PNJA - Ethical Issues 4

 0    210 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
korzyść; zysk; zasiłek
start learning
benefit
starszy, senior
start learning
senior
nowicjusz, nowy student, student pierwszego roku
start learning
freshman
wylądować w łóżku
start learning
to fall into bed (with each other)
poczuć coś do siebie; zakochać się w sobie; rozkochać się w sobie
start learning
to have romantic feelings for somebody
w nadziei,że...
start learning
in the hope that...
ustalenie, układ, rozmieszczenie, przygotowania, porządkowanie, urządzenie, umowa, aranżacja
start learning
arrangement
obecny, aktualny
start learning
current
odwzajemniać (się), odpłacać, rewanżować
start learning
to reciprocate (one's feelings)
ostatecznie, w końcu
start learning
eventually
uświadomić sobie, zdać sobie sprawę
start learning
to realise
długotrwały; długoterminowy
start learning
long-term (relationship)
napływ; płynąć, przepływać, napływać, dopływać, spływać; krążyć (o krwi)
start learning
to flow
upić się
start learning
to get drunk
ciągnąć się; wlec
start learning
to wear on as the evening wears on...
spiknąć się; (-with) włóczyć się z kimś, trzymać się z kimś; połączyć z sobą urządzenia elektryczne/elektroniczne
start learning
to hook up
pokój, mieszkanie, apartament
start learning
apartment
wściekły
start learning
furious (with)
być w błędzie
start learning
to ba at fault
być zmarnowanym (np. czas); być niewykorzystanym; być wykończonym; być uwalonym/pijanym
start learning
to be wasted
współlokator w pokoju
start learning
roommate
nadchodzący
start learning
upcoming
sprawdzić (coś)
start learning
to check out
obfity, duży
start learning
plentiful
niepełnoletni, małoletni
start learning
underage
być chętnym, aby coś zrobić
start learning
to be welcome to do something
postępować, rozwijać się, posuwać (się), przesuwać (się), przechodzić, odbywać się; nasilać, przebiegać, posuwać się do przodu; trwać
start learning
to progress (about the night)
źle się poczuć
start learning
to feel sick
akademik, internat
start learning
dorm
zemdleć; stracić przytomność; wyjść
start learning
to pass out
zlew
start learning
sink
sanitariusz
start learning
Emergency Medical Technician
teren szkolny, miasteczko uniwersyteckie; uniwersytecki
start learning
campus
zostać ukaranym grzywną
start learning
to get fined
zostać spisanym (np. przez policję)
start learning
to be "written up"
grzywna, mandat
start learning
fine
wpaść w tarapaty
start learning
to get in trouble
sprawić komuś kłopoty; wpakować kogoś w tarapaty
start learning
to make trouble for somebody
talon na zakupy (dawany w prezencie); bon towarowy (dawany w prezencie)
start learning
gift certificate
świadectwo, zaświadczenie, dyplom, certyfikat
start learning
certificate
prezent; podarunek; talent
start learning
gift
odpowiedź
start learning
response
wstępny, wprowadzający, polecający.
start learning
introductory
ćwierć, czwarta część; kwartał; strona świata; astr. kwadra (Księżyca); dzielnica, rewir; źródło (informacji); am. moneta 25--centowa;
start learning
quarter
grupa (ludzi), gromada, paczka, wiązka (przewodów), kiść, pęk, pęczek, wiązanka, bukiet, grono
start learning
a bunch of
egzamin w środku semestru
start learning
midterm
krzywa, łuk, zagięcie, zakręt; (PL.) kobiece kształty
start learning
curve
wyjść imprezować
start learning
to go out partying
nie kłaść się spać/przesiedzieć (całą noc)
start learning
to stay up (all night)
przeglądać (coś); rzucić na (coś) okiem; przeanalizować; starannie sprawdzić
start learning
to go over (the material)
pewny; pewny siebie
start learning
confident
a statistical method of assigning grades designed to yield a pre-determined distribution of grades among the students in a class.
