PL LA fiszki 5

 0    304 flashcards    lantczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
średni, środkowy, środek
start learning
middle, mid
w średnim wieku
start learning
middle-aged
w połowie sierpnia
start learning
in half of August, in mid-August
które odbędzie się
start learning
to be held
które odbędzie się w poniedziałek
start learning
to be held on monday
aby dowiedzieć się o czymś
start learning
to find out about something
skarbnik
start learning
treasurer
społeczeństwo
start learning
society
społeczeństwo jest podzielone
start learning
society is divided
debata społeczna
start learning
societal debate
punktualność
start learning
timekeeping
dawno już minęły czasy
start learning
long gone are the times
Jako członek Rady Nadzorczej
start learning
Being a Supervisory Board Member
Jest, przebywanie, byt, trwający
start learning
being
Rola w niepełnym wymiarze czasu
start learning
part-time role
przychodzi mi do głowy
start learning
comes to my mind
najlepszą rzeczą, jaka przychodzi do głowy
start learning
the best thing that comes to mind
Jestem szczególnie dumny
start learning
I am particularly proud
szczególnie
start learning
especially, particulary
dumny
start learning
proud
punktualność jest dla mnie ważna
start learning
timekeeping is important to me
szybki
start learning
fast, quick
szybko
start learning
quickly
wolny
start learning
slow
spowolnić
start learning
slow down
powoli
start learning
slowly
sprzedać siebie
start learning
sell yourself
być może
start learning
perhaps
Dobrym przykładem, który przychodzi mi do głowy jest
start learning
good example that comes to my mind is
debata, dyskusja
start learning
debate
omawiać problem
start learning
discuss the problem, debate an issue
debata dotycząca
start learning
debate concerning
wyluzować
start learning
chill out
zrelaksować się po szkole
start learning
chill out after school
to byłby dobry pomysł
start learning
it would be good idea
przestań się denerwować
start learning
stop getting nervous, keep your hair on
dzwonić po informację
start learning
to ring up for information
użyteczny
start learning
useful
przydatna lekcja
start learning
useful lesson
przydatność
start learning
usefulness
który jest użyteczny
start learning
which is useful
elementem kluczowym
start learning
a key element, key part
wyrażenia
start learning
expression
wyrazy współczucia
start learning
my condolences, expressions of sympathy
rozpocząć karierę
start learning
start a career
spędzić trochę czasu podróżując
start learning
spend some time traveling
znaleźć pracę w sprzedaży
start learning
find a job in sales
dostać pracę jako sprzedawca
start learning
get a job as a salesman
szybko i łatwo zarobić dużo pieniędzy
start learning
quickly and easily earn a lot of money
mieć kilka pytań
start learning
have some questions
powoli w dół
start learning
slowly down
autostopem
start learning
hitchhiking
oprócz
start learning
except, apart from
oprócz tego
start learning
apart from that
Abstrahując od wszystkiego
start learning
Apart from anything
niezależnie, osobno
start learning
apart
Zła wiadomość
start learning
Bad news
nie ma możliwości
start learning
there is no possibility
przy okazji
start learning
by the way
pracować na zminy
start learning
work shifts
Pracować na niepełny etat
start learning
Work part-time
Pracować na pełny etat
start learning
Work full time
mieć elastyczny czas pracy
start learning
work flexitime hours
szczerze mówiąc
start learning
frankly speaking
Chciałbym, ale...
start learning
I'd like to, but...
teoretycznie
start learning
theoretically
teoretycznie dokładny rozmiar
start learning
theoretically exact size
chcesz pracować w niepełnym wymiarze godzin?
start learning
would you like to work part-time?
powiedz mi coś o swojej edukacji
start learning
Tell me something about your education
stopień (temperatury, naukowy)
start learning
degree (temperature, scientific)
stopni Celsjusza
start learning
degrees Celsius
magister
start learning
master degree
w rzeczywistości
start learning
in fact
natychmiast, jak tylko
start learning
as soon as
tak szybko, jak tylko mogła
start learning
as soon as she could
jak najszybciej
start learning
as soon as possible
Byłem wkrótce odpowiedzialny za
start learning
I was soon responsible for
Moje ostatnie pytanie
start learning
My last question
mam dyplom z logistyki
start learning
I have a degree in logistics
wykształcenie
start learning
education
Targi Edukacyjne
start learning
Education Fair
System edukacji
start learning
The education system
oczekiwania finansowe
start learning
financial expectations
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefit
ukończyć uniwersytet
start learning
to graduate from university
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
szanse na awans
start learning
opportunities for promotion
stała praca
start learning
permanent job
stałe godziny pracy
start learning
regular working hours
zarabiać
start learning
to earn
zarabiaj pieniądze
start learning
earn money
zarabiać na życie
start learning
to earn a living
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
pensja
start learning
a salary
podwyżka
start learning
a rise, salary increase
wynagrodzenie tygodniowe
start learning
wage
zamieszczać ogłoszenie
start learning
advertise
targi książki
start learning
book fair
szczegół
start learning
detail
szczegółowy
start learning
detailed
nie wahaj się ze mną skontaktować
start learning
do not hesitate to contact me
w załączeniu
start learning
enclosed
płynnie
start learning
fluently
dalsze informacje
start learning
further information
czekać z niecierpliwością na
start learning
look forward to
kampania marketingowa
start learning
Marketing Campaign
promować
start learning
to promote, to stimulate
praca jest zgodna z moimi zawodowymi zainteresowaniami
start learning
the job matches my proffessional interests
dziękuję za danie mi szansy
start learning
thank you for giving me a chance
Nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się więcej
start learning
I'm looking forward to learning more
Do zobaczenia na rozmowie
start learning
See you at the interview
Widziałem twoje ogłoszenie w gazecie lokalnej
start learning
I saw your advertisement in a local paper
potrzebne kwalifikacje
start learning
necessary qualifications, qualifications needed
kontakt z Państwem
start learning
hearing from you
w załączonym cv
start learning
in the attached cv, in the enclosed cv
które zostało ogłoszone w
start learning
which was advertised in
uspokoić się
start learning
calm down
przekonać kogoś
start learning
reassure someone
uspokajać
start learning
calm, reassure
wreszcie, nareszcie
start learning
at last
Nie mam całego dnia
start learning
I haven't got all day
Nazywasz się dobrym pracownikiem?
