PRESENT SIMPLE -1 (874,872,882)

 0    30 flashcards    emilakieruzel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
My husband never lies to anybody.
start learning
Mój mąż nigdy nikogo nie kłamie.
You often smile to people you meet.
start learning
Często się uśmiechasz do ludzi, których spotykasz.
Children become healthier if they are loved.
start learning
Dzieci stają się zdrowsze, jeśli są kochane.
They play tennis twice a week.
start learning
Grają w tenisa dwa razy w tygodniu.
The students study German and English.
start learning
Studenci uczą się niemieckiego i angielskiego.
I usually drink one coffee a day.
start learning
Zwykle piję jedną kawę dziennie.
It often rains in autumn in my homeland.
start learning
W mojej ojczyźnie często pada jesienią.
The postman brings me my mail every other day.
start learning
Listonosz przynosi mi moją pocztę co drugi dzień.
My brother often plays football.
start learning
Mój brat często gra w piłkę nożną.
May comes after April.
start learning
Może nadejść po kwietniu.
Does our daughter often go to the cinema?
start learning
Czy nasza córka często chodzi do kina?
Does Robert like classical music?
start learning
Czy Robert lubi muzykę klasyczną?
Do Will and Richard usually work at night?
start learning
Czy Will i Richard zwykle pracują w nocy?
Does Norman have two grandsons?
start learning
Czy Norman ma dwóch wnuków?
Do students always complain about school?
start learning
Czy uczniowie zawsze narzekają na szkołę?
Do I often drink three cups of coffee in the morning?
start learning
Czy często wypijam trzy filiżanki kawy rano?
Does my friend always worry about her daughter?
start learning
Czy mój przyjaciel zawsze martwi się o swoją córkę?
Do men usually give flowers to women?
start learning
Czy mężczyźni zazwyczaj dają kwiaty kobietom?
Does our car often break down?
start learning
Czy nasz samochód często się psuje?
Does Ed usually smoke at home?
start learning
Czy Ed zwykle pali w domu?
Everyone knows that water freezes at zero centigrade.
start learning
Wszyscy wiedzą, że woda zamarza w temperaturze 0 ° C.
How do you spend your free time? Have you got any hobbies?
start learning
Jak spędzasz swój wolny czas? Czy masz jakieś hobby?
It doesn't take much time to read a short story and that's why I like them.
start learning
Nie zajmuje dużo czasu, aby przeczytać krótkie opowiadanie i dlatego je lubię.
The story ends like this: Mary arrives in Paris with her baby and starts a new life.
start learning
Historia kończy się tak: Mary przybywa do Paryża ze swoim dzieckiem i rozpoczyna nowe życie.
Why doesn't she love me anymore? I can't understand it.
start learning
Dlaczego ona mnie już nie kocha? Nie mogę tego zrozumieć.
They always check the weather forecast before going on holiday because they don't want any unpleasant surprises.
start learning
Zawsze sprawdzają prognozę pogody przed wyjazdem na wakacje, ponieważ nie chcą żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
My students don't usually spend much time preparing for exams as they're quite lazy.
start learning
Moi studenci zazwyczaj nie spędzają dużo czasu na przygotowaniach do egzaminów, ponieważ są dość leniwi.
What time does she finish work? Late in the evening?
start learning
O której kończy pracę? Późnym wieczorem?
What kind of films do you enjoy watching? Comedies or dramas?
start learning
Jakie filmy lubisz oglądać? Komedie czy dramaty?
Warsaw lies on the Vistula which is the longest river in Poland.
start learning
Warszawa leży nad Wisłą, która jest najdłuższą rzeką w Polsce.

You must sign in to write a comment