polymer materials

 0    32 flashcards    jakubkoralewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dyrektor
start learning
director
odraczać
start learning
postpone
potwierdzać
start learning
confirm
polepszyć
start learning
improve
przepis
start learning
recipe
ulepszona formuła
start learning
improved formula
zaktualizowane
start learning
updated
zaktualizowane warunki
start learning
updated conditions
nowoczesny design
start learning
modern design
bardzo gruby
start learning
extra thick
dodatkowe koło
start learning
extra wheel
dodatkowe funkcje
start learning
additional features
to jest używane
start learning
it is used
to interesujące
start learning
it is interesting
interesuje się tym
start learning
I'm interested in it
zawarte
start learning
included
Czy jest to zawarte w następnej sesji?
start learning
is it included in the next session?
czy jest to najnowsza wersja?
start learning
is it the latest version?
Polecam
start learning
I recommend
Osiągam najlepsze wyniki
start learning
I achieve the best results
Nie zgubisz kluczy!
start learning
Don't lose my keys!
Straciłem dokumenty
start learning
I lost the documents
skladam wniosek
start learning
I submit my application
Ubiegam się o kolejny post
start learning
I apply for the next post
Mogę ci to ułatwić
start learning
I can make it easy for you
jak dotąd
start learning
so far
daleko
start learning
far
do tej pory tak dobrze
start learning
so far so good
jak się dowiedziales o tym?
start learning
how did you get to know it?
Skąd się dowiedziała o tym produkcie?
start learning
How did she get to know about this product?
istnienie
start learning
existence
kopnij tyłek / daj czadu
start learning
kick the ass

You must sign in to write a comment