PNJA: Education/Ethical Issues 2

 0    206 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wspierać; popierać (kogoś); stawać (za kimś); stawać (po czyjejś stronie)
start learning
to back (a decision to)
odmawiać sobie (czegoś), zrzekać się; obywać się
start learning
to forgo
leczenie, terapia, obróbka, zabieg, stosowanie, traktowanie
start learning
treatment
białaczka
start learning
leukaemia
oklaskiwać; przyklasnąć, pochwalać
start learning
to applaud
odwaga; dzielność; śmiałość; waleczność.
start learning
bravery
prawo do śmierci
start learning
'right-to-die'
ulotny, chwilowy, przelotny
start learning
fleeting (moment)
chwiać się, wahać się; drżeć (o głosie); mrugać, migotać
start learning
to waver
konać; cierpieć katusze
start learning
to agonise
cud
start learning
miracle
sprawić cud
start learning
produce a miracle
ocalić czyjeś życie
start learning
to save one's life
o dobrych zamiarach/intencjach, w dobrej wierze
start learning
well-meaning
osoba obca/nieznana
start learning
stranger
odmówić; odrzucić (coś); zrezygnować z
start learning
to refuse
leczenie/terapia medyczna
start learning
medical treatment
dalszy, kolejny
start learning
further
zalecać, przekonywać, namawiać, nalegać, ponaglać, popędzać, przyspieszać
start learning
to urge (to do)
namawiać
start learning
to talk somebody into doing something
forma, kształt
start learning
form (of)
niesprawdzony, niewypróbowany
start learning
untested
medycyna alternatywna
start learning
alternative medicine
cierpienie
start learning
suffering
wytrzymywać, trwać, przetrwać
start learning
to endure
postanowienie, decyzja
start learning
resolve
przejąć kontrolę
start learning
to take control of
unieważniać, uchylać, usuwać, odrzucać
start learning
to overrule
odpędzać myśli
start learning
to banish thoughts
komentarz, uwaga
start learning
comment
wyganiać, skazywać na banicję, wypędzać, odpędzać
start learning
to banish
modlić się (za)
start learning
to pray (for somebody)
zwiększać; gromadzić; wzmacniać, podbudowywać; zabudo-wywać
start learning
to build up (memories)
wpaść w śpiączkę
start learning
to slip into a coma
migotać, przebłyskiwać, błyskać, mrugać, trzepotać
start learning
to flicker
część
start learning
part (of)
ukochany, umiłowany
start learning
cherished
pozostać, zostać
start learning
to remain
mieć zdiagnozowaną jakąś chorobę
start learning
to be diagnosed with a disease
ostry; bystry; przenikliwy; dotkliwy (ból)
start learning
acute
ostra białaczka szpikowa
start learning
acute myeloid leukaemia
nieudany; oblany (egzamin)
start learning
failed
szpik kostny
start learning
bone marrow
przeszczep; transplantacja (operacja)
start learning
transplant
niezliczony; niepoliczalny
start learning
countless
obchód lekarski w szpitalu lub terenie
start learning
rounds
bolesny
start learning
painful
dręcząco, boleśnie
start learning
agonisingly
osłabiający, wyniszczający
start learning
debilitating
rak
start learning
cancer
nieuleczalny
start learning
incurable
doradca, konsultant, specjalista
start learning
consultant
być z kimś szczerym
start learning
to be straight with somebody
proponować, oferować
start learning
to propose
mało prawdopodobny
start learning
unlikely
przedłużać
start learning
to prolong (life)
krótko, zwięźle, krótko mówiąc
start learning
briefly
choć, chociaż, aczkolwiek
start learning
albeit
łagodzić; uspokajać; uwalniać
start learning
to ease
bolesny, wywołujący ból, dręczący
start learning
agonising
niskie szanse na przeżycie
start learning
low chances of surviving
ocaleć; przeżyć; przetrwać
start learning
to survive
wymusić coś na kimś
start learning
to force something on somebody
szczery, otwarty; całkowity, zupełny.
