Podstawy Technologii Chemicznej

 0    72 flashcards    PhilosophyofAbsurd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kocioł
start learning
reboiler
skraplacz
start learning
condenser
poziomy
start learning
horizontal
pionowy
start learning
vertical
szerokość
start learning
width
górny
start learning
top
dolny
start learning
bottom
stosunek fazy ciekłej do fazy stałej
start learning
LS-ratio
obciążenie cieplne
start learning
heat duty
kolejność urządzeń w pętli zawrotu
start learning
equipment recycle sequence
strumień odniesienia
start learning
reference stream
zbiornik magazynowy
start learning
tank
opóźnienie czasowe
start learning
time delay
przełącznik czasowy
start learning
time switch
skruber (płuczka) Venturi'ego
start learning
Venturi scrubber
zbiornik
start learning
vessel
zbiornik magazynowy
start learning
tank
diagram strumieniowy
start learning
flowsheet
sumaryczny bilans masowy
start learning
overall mass balance
operacja jednostkowa
start learning
unit Op (unit operation)
spadek ciśnienia
start learning
Pressure drop
ciśnienie na wyjściu
start learning
pressure out (output pressure)
ogrzewacz płomieniowy
start learning
fired heater
zasilanie
start learning
feed
urządzenie rozprężające
start learning
expander
reaktor periodyczny
start learning
batch reactor
reaktor równowagowy
start learning
equilibrium reactor
komora odpylająca z filtrami workowymi
start learning
baghouse filter
filtr próżniowy
start learning
vacuum filter
wirówka
start learning
centrifuge
zawór kontrolny
start learning
control valve
sterownik
start learning
controller
kruszarka
start learning
crusher
młyn
start learning
grinder
zbiornik dynamiczny
start learning
dynamic vessel
electro precipitator
start learning
elektro-osadnik
kolumna prosta
start learning
shortcut column
kolumna
start learning
tower
rozdzielacz fazowy
start learning
flash
rozdzielacz fazowy ciecz-ciecz-para
start learning
LLV flash
kolumna periodyczna
start learning
batch column
orosienie, powrót
start learning
reflux
stopień, półka
start learning
stage
wsad
start learning
charge
płaszcz
start learning
jacket
zwój, wężownica
start learning
coil
porowatość
start learning
porosity
ściśliwość
start learning
compressibility
opór, wytrzymałość
start learning
resistance
temperatura pierwszego pęcherzyka pary
start learning
bubble point temperature
temperatura punktu rosy
start learning
dew point temperature
temperatura odniesienia
start learning
reference temperature
średni
start learning
average
zmienna / zmienny
start learning
variable
stały
start learning
fixed
moc
start learning
power
skład
start learning
composition
właściwość
start learning
property
poziom
start learning
level
wlot
start learning
inlet
wylot
start learning
outlet
stała
start learning
permanent; full-time
paliwo
start learning
fuel
wartość
start learning
value
współczynnik chropowatości
start learning
roughness factor
zbieżność
start learning
convergence
strata
start learning
loss
wewnętrzny
start learning
internal
zewnetrzny
start learning
external
powrót
start learning
recovery
przechłodzony
start learning
subcooled
przegrzany
start learning
superheated

You must sign in to write a comment