start learning
to grade on a curve
współlokator w akademiku/internacie
start learning
dormmate
to open a book in order to study (during a test)
start learning
to crack a book
mrugnąć do kogoś; puszczać do kogoś oko
start learning
to wink at
chwilowo, tymczasowo, przejściowo
start learning
temporarily
zauważyć; spostrzec
start learning
to notice
ukradkiem
start learning
sneakily
wyciągać, wydobyć; wyjeżdżać (z miejsca postoju) i wjeżdżać na drogę; wyprzedzać; opuszczać (teren, firmę)
start learning
to pull out (something)
kartka ze ściągą
start learning
crib sheet
radzić się (sb kogoś); brać pod uwagę, rozważać;
start learning
to consult something
ściągnąć z internetu
start learning
to download
podawać (coś komuś); pominąć
start learning
to pass over
poinformować, zawiadomić
start learning
to inform (of)
ściąganie; oszukiwanie
start learning
cheating
kapuś, donosiciel
start learning
snitch
pozostać, zostać
start learning
to remain
dziewica
start learning
virgin
pójść/dostać się do koledżu/do wyższej szkoły
start learning
to enter college
mieć wysokie wymagania dla siebie (?)
start learning
to have high standards for oneself
uważać; uznawać (za); szanować
start learning
to regard (something as something)
uczucie, afekt; przywiązanie, słabość (do czegoś, kogoś).
start learning
affection
naciskać na kogoś, aby coś zrobił
start learning
to press somebody to do something/for something
seksualnie
start learning
sexually
romans
start learning
romance
poprawiać, rewidować, korygować, zmieniać, przyswajać (czytać wielokrotnie w celu nauczenia się)
start learning
to revise (one's beliefs)
szanować, poważać
start learning
to respect
dominujący trend, główny nurt
start learning
mainstream (views)
sugestia, propozycja
start learning
suggestion
prawny; prawowity; prawidłowy; ślubny, z prawego łoża; słuszny
start learning
legitimate
wychowywać (dziecko); zagaić; wywołać temat; zainicjować dyskusję na (jakiś) temat; podnosić (problem); zgłaszać (jakąś sprawę); przynosić; podnosić (problem); zgłaszać (jakąś sprawę); puścić pawia; rzygać (wymiotować)
start learning
to bring up
częsty
start learning
frequent
brak szacunku
start learning
a lack of respect (for)
dziewictwo
start learning
virginity
cenić
start learning
to value
diler, osoba handlująca narkotykami
start learning
dealer
wyruszać, odjeżdżać
start learning
to move off
student drugiego roku
start learning
sophomore
zajmować się czymś; interesować się czymś; (być entuzjastą, hobbystą w jakiejś dziedzinie); siedzieć (w czymś); być (w coś) zaangażowanym; zajmować się (czymś); być (czymś) pochłoniętym
start learning
to be into something
użytkownik
start learning
user
rozprowadzać, rozdzielać, rozdawać, rozmieszczać, roznosić
start learning
to distribute something to somebody
to inform the authorities about someone
start learning
to rat somebody out
ryzykować, podejmować ryzyko
start learning
to run the risk of
wykopać/wyrzucić kogoś skądś;
start learning
to kick somebody out of
iść do więzienia
start learning
go to jail
doradca szkolny
start learning
school counselor
doradca; pocieszyciel
start learning
counselor
celujący student (któremu przypada zaszczyt wygłoszenia mowy pożegnalnej na zakończenie studiów)
start learning
valedictorian
przydział, wyznaczenie, asygnowanie, przypisanie, ustalenie, rozmieszczenie, rozkład, zadanie
start learning
assignment
niezależność
start learning
independence (of)
środowisko; otoczenie; środowisko naturalne
start learning
environment
problem, szkopuł; komplikacja, trudność, przeszkoda; niespodziewane popchnięcie, niespodziewane pociągnięcie, chwilowe zatrzymanie, zaczep, węzeł, pętla
start learning
hitch
nalegać, upierać się, obstawać; domagać się
start learning
to insist (on/upon)
dostępny (dla/ do), przystępny
start learning
accessible (for/to)
naruszyć czyjaś prywatność
start learning
to invade one's privacy
prywatność
start learning
privacy
najeżdżać, zaatakować znienacka, dokonać inwazji, nachodzić, wtargnąć
start learning
to invade
traktować kogoś jak...
