praca i pieniadze

 0    14 flashcards    anzagozdzon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostać awans (być awansowanym)
On został awansowany na menedżera.
start learning
get a promotion (to be vanced)
He got promoted to a manager.
zajęty
Byłem tak zajęty innymi rzeczami, że kompletnie o tym zapomniałem!
start learning
occupied
I've been so occupied with other things I've completely forgotten about it!
przestać pracować, zrezygnować z pracy
Gdybym wygrał milion dolarów, natychmiast zrezygnowałbym z pracy.
start learning
give up work
If I won one million dollars, I would give up work at once.
RZUCIĆ PRACĘ
Rzuciłem pracę po kłótni z szefem.
start learning
quit a job
I quit my job after a quarrel with my boss.
zwalniać (kogoś)
Mój szef zwolnił mnie z powodu spóźnienia.
start learning
fire
My boss fired me for being late.
przejsc na emeryturę
Ona przeszła na emeryturę, gdy skończyła sześćdziesiąt lat.
start learning
retire
She retired when she turned sixty.
wydatek
Kupno mieszkania jest ogromnym wydatkiem dla młodych ludzi.
start learning
expense
Buying a flat is an enormous expense for young people.
zastępować kogoś
Zastępuję dziś mojego kolegę z pracy.
start learning
to fill in for SB
I'm filling in for my co-worker today.
zapewniać, gwarantować
Zapewniam cię, że mam wszystko pod kontrolą.
start learning
ensure, guarantee
I assure you that I have everything under control.
handel
Oni handlują wyrobami papierniczymi.
start learning
trade
They trade in paper products.
odsetki
Przez pierwsze 5 lat będę płacił tylko odsetki od hipoteki.
start learning
interest
For the first 5 years I will only pay interest on my mortgage.
rata
Zapłaciłem już pierwszą ratę.
start learning
instalment
I've paid the first installment already.
wprowadziać (produkt na rynek)
Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.
start learning
introduce (product to market)
They launched a new Ferrari model in 2014.
rozśmieszyć, rozbawić
On zawsze próbuje mnie rozśmieszyć, kiedy jestem smutna
start learning
amuse
He always tries to amuse me when I am sad.

You must sign in to write a comment