
start learning
Czy to było trudne?
It was brilliant last year.
start learning
To było genialne w ubiegłym roku.
sure
start learning
oczywiście
by the way
start learning
przy okazji
do you want to come to my party?
start learning
chcesz przyjść na moje przyjęcie?
nice to meet you
start learning
miło cię poznać
loads of homework
start learning
mnóstwo pracy domowej
do you like canoeing?
start learning
lubisz pływać kajakiem?
husband, wife, niece, nephew
start learning
Mąż, żona, siostrzenica, bratanek
I`m the eldest in my family.
start learning
Jestem najstarszy w mojej rodzinie.
I call him daddy
start learning
Ja nazywam go tatusiem
I don`t remember him very well.
start learning
Nie pamiętam go zbyt dobrze.
we always get good presents from her
start learning
zawsze dostajemy fajne prezenty od niej
favourite number
start learning
ulubiona liczba
take the car to the car wash
start learning
wziąć samochód do myjni
give the baby a bottle of milk
start learning
dać dziecku butelkę mleka
put the clothes in the washing machine
start learning
umieścić ubrań w pralce
take the dog for a walk
start learning
wziąć psa na spacer
phone the dentist
start learning
zadzwonić do dentysty
polish the furniture
start learning
polerować meble
school uniform
start learning
mundurek szkolny
the next day
start learning
następnego dnia
a week later
start learning
tydzień później
were you here last Monday?
start learning
byłeś tu w ostatni poniedziałek?
someone took it.
start learning
ktoś go zabrał.
a bit boring.
start learning
trochę nudne.
really exciting
start learning
naprawdę ekscytujące
It was fun.
start learning
To było zabawne.
It was not bad.
start learning
To nie było złe.
stay in bed for a few days
start learning
pozostać w łóżku przez kilka dni
go to a wedding
start learning
iść na wesele
you have got flu
start learning
masz grypę
We arrested the thief yesterday.
start learning
Zatrzymaliśmy wczoraj złodzieja.
I hate cleaning.
start learning
Nienawidzę sprzątania.
He grew up in this town.
start learning
Dorastał się w tym mieście.
My grandmother died in 2004.
start learning
Moja babcia zmarła w 2004 roku.
He wanted to leave school.
start learning
Chciał opuścić szkołę.
a week ago
start learning
tydzień temu
six hours ago
start learning
Sześć godzin temu
I lived near the sea.
start learning
Mieszkałem niedaleko morza.
everyone at his school is British
start learning
wszyscy w jego szkole są Brytyjczykami.
things got better when I started school.
start learning
zrobiło się lepiej, gdy zacząłem szkołę.
I am quite good at it.
start learning
Jestem dość dobry w tym.
I still miss my home town.
start learning
Wciąż tęsknię za moim rodzinnym miastem.
he lives in the city center
start learning
mieszka w centrum miasta

You must sign in to write a comment