start learning
to treat somebody as...
the act of sending sexually explicit messages or photographs, primarily between mobile phones
start learning
sexting
spotykać się; chodzić na randki
start learning
to date
utrzymać
start learning
to maintain
zażyłość, poufałość, intymność.
start learning
intimacy
pasja, namiętność, żar
start learning
passion
próba; staranie
start learning
attempt
nagi, goły
start learning
naked
prośba, życzenie
start learning
(to make a) request
obrażać, urażać; naruszać (prawo), wykraczać (przeciw); popełniać (przewinienie)
start learning
to offend (against)
nagi, goły; obnażony.
start learning
nude (photo)
napisać do kogoś sms'a
start learning
to text somebody
przetwarzanie powtórne śmieci; zawracanie do obiegu, powtórne wykorzystanie (np. makulatury do produkcji papieru)
start learning
recycling
dylemat; problem; kłopot
start learning
dilemma
współmieszkaniec (w domu)
start learning
housemate
wydać imprezę
start learning
to throw a party
obwoluta, okładka, opakowanie
start learning
food wrappers
faworyzować, sprzyjać, ułatwiać, zaszczycać (kogoś swoją obecnością), darzyć względami, dawać pierwszeństwo
start learning
to favour
przez cały czas, całkowicie, kompletnie, wszędzie
start learning
throughout
podwórko za domem
start learning
backyard
w dół, na dół, ze schodów; na dole
start learning
downstairs
(US) śmiecie, odpadki, (pot.) głupstwa, bzdury, (komp.) niepotrzebne dane w pamięci komputera
start learning
garbage
pojemnik/kontener na śmieci
start learning
dumpster
zawartość, treść; zadowolony, szczęśliwy, ukontentowany
start learning
content
nadający się do odzysku; podlegający recyklingowi; przetwarzalny
start learning
recyclable
leniwy
start learning
lazy
posegregować; kwalifikować
start learning
to sort
ekstra; dodatek; dodatkowy
start learning
extra
(pot.) kicz, szmira, chała, miernota, tandeciarz, prostak, (US) odpadki, śmiecie
start learning
trash
zapakować do worka/torby
start learning
to bag up
spać ze wszystkimi; sypiać ze wszystkimi dookoła (mieć wielu partnerów seksualnych)
start learning
to sleep around
być w połowie (drogi) czegoś
start learning
to be halfway through something
ocena (szkolna); stopień
start learning
grade
trójbój (sport.)
start learning
triathlon
być zaangażowanym w; być uwikłanym w
start learning
to be involved in
przyjazny, otwarty; wychodzący(poczta), opuszczający, uwychodzący, opuszczający, ustępujący
start learning
outgoing
dobrze wyglądający; przystojny/ładny
start learning
good-looking
mieć stosunek płciowy z kimś
start learning
to be intimate with somebody
wałęsać się, kręcić się
start learning
to fool around with somebody
"męska dziwka"
start learning
man-whore
okazać zainteresowanie daną osobą
start learning
to show an interest in somebody
przespać się z kimś
start learning
to sleep with somebody
w połowie drogi adj attr znajdujący się w połowie drogi; fig. połowiczny
start learning
halfway
sumienny, staranny, skrupulatny
start learning
conscientious
odmowa, odrzucenie (oferty), brak zgody
start learning
refusal
aptekarz, farmaceuta
start learning
pharmacist
wypełnić receptę na
start learning
to fill a prescription for
pigułki antykoncepcyjne (?)
