prepositions of place

 0    31 flashcards    katarzyna_jankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
on the desk
start learning
na biurku
on the floor
start learning
na podłodze
on an island
start learning
na wyspie
on the coast
start learning
na wybrzeżu
in town
start learning
w mieście
in the building
start learning
w budynku
in a queue
start learning
w kolejce (np. przed sklepem)
at the post office
start learning
na poczcie
at the door
start learning
przy drzwiach
at the office
start learning
w biurze
I’m going to the bank.
start learning
Idę do banku.
I have never been to Venice.
start learning
Nigdy nie byłam w Wenecji.
My cat is sleeping under the table.
start learning
Mój kot śpi pod stołem.
Unfortunately, the result of your test is below our expectations.
start learning
Niestety wynik twojego testu jest poniżej naszych oczekiwań.
Hang this lamp over that table.
start learning
Powieś tę lampę nad stołem.
The temperature is going to rise to +2 above zero.
start learning
Temperatura wzrośnie do 2 stopni powyżej zera.
Someone has parked their car in front of my gate!
start learning
Ktoś zaparkował samochód przed moją bramą.
We have a wonderful garden behind our house.
start learning
Za domem mamy wspaniały ogród.
I have to choose between my family and work.
start learning
Muszę wybrać pomiędzy rodziną a pracą.
It’s good to be among friends.
start learning
Dobrze być wśród przyjaciół.
I would really like to sit beside you.
start learning
Bardzo chciałabym usiąść obok ciebie.
There is a beautiful park opposite the school.
start learning
Naprzeciwko szkoły jest piękny park.
Is there a bus stop near here?
start learning
Czy jest tu niedaleko przystanek autobusowy?
The Earth revolves round the sun.
start learning
Ziemia kręci się wokół Słońca.
Come in, it’s warm inside.
start learning
Wejdź, wewnątrz jest ciepło.
I have to take the dog for a walk, even though it’s so cold outside.
start learning
Muszę wyprowadzić psa na spacer, mimo że na zewnątrz jest tak zimno.
above
start learning
powyżej / nad / u góry
far from
start learning
z dala od
close to
start learning
blisko
between
start learning
pomiędzy
next to
start learning
obok / przy

You must sign in to write a comment