Prawo handlowe

 0    11 flashcards    wojciechkauczor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kodeks handlowy z 1934 r. ukształtowany był w oparciu o pojęcie
start learning
kupca
Podstawy prawa prywatnego były tworzone w okresie
start learning
przedwojennym
dualistyczna koncepcja regulacji stosunków majątkowych
start learning
prawo cywilne (obrót powszechny) i prawo handlowe (obrót gospodarczy)
Kiedy nastąpiła zmiana dualistycznej koncepcji regulacji stosunków majątkowych na rzecz koncepcji jedności prawa cywilnego?
start learning
Po wejściu w życie w 1965 r. kodeksu cywilnego z 1964 r.
Definicja prawa handlowego
start learning
zespół norm prawa prywatnego regulujący organizację przedsiębiorców oraz dokonywanie między nimi czynności handlowych; samodzielna dyscyplina prawna
Ewolucja historyczna pojęć podmiotów prawa handlowego
start learning
kupiec, jednostka gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej, podmiot gospodarczy, przedsiębiorca
Prawo podmiotowe w znaczeniu podmiotowym odnosi się do pojęcia
start learning
przedsiębiorcy
Prawo handlowe w znaczeniu przedmiotowym odnosi się do pojęcia
start learning
umów handlowych
definicja przedsiębiorcy
start learning
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu dzialalność gospodarczą lub zawodową
definicja działalności gospodarczej
start learning
zarobkowa dzialałalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły
kim są przedsiębiorcy rejestrowi?
start learning
są to przedsiębiorcy, którzy podlegają rejestracji w KRS lub wpisowi do CEIDG

You must sign in to write a comment