start learning
birth control pills
etyka, zasady (system)
start learning
ethic
analiza/studium przypadku, studium, opracowanie
start learning
case study
środki antykoncepcyjne (doustne)
start learning
(oral) contraceptives
być na służbie/dyżurze
start learning
to be on duty
zamierzać coś zrobić
start learning
to intend to do something
odpowiedzieć twierdząco
start learning
to reply in the affirmative
potwierdzający, potakujący, twierdzący
start learning
affirmative
żartować
start learning
to be kidding
pobożny, szczery, gorliwy
start learning
devout
kończyć (się); zawierać; wnioskować
start learning
to conclude that
wydawać, rozdzielać, dysponować; wymierzać (sprawiedliwość); udzielać dyspensy; (o lekarstwach) sporządzać i wydawać; obchodzić się (with sth bez czegoś)
start learning
to dispense
zrealizować receptę (?)
start learning
to transfer the prescription
recepta, przepis, lekarstwo, zalecenie, nakaz
start learning
prescription
przenosić, przekazywać, przelewać, przerzucać, cedować, transferować
start learning
to transfer
niesprawiedliwy, krzywdzący, bezprawny, nieuczciwy
start learning
wrongful (beahviour)
stanowić, tworzyć, składać (się na), konstytuować, mieć kształty
start learning
to constitute
brać udział w
start learning
to participate in
znacząco, istotnie
start learning
significantly
zatrudnienie
start learning
employment
przed czymś, wcześniej od; uprzedni, wcześniejszy, poprzedzający, ważniejszy
start learning
prior to
a manager who supervises the sales activity for a district
start learning
district manager
skarga, zażalenie
start learning
complaint
dział, sekcja, wydział; ministerstwo
start learning
department
rozporządzenie, przepis, nakaz, regulacja, regulowanie, regulamin, kierowanie, kontrolowani
start learning
regulation
farmacja, apteka
start learning
pharmacy
komisja egzaminacyjna
start learning
examining board
prawo administracyjne
start learning
administrative law
ćwiczyć, praktykować; poruszać; wykonywać, pełnić; zaprzątać (umysł, uwagę), niepokoić; sprawować (władzę)' wykazywać
start learning
to exercise (an objection)
zarzut; sprzeciw; przeszkoda
start learning
objection
zapewniać, gwarantować
start learning
to ensure
alternatywny, inny; alternatywa, inne rozwiązanie/sposób/wyjście
start learning
alternative (to)
mechanizm; procedura, sposób
start learning
mechanism (for)
leczenie, leki, lekarstwa
start learning
medication
opcja, możliwość (wyboru
start learning
option
otrzymywać, osiągać, uzyskiwać, dostawać, utrzymywać się (o sytuacji), obowiązywać, panować, istnieć
start learning
to obtain
zachowanie
start learning
conduct
dobro, dobrobyt, opieka społeczna
start learning
welfare
bezpieczeństwo, pewność, osłona
start learning
safety
znacznie, poważnie, istotnie, zasadniczo
start learning
substantially
odstępować; odbiegać (od tematu)
start learning
to depart form
skrzywdzić; wyrządzić krzywdę
start learning
to harm
panujący, rządzący, u władzy; decyzja, werdykt, orzeczenie; postanowienie
start learning
ruling
licencja, koncesja; pozwolenie
start learning
licence
wykonywać (utwór), dokonywać, działać, spełniać, odgrywać (rolę), odprawiać, występować (na scenie), odtwarzać (rolę)
start learning
to notify
wykonywać (utwór), dokonywać, działać, spełniać, odgrywać (rolę), odprawiać, występować (na scenie), odtwarzać (rolę)
start learning
to perform
dostęp do
start learning
access to
odmawiać; nie zgadzać się (na coś)
start learning
to decline to dosomething
na podstawie
start learning
on the basis of
zawodowy; profesjonalny; fachowy
start learning
professional
usługa; obsługa; serwis
start learning
servicee
obowiązek, powinność; służba, dyżur; cło
start learning
duty
świadome macierzyństwo, planowanie rodziny; antykoncepcja; regulacja rodziny
start learning
birth control
ustny; doustny
start learning
oral
chemia
start learning
chemistry
wino/piwo płynęło strumieniami
start learning
the wine/beer flowed freely

You must sign in to write a comment