start learning
downright
okrutny
start learning
cruel
być przekonanym (o czymś)
start learning
to be convinced (of)
być zmuszonym do czegoś
start learning
to be forced into something
wyrośnięty, w pełni rozwinięty, dorosły
start learning
grown-up
podjąć decyzję
start learning
to make up one's own mind
szanować; poważać
start learning
to respect
ulżyć, przynosić ulgę, zmniejszać (niepokój, cierpienie), odciążać
start learning
to relieve
ożywiać, zwłaszcza w myślach; wracać do czegoś w myślach
start learning
to relive
dręka; katusze; ból
start learning
anguish (of)
droga, trasa
start learning
route
przeszczep serca
start learning
heart transplant
operacja
start learning
operation
szczupły, smukły, nikły, cienki, niewielki; chudnąć, odchudzać się, szczupleć
start learning
slim
pozbawiony bólu
start learning
pain-free
skazanie; przekonanie, przeświadczenie
start learning
conviction
darować, wybaczać, przebaczać; godzić się (z czymś); usprawiedliwiać
start learning
to condone
spokojnie
start learning
peacefully
mnóstwo, masa, tłum, gromada, czereda
start learning
a host of something
końcowy, ostatni; ostateczny
start learning
final (months)
zapakowany do, wepchnięty do
start learning
to be packed into
egoistycznie
start learning
selfishly
wdzięczny (za)
start learning
grateful for
żałować
start learning
to regret
najważniejszy, znakomity, ogromny, kapitalny
start learning
paramount
dzielny, odważny
start learning
brave
stawać w obliczu
start learning
to face
otaczać; towarzyszyć czemuś
start learning
to surround
interweniować, wpadać w słowo, zakłócać, przeszkadzać, wydarzać się; ingerować (wkraczać) (w coś); upływać (o okresie, o terminie)
start learning
to intervene
sąd; dwór
start learning
court
opieka lekarska
start learning
medical care
przechowywać, gwarantować, chronić, zabezpieczać, (dosł.) przechowywać w relikwiarzu, czcić jak świętość
start learning
to enshrine (in)
poddać się operacji
start learning
to undergo an operation
pilny, pracowity; staranny
start learning
diligent
przechodzić, ulegać, być wystawionym, poddawać się (operacji)
start learning
to undergo
bez względu (na), niezależnie (od), pomimo tego, nie licząc się (z)
start learning
regardless of
oszołomienie, zaskoczenie, zakłopotanie, dezorientacja
start learning
bewilderment
miejscowy, lokalny, tubylczy
start learning
local
ubiegać się o
start learning
to apply for
rozkaz, polecenie, zarządzenie, nakaz, kolejność, zamówienie, zlecenie, porządek
start learning
order
troska; opieka; staranność; dozór; ostrożność; niepokój
start learning
care
na podstawie
start learning
on the grounds that/of
zapobiegać; uchronić przed
start learning
to prevent (from)
w ostatniej minucie/chwili
start learning
(at the) last-minute
interwencja, wkroczenie (w coś), ingerencja
start learning
intervention
?
start learning
child protection officer
odbyć rozmowę z
start learning
to have a talk with somebody
wydłużony, długi, szczegółowy, drobiazgowy, przydługi
start learning
lengthy
przekonywać; przekonywać, skłaniać, nakłaniać, namawiać.
start learning
to persuade (somebody that)
wyrzucić, wypędzić
start learning
to throw out
młodzik, młody chłopak/dziewczyna
start learning
youngster
kwestie moralne
start learning
moral issues
kwestie etyczne
start learning
ethical issues
podnieść kwestię czegoś
start learning
to raise a question (that)
irytować, rozdrażniać, (z)niecierpliwić, dokuczać, wyprowadzać z równowagi
start learning
to vex somebody
etyk
start learning
ethicist
dekada
start learning
decade
rozmyślać (nad), rozważać, rozpatrywać, zastanawiać się
start learning
to ponder
dać zgodę na
start learning
to give consent to
zgoda, pozwolenie
start learning
consent
ekspert, znawca
start learning
expert (on)
nieistotny; niematerialny, błahy, bez znaczenia
start learning
immaterial
liczyć się
start learning
to count
doświadczenie
start learning
experience (in)
studia
start learning
studies (of)
dzieciństwo
start learning
childhood
instytucja
start learning
institution
badanie naukowe
start learning
research
wycofać zgodę
start learning
to withhold consent to
wstrzymywać; odmawiać; wycofywać (zgodę); nie ujawniać (informacji)
start learning
to withhold
uzasadniony, dobrze poinformowany; o dużej wiedzy
start learning
informed
sposób postępowania, procedura, metoda
start learning
(medical) procedure
być opartym na
start learning
to be based on
