Podstawowe czasy w zdaniach i pytaniach

 0    54 flashcards    edysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak się masz?
start learning
How are you?
Gdzie mieszkasz?
start learning
Where do you live?
Jesteś z Londynu?
start learning
Are you from London?
Skąd jesteś?
start learning
Where are you from?
Skąd pochodzisz?
start learning
Where do you come from?
Gdzie pracujesz?
start learning
Where do you work?
Gdzie idziesz?
start learning
Where are you going?
Czy idziesz do hotelu?
start learning
Are you going to the hotel?
Gdzie on idzie?
start learning
Where is he going?
Gdzie jesteś?
start learning
Where are you?
Czy lubisz kawę?
start learning
Do you like coffee?
Czy ty masz psa?
start learning
Do you have a dog?
Czy ty pójdziesz?
start learning
Will you go?
Czy ty jesteś żonaty?
start learning
Are you married?
Czy wy macie jakieś lokalne jedzenie?
start learning
Do you have any local food?
Czy jesteś nauczycielem?
start learning
Are you a teacher?
Czy jesteś głodny?
start learning
Are you hungry?
Czy on jest twoim kolegą?
start learning
Is he your friend?
Ty jesteś w domu
start learning
You are at home
Czy ty jesteś w domu?
start learning
Are you at home?
Ona jest w domu.
start learning
She is at home.
Gdzie ona jest?
start learning
Where is she?
Gdzie oni są?
start learning
Where are they?
Gdzie on jest?
start learning
Where is he?
Gdzie to jest?
start learning
Where is it?
My jesteśmy w domu.
start learning
We are at home.
Oni są w domu.
start learning
They are at home.
Nie lubię go
start learning
I do not like him
Gdzie jest mój mąż?
start learning
Where is my husband?
Chodź z nami
start learning
Come with us
Czy ty mieszkasz tu?
start learning
Do you live here?
Była w domu.
start learning
She was at home.
Kim jest tamten facet?
start learning
Who is that guy?
Gdzie ich widziałaś?
start learning
Where did you see them?
Jaka jest Twoja praca?
start learning
What is your job?
Czy możesz jej powiedzieć?
start learning
Can you tell her?
Byliśmy w domu
start learning
We were at home
Wczoraj dużo pracowałam
start learning
I worked a lot yesterday
Co robiłaś wczoraj?
start learning
What did you do yesterday?
Oni nie są naszymi przyjaciółmi.
start learning
They are not our friends.
Kim oni są?
start learning
Who are they?
Gdzie ona mieszka?
start learning
Where does she live?
On tu nie mieszka
start learning
He does not live here
Czy ja jestem na liście?
start learning
Am I on the list?
Proszę nie idź tam
start learning
Please, do not go there
Cześć, co robisz?
start learning
Hi what are you doing?
Nie lubię ich
start learning
I do not like them
Nie lubię ich psa
start learning
I do not like their dog
Lucy siedzi w pokoju i czyta gazetę
start learning
Lucy is siting in the room and she's reading newspaper
Co Twój mąż teraz robi?
start learning
Co Twój mąż teraz robi? in English
What is your husband doing now?
Gdzie idziesz?
start learning
Where are you going?
Nie byliśmy głodni
start learning
We were not hungry
Gdzie byłeś wczoraj wieczorem?
start learning
Where were you yestarday evening?
W zeszły weekend poszliśmy do kina
start learning
We went to the cinema last weekend

You must sign in to write a comment