PNJA - Science & Technology 1

 0    135 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urządzenie, gadżet
start learning
gadget
efekt uboczny
start learning
side effect
seria, szereg; serial
start learning
series (of)
love affair
start learning
romans
punkt orientacyjny (w terenie); moment przełomowy; kamień milowy
start learning
landmark
niepokojący; zatrważający
start learning
alarming
niewykryty
start learning
undetected
budowany; dołączony
start learning
built-in
osobisty asystent
start learning
personal assistant
asystent; pomocnik
start learning
assistant
przytrzymać; zatrzymać
start learning
to hold down
mamrotać; mruczeć
start learning
to mutter
nastawić budzik (na)
start learning
to set the alarm (for)
zakładać; dać początek; ustawiać
start learning
to set something up
dziwak; odmieniec
start learning
creep
słuzalczy
start learning
servile
poczucie własnej godności
start learning
self-respect
moment przełomowy
start learning
the watershed moment
urządzenie
start learning
device
kieszonkowy; przenośny
start learning
handheld
robiący cięte uwagi; sypiący dowcipami
start learning
wise cracking
rozdzierający serce
start learning
heartbreaking
spryciarz; pochlebca
start learning
smoothie
poddany syntezie; syntetyczny
start learning
synthesised
naśladowanie; imitacja
start learning
imitation
następnie; później
start learning
subsequently
program z wykorzystaniem materiałów na żywo
start learning
reality show
żarty; przekomarzanie się
start learning
banter
brakować; nie mieć czegoś
start learning
to lack
funkcja; zadanie; cel; obowiązek; uroczystość
start learning
function
bardzp; wiele; strasznie
start learning
sorely
zmieniać; modyfikować
start learning
to alter
czkać; bekać
start learning
to burp
instalować
start learning
to install
patron; stały kilent; gość
start learning
patron
pisuar
start learning
urinal
rozlewać; rozchlapywać
start learning
to slosh
mocz
start learning
urine
potok; strumień; fala (czegoś)
start learning
stream
zdrowy na umyśle; rozsądny
start learning
sane
obejmować; chwytać (np. okazję)
start learning
to embrace
zrujnować komuś życie
start learning
to ruin one's life
świadectwo; testament
start learning
testament
łatwowierność
start learning
gullibility
wskaźnik; czynnik; wskazówka
start learning
indicator
brać coś za pewnik; nie doceniać
start learning
to take something for granted
codziennie
start learning
on a daily basis
rozkoszować się; dodawać smaku
start learning
to relish
gaworzyć; gruchać
start learning
to coo
rozkoszować się (czymś)
start learning
to take delight (in)
rozkosz; zachwyt; radość
start learning
delight
program komputerowy
start learning
application
osoba uzależniona
start learning
addict
być uzależnionym od
start learning
to be addicted (to sth)
oś czasowa
start learning
timeline
narzucać
start learning
to foist (on sb)
ludzkość
start learning
humankind
prowadzić (do)
start learning
to lead (to)
niewygoda; zakłopotanie; dyskomfort
start learning
discomfort
być umiejscowionym (gdzieś)
start learning
to be set (somewhere)
błyszczący; wypolerowany
start learning
shiny
monitor; urządzenie kontrolne
start learning
monitor
strefa
start learning
zone
zmierzch; mrok
start learning
twilight
zabawny; śmieszny
start learning
entertaining
być oddalonym; być odrzuconym; być odprawionym
start learning
to be dismissed (as)
wędrować; włóczyć się
start learning
to wander
gruzy; zwaliska
start learning
rubble
epizod; wydarzenie; odcinek
start learning
episode
niefortunny; pechowy
start learning
luckless
atomowy
start learning
nuclear
zagłada; holokaust
start learning
holocaust
popełnić samobójstwo
start learning
to commit suicide
uświadomianie sobie; zrozumienie
start learning
realisation
podnosić; znosić
start learning
to lift
nieprzerwany; ciągły
start learning
uninterrupted
radośnie
start learning
gleefully
gromadzić; zbierać
start learning
to assemble
rozbijać; roztrzaskać; potłuc
start learning
to smash
płakać
start learning
to weep
wyścig kosmiczny
start learning
the space race
cenzura
start learning
censorship
gospodarka
start learning
economy
większość
start learning
the majority (of)
ciągły; stabilny
start learning
constant
prywatność
start learning
privacy
gatunek; rodzaj
start learning
genre
długotrwały; prowadzony od dawna
start learning
long-running
pocieszać; pokrzepiać
start learning
to reassure
otwór; stanowisko; okienko (w zajęciach)
start learning
slot
gablotka; witryna; wizytówka (rzecz na pokaz)
start learning
showcase
plomba; farsz; nadzienie
start learning
filling
warstwa; pokrycie; polewa (z czekolady)
start learning
coating
ton; brzmienie
start learning
tone
zwrot akcji?
start learning
twist-in-the-tale
zwrot; odchylenie od normy; skręt
start learning
twist
olśniewający; błyskotliwy
start learning
briliant
prowokacyjny
start learning
provocative
sztuka telewizyjna
start learning
teleplay
współczesny; nowoczesny; dzisiejszy
start learning
contemporary
zespołowy; zbiorowy; korporacyjny
start learning
corporate
ocenzurować
start learning
to censor
przebłagać; ugłaskiwać
start learning
to appease (somebody)
sponsor
start learning
sponsor
sieć; układ; powiązania
start learning
network
odważyć się (coś zrobić); pozwalać sobie na
start learning
to dare (to do something)
mól książkowy
start learning
bookworm
bohater literacki
start learning
protagonist
resztki; pozostałości
start learning
the remains of
zauważyć; spostrzegać
start learning
to spot
świątynia; skroń
start learning
temple
dosięgać; sięgać
start learning
to reach
bomba atomowa
start learning
atom bomb
prawa obywatelskie
start learning
civil rights
obecny
start learning
present-day
podlegać (czemuś)(wystawiony, narażony)
start learning
to be subject to
okresowy; historyczny
start learning
period
bulwar; droga; aleja; ulica
start learning
avenue
badać; zgłębić; poszukiwać
start learning
to explore
powieść detektywistyczna
start learning
detective story
widz; świadek zajścia
start learning
viewer
żałość; niedola; kłopoty
start learning
woe
strefa zamknięta; teren przyległy; dzielnica
start learning
precinct
radość
start learning
joy
zanurzać się (w coś)
start learning
to plunge into
były; dawny; niegdysiejszy
start learning
erstwhile
podpis
start learning
signature
obsada
start learning
cast
sceneria; ustawienie; tło
start learning
setting
dążyć do czegoś
start learning
to aim for
niezgrabny; nietaktowny; nieporęczny
start learning
clumsy
ludzkość; rodzaj ludzki
start learning
mankind
błagania; prośby
start learning
pleading
płaczliwy; zapłakany
start learning
tearful
ufać; polegać na
start learning
to trust somebody

You must sign in to write a comment