PNJA: Education/Ethical Issues 1

 0    108 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
samobójstwo
start learning
suicide
dobroczynność, miłosierdzie, instytucja charytatywna, datek
start learning
charity
ogólnoświatowy
start learning
worldwide
zyskać reputację (czegoś)
start learning
to gain a reputation of
chroniczny, przewlekły; nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, długotrwały
start learning
chronic (disease)
założyć (np. instytucję)
start learning
to found
popełnić samobójstwo
start learning
o commit suicide
zawierać; obejmować; uwzględniać
start learning
to include
prowadzić (np. organizację)
start learning
to run
organizacja charytatywna, nieprzynosząca dochodu
start learning
non-profit organisation
wykorzystać coś
start learning
to take advantage of
dewiza, motto
start learning
motto
godność; powaga
start learning
dignity
liberalny, tolerancyjny, postępowy, wolny od uprzedzeń, preferujący nauki humanistyczne, obfity, hojny, szczodry
start learning
liberal (laws)
samobójstwo wspomagane
start learning
assisted suicide
oskarżać (kogoś o coś), ścigać sądownie, wnosić do sądu, wnosić oskarżenie
start learning
to prosecute (for)
?
start learning
to act out of
własny interes, własna korzyść
start learning
self-interest
podstawa prawna
start learning
legal basis
baza; podstawa; podłoże
start learning
basis
prawo, ustawa, zasada, reguła
start learning
law (on) (something)
pomagać (komuś) (w czymś/ w zrobieniu czegoś), wspomagać, wspierać
start learning
to assist (with/to)
wyrok
start learning
sentence (of)(years)
doprowadzać, dostarczać, powodować konsekwencje
start learning
to carry (a sentence)
kara więzienia, uwięzienie
start learning
imprisonment
maksymalny; maksimum
start learning
maximum
mieć do czynienia z (jakąś) sprawą
start learning
to handle a case
wiązać się z; dotyczyć, obejmować; wciągać, pociągać za sobą; wmieszać, wplątywać, uwikłać; angażować (kogoś, się)
start learning
to involve
obciążenie; zarzut, oskarżenie; obowiązek, powinność; odpowiedzialność; opieka; atak, szarża; ładunek, nabój; koszt, opłata;
start learning
(criminal) charge
badanie, dochodzenie, śledztwo
start learning
(police) investigation
przestępstwo
start learning
crime (of)
wabić, zwabiać, przyciągać; nęcić; kusić
start learning
to lure (someone into something)
pomoc, wsparcie
start learning
assistance (to)
zapewniać; dostarczać
start learning
to provide (something for somebody)
motywacja
start learning
motivation
ukończenie, zakończenie, sfinalizowanie, spełnienie
start learning
completion
po ukończeniu (czegoś)
start learning
on completion of
być ukaranym za coś
start learning
to be punished with
interpretować; tłumaczyć (ustnie)
start learning
to interpret
altruistycznie; bezinteresownie
start learning
altruistically
personel, załoga, kadry, pracownicy
start learning
(specialist) staff
specjalista; specjalistyczny
start learning
specialist
ochotnik; wolontariusz
start learning
volunteer
zapewniać, gwarantować; zabezpieczać (przed)
start learning
to ensure (against)
konflikt interesów
start learning
conflict of interest
zająć się (czymś); zaangażować się (w);
start learning
to engage in
szczegółowy
start learning
detailed
dyskusja; rozmowa
start learning
discussion (about)
zdecydowanie, determinacja, określenie, ustalenie, oznaczenie
start learning
determination (to)
podlegać (czemuś); mieścić się w (granicach)
start learning
to fall within (boundaries)
granica, obszar graniczny; graniczny, okręgowy
start learning
boundary
oznajmiać, deklarować, ogłaszać, zgłaszać
start learning
to declare
wola, ostatnia wola, testament, dobre chęci, nastawienie (do ludzi)
start learning
will
błędnie pojmować, źle rozumieć; źle zinterpretować
start learning
to misconstrue
być źle zrozumianym; być źle zinterpretowanym
start learning
to be misconstrued
zrealizować (czyjeś) marzenia
start learning
to carry out one's wishes
życzenie, pragnienie, chęć
start learning
wish (for)
przedstawiać, stwierdzać, określać, oświadczać, wyrażać, oznajmiać
start learning
to state
w obliczu (czegoś)
start learning
in the face of
opozycja, przeciwstawienie, sprzeciw, przeciwnik (sport.)
start learning
opposition
spokojny
start learning
peaceful
bezbolesny
start learning
painless
później, potem, następnie, po pewnym czasie, w przyszłości
start learning
afterwards
pielęgniarka
start learning
nurse
lek przeciw mdłościom
start learning
anti-sickness drug
mieć podany lek
start learning
to be given a drug
śmiertelna dawka
start learning
lethal dose (of)
środek nasenny/uspokajając
start learning
barbiturate
wpadać w (stan, nawyk)
start learning
to lapse into
założyć; zakładać (dać początek czemuś)
start learning
to set up
nagrywać; rejestrować
start learning
to record
aparat fotograficzny, kamera telewizyjna, kamera filmowa
start learning
camera
dowód; dowody
start learning
evidence
sztywny, sprężysty, twardy, zwarty, mocny, pewny, pewnie zamocowany, silny, stały, stanowczy, niezbity, niewzruszony
start learning
firm
administrować, zarządzać; sprawować; wy-mierzać (sprawiedliwość); podawać (lekarstwo)
start learning
to administer
klinika, poradnia lekarska
start learning
clinic
bezbarwny
start learning
colourless
rozwiązanie
start learning
solution
nadchodzić; wchodzic (do pomieszczenia)
start learning
to comes in
część, partia, fragment, odcinek; (of food) porcja.
start learning
portion
sherry
start learning
sherry
łykać sobie; wziąć łyka
start learning
to take a sip of
zapaść w śpiączkę
start learning
to lapse into a coma
śpiączka
start learning
coma
jawnie, oczywiście, pozornie, najwyraźniej, prawdopodobnie
start learning
apparently
prowadzić do
start learning
to lead to
sędzia śledczy, koroner
start learning
coroner
przesłuchiwać świadka
start learning
to question a witness
postępek, akt, gra, czyn, akt prawny, ustawa
start learning
act
zawór; klapa, wentyl; lampa elektronowa; zastawka (anat.)
start learning
valve
połknąć
start learning
to swallow
kroplówka
start learning
drip
zajmować się; radzić sobie z
start learning
to deal with
widoczny, oczywisty; pozorny
start learning
apparent
popyt, żądanie, wymaganie, potrzeba, zapotrzebowanie,
start learning
a damand for
wywoływać; powodować; wzbudzać
start learning
to stir up (an opposition)
usługa; serwis; obsługa
start learning
service
cel (podróży)
start learning
destination
turystyka; krajoznawstwo; (acad. dyscipline) turyzm
start learning
tourism
demokrata
start learning
democrat
wyrażać, wygłaszać, wypowiadać, wymawiać
start learning
to voice (concerns about)
grupa zorganizowana
start learning
an organised group
promować; lansować; awansować
start learning
to promote
przeprowadzać (akcję, działanie), realizować
start learning
to carry out
bezczelny, arogancki, natarczywy, narzucający się
start learning
pushy
nosić, przenosić, przemieszczać, radzić sobie, dawać sobie radę, uporać się, mieć w swym ręku, obchodzić się, mieć do czynienia;
start learning
to handle
zabójczy, śmiercionośny, śmiertelny
start learning
lethal
dawka, doza; dawkować, podawać lekarstwo
start learning
dose (of)

You must sign in to write a comment