pomocny
start learning
helpful
kryterium
start learning
criterion
wykwalifikowany, dyplomowany, kompetentny, nadający się (do), dostosowany (do), z zastrzeżeniem, ograniczony, uwarunkowany, obwarowany
start learning
to be qualified (to)
dojść do (decyzji/zgody)
start learning
to come to (decision/agreement)
napastniczy, zaborczy, iwazycjny
start learning
invasive
przestronny, obszerny, obfity, wystarczający; wiele, dostatni
start learning
ample
bliski kontakt z
start learning
close contact with
opisać podobieństwa pomiędzy
start learning
to draw an analogy between
cena życia
start learning
the cost of life
godność
start learning
dignity
mądry; mądrze
start learning
wise
niesamowicie; wielce
start learning
remarkably
nieodwołalność, ostateczność
start learning
finality
analogia (do), podobieństwo
start learning
analogy (of)
ważka
start learning
dragonfly
koło życia
start learning
life's circle
larwa
start learning
larva (Plural: larvae)
leżeć pod wodą
start learning
to lie underwater
uporczywie patrzeć, gapić się
start learning
to gaze at
powierzchnia, nawierzchnia, powierzchowność, zewnętrzna strona. pozór
start learning
surface
unosić się (na/przy powierzchni wody), pływać, szybować, bujać, wprowadzać w życie, rozpoczynać sprzedaż akcji/działalność; (o walucie) upłynniać kurs
start learning
to float
wyrwać się, uwolnić się
start learning
to break free
powracać do? (np. wspomnień)
start learning
to go back down to
zaakceptować czyjąś śmierć
start learning
to accept one's death
organizacja cherytatywna
start learning
charity
założyć
start learning
to set up
zbierać pieniądze
start learning
to raise money (to do)
rzemiosło artystyczne
start learning
arts and crafts
śmiertelnie chory
start learning
terminally ill
przyznać dotację
start learning
to give a grant in
unikalny egzemplarz, unikat; unikatowy, niepowtarzalny; jednorazowa i niepowtarzalna okazja
start learning
one-off
dotacja, subwencja, stypendium, grant
start learning
grant
fundusze, środki finansowe, zasoby, kapitał
start learning
funds
dumny
start learning
proud of
zakres, obszar, teren, przedział, granice, rozpiętość, skala (zakres), gama, dziedzina, sfera, pole (działania), szereg, zasięg, promień działania, donośność
start learning
a range of
funt
start learning
pound
biżuteria
start learning
jewellery
długość życia
start learning
life span
symbolizować
start learning
to symbolise
kruchy, delikatny
start learning
fragile
tragicznie
start learning
tragically
a penetrating examination of one's motives, convictions, and attitudes; deep or critical examination of one's motives, actions, beliefs, etc; displaying the characteristics of deep or painful self-analysis
start learning
soul-searching
być zaangażowanym w; być wplatanym w
start learning
to be involved in
realistyczny
start learning
realistic
świadomy
start learning
aware (of)
powaga
start learning
seriousness
stan (zdrowia); warunek; warunki (np. mieszkania)
start learning
condition
śmiertelność, umieralność
start learning
mortality
możliwość
start learning
possibility
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood
wziąć urlop
start learning
to take a barge (holiday) (to do)
przemyśleć coś
start learning
to think something over
łagodnie, delikatnie
start learning
gently
niewzruszony, twardy, nieugięty
start learning
adamant
poddać cos próbie; spróbować czegoś
start learning
to give something a (one more) go
przechodzić przez, mieć do czynienia, przedzierać się, przekopywać się, przeglądać, przeszukiwać, przejeżdżać, wykonywać, akceptować; dobrnąć do końca, uporać się z
start learning
to go through (something)
w rezultacie
start learning
in effect
upierać się (przy/ że), obstawać, nalegać, domagać się
start learning
to insist (on/that)
winić; obwiniać
start learning
to blame (for)
przytulić
start learning
to hug
bez nadziei
start learning
out of hope
współczucie, litość
start learning
compassion
chwytać się różnych sposobów
start learning
to clutch at straws
ważny, doniosły
start learning
momentous (decision)
choroba, mdłości
start learning
sickness
zauważać; wspominać; zaznaczać; wykazywać
start learning
to point out
zawód, profesja
start learning
profession
cierpieć; znosić (coś)
start learning
to suffer (from)
czasami, przypadkowo
start learning
occasionally
ofiarowywać, przekazywać, darować
start learning
to donate to

You must sign in to write a comment