PRACA stel

 0    106 flashcards    agatastel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/post
referencje
start learning
references
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on/hire
praca polega na...
start learning
the job / work involves...
wakat
start learning
vacancy
osiagniecie
start learning
achievement
posługiwać się biegle językiem
start learning
be fluent in the language
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolność komunikacyjna
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakieś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejetnosciach/kwalifikacjach/silnej motywacji
start learning
highly skilled /qualified/ motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(Previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organized
Dobrze wyszkolony
start learning
well- trained
umieć pracować pod presja
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of sth
kierowanie, zarzadzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielac obowiazki
start learning
delegate
wyjeżdżać sluzbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywac terminow
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki sluzbowe
start learning
perform job duties
ocenić wynik czyjejś pracy
start learning
review sb's preformance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować, dotrzymujac napiętych terminow
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikowac się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible ASAP
poufne, do rąk własnych
start learning
FYEO for your eyes only
do Twojej/Pani/Pana
start learning
for your information FYI
awansowac, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/ flexi-time
(pojsc na) zwolnienie/urlop
start learning
(Go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/wolny dzień
start learning
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
bulid up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie
start learning
do freelance work
pracować dorywczo wykonywać drobne prace
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
pracować zdalnie w domu
start learning
work from home
założyć (firmę)
start learning
set up (a company)
wcześniejsza emerytura
start learning
early retirement
złożyć wymówienie
start learning
hand in your resignation/ notice
utrata pracy
start learning
loss job
zwolnić z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnić zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się
start learning
quite/resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack/ give the sack/ fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labor
wyzyskiwac
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed/ jobless
bezrobocie
start learning
unemployment/ joblessness
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę/ produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
a strike
bezrobotny
start learning
unemployed
związek zawodowy
start learning
a trade union
gruba ryba
start learning
big Fish
zakończyć pracę na dany dzień
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
to climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystywać nieformalne kontakty żeby coś załatwić
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzję
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment