PNJA - Science & Technology 2

 0    99 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pajęczyna; sieć
start learning
web
narzędzie
start learning
tool
zestaw; serwis; komplet
start learning
set
skuteczny; sprawny; wydajny
start learning
efficient
przedsiębiorca budowlany
start learning
developer
program komputerowy
start learning
application
przejaw; perspektywa; strona; aspekt
start learning
aspect
debatować; dyskutować
start learning
to debate
zrealizować; spełniać
start learning
to accomplish
przeładowywać; przeciążać
start learning
to overload
przeładowanie; przeciążenie
start learning
overload
literatura obowiązkowa
start learning
must-read
przegląd
start learning
overview
opublikować
start learning
to publish
zbombardować czymś; zasypać czymś
start learning
to bombard with something
wiadomość tekstowa sms
start learning
text message
połączenie telefoniczne
start learning
phone call
współzawodniczyć
start learning
to vie for
przyciągać czyjąś uwagę?
start learning
to tug at one's attention
przytłaczać; obciążać
start learning
to overwhelm
nieodparty; fascynujący; przyciągający uwagę
start learning
compelling
debata; dyskusja
start learning
debate
pokrywać; poruszać (np. jakiś temat)
start learning
to cover something
ekonomista
start learning
economist
propozycja; sugestia; twierdzenie; teza
start learning
proposition
upraszczać
start learning
to simplify
strona "za"
start learning
the pro side
strona "przeciw"
start learning
the con side
nie zdołać czegoś zrobić
start learning
to fail to do something
współpracownik; wspólnik
start learning
associate
(dopiero co) wybrany prezydent
start learning
president elect
widz; kibic; świadek wydarzenia
start learning
spectator
związek z; istotność
start learning
relevance (to)
na rzecz czegoś; na korzyść czegoś
start learning
in favour of
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
oświadczenie wstępne
start learning
opening statement
być rozdzielonym; być podzielonym (na)
start learning
to be split
obżarstwo
start learning
gluttony
moment przebudzenia?
start learning
waking moment
przekazywać; komunikować się; porozumiewać się
start learning
to communicate
nabierać; zdobywać
start learning
to acquire
robić coś przez całą dobę
start learning
to do something around the clock
być zalanym czymś; być przepełnionym czymś
start learning
to be awash in/with
mobilny; ruchomy
start learning
mobile
bezprzewodowy
start learning
wireless
naprawić; ustalić; umieszczać
start learning
to fix
natychmiastowy; bezwłoczny; pilny
start learning
instant
dostęp do
start learning
access to
uwodzicielski; kuszący
start learning
seductive
łatwość; wygoda; komfort
start learning
ease (with)
zaangażować się w; zajmować się czymś
start learning
to engage in
poszukiwanie; zagadnienie; śledztwo
start learning
quest
wysiłek; próba; przedsięwzięcie
start learning
endeavour
praca fizyczna
start learning
labour
zmuszać; kazać; przymuszać
start learning
to compel
zainwestować
start learning
to invest in
garncarstwo; ceramika
start learning
pottery
konferencja; zjazd
start learning
conference
zawiężać; zwężać
start learning
to narrow
pranie; pralnia
start learning
laundry
mnożyć; wytwarzać; powodować; składać ikrę
start learning
to spawn
wariacja; odmiana; zmienność
start learning
variation
złożony; skomplikowany
start learning
complex
liczny
start learning
numerous
przejść przez (np. jakiś etap)
start learning
to go through
oceniać
start learning
to evaluate
narzucać na
start learning
to impose on
ciężar; utrudnienie; przeszkoda
start learning
encumbrance
is a term describing a problem facing consumers in the postindustrial society: too many choices
start learning
over-choice
odpierać coś; odparowywać coś
start learning
to parry
prostota
start learning
simplicity
cnota; zaleta
start learning
virtue
oczekiwać
start learning
to await
niebezpieczny; zawrotny
start learning
breakneck
nowinka; innowacja
start learning
innovation
ograniczać; redukować
start learning
to retrench
podejście (do czegoś)
start learning
approach
zupełny; całkowity; czysty (np. czysta przyjemność)
start learning
sheer
złożoność; skomplikowanie
start learning
complexity
być w gorszej sytuacji
start learning
to be worse off
być zobowiązanym coś zrobić
start learning
to be bound to do something
przenikliwie; dotkliwie; wnikliwie
start learning
acutely
równocześnie
start learning
simultaneously
skuteczność; wydajność; sprawność
start learning
efficiency
zdobyć; uzyskać
start learning
to gain
pogoń; pościg (za)
start learning
pursuit
dobrowolnie
start learning
voluntarily
wchodzić; wkraczać; wstępować
start learning
to enter
infantylny; dziecienny
start learning
infantile
dojrzewać
start learning
to mature
tempo; krok; szybkość
start learning
pace
cierpliwość
start learning
patience
objąć dowodzenie
start learning
to take command to do something
dawać podstawę doc czegoś
start learning
to give root to something
znaczący; sensowny
start learning
meaningful
wielkość; ogrom; rozmiary
start learning
enormity
oczyszczać; ulepszać
start learning
to refine
użyteczność; przydatność
start learning
utility
rozkaz; komenda; polecenie
start learning
command

You must sign in to write a comment