start learning
Call yourself a good employee?
szczerze
start learning
honestly
szczerze mówiąc
start learning
to be honest, honestly speaking
żartujesz?
start learning
are you kidding? are you joking?
uciec
start learning
get away
pomogę ci
start learning
I'll give you a hand
Jeśli chcesz
start learning
If you like
tak szybko, jak to możliwe
start learning
A.S.A.P. as soon as possible
pospiesz się
start learning
hurry up, get a move on
zrób to szybciej
start learning
do it more quickly
przyłóż się do pracy
start learning
pull your finger out
zacząć pracować ciężej
start learning
start working harder
błyskawicznie
start learning
quick as a flash
bardzo szybko
start learning
very quickly
bardzo szybko i w bardzo krótkim czasie
start learning
very quickly and in a very short time
już wkrótce
start learning
coming soon, very soon
szybkie i proste rozwiązanie
start learning
fast and easy solution
szybkie ustalenie
start learning
quick fix
sztuczne łzy
start learning
artificial tears
zastanawiam się
start learning
I'm wondering
cud
start learning
miracle, wonder
wspaniale
start learning
wonderful
cudownie
start learning
wonderful
panaceum
start learning
panacea, miracle cure
skierowanie na badania lekarskie
start learning
referral for medical examination
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
Ukończyłem studia podyplomowe
start learning
I completed postgraduate studies
skupić się na
start learning
focus on
Skupiam się na moim angielskim
start learning
I focus on my English
Obecnie rozwijam mój angielski
start learning
Currently I develop my English
Pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił
start learning
first thing I would to would
Ja bym
start learning
I would
Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić to poznanie zespołu
start learning
The first thing I would do is get to know the team
Chciałbym wiedzieć
start learning
I would like to know
przyczyniać się do
start learning
contribute to
przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników
start learning
contribute to achieving better results
sensownie
start learning
reasonably, meaningfully
Wyniki mogą być zaskakujące
start learning
results might surprise you
Doskonałość
start learning
Perfection, Excellence
Doskonałość jest najlepszym sposobem walki z dyskryminacją.
start learning
Perfection is the best way to fight discrimination.
Doskonałość w logistyce
start learning
Excellence in Logistics
skutecznie zoptymalizować
start learning
effectively optimize, successfully optimise
jest kształtowana przez
start learning
is being shaped by
Szereg czynników zewnętrznych
start learning
A number of external factors
zewnętrzny
start learning
external
ściana zewnętrzna
start learning
external wall
egzamin wewnętrzny
start learning
internal exam
Czynniki
start learning
Factors
Czynniki wpływające na
start learning
Factors affecting on
Miała za zadanie
start learning
She was tasked with
zidentyfikowanie kluczowych wyzwań
start learning
identify key challenges
trendy w branży
start learning
industry trends
związane z
start learning
related to
związanych z logistyką i łańcuchem dostaw w Europie
start learning
related to logistics and supply chain in Europe
widoczność
start learning
visibility
widoczność jest ograniczona przez mgłę
start learning
visibility is reduced by fog
widoczność w mediach społecznościowych
start learning
visibility in social media
Przejrzystość łańcucha dostaw
start learning
Supply chain visibility
zaawansowany
start learning
advanced
jak zaawansowani jesteśmy?
start learning
how advanced are we?
współpraca
start learning
cooperation, collaborations
Przyjemnej lektury
start learning
Happy reading!
Ciesz się i czuć się swobodnie
start learning
Enjoy and feel free
nie krępuj się
start learning
feel free
zasoby, środki
start learning
Resources
Czy chcesz rozpocząć karierę w naszej firmie?
start learning
Are you looking to start a career on our company?
Inżynier
start learning
Engineer
Inżynieria
start learning
Engineering
szeroki zakres
start learning
broad field
elastycznie
start learning
flexibly
okazja do nauki
start learning
an opportunity to study
dołączyć za darmo
start learning
join for free
Dowiedz się więcej tutaj
start learning
Find out more here
umożliwiać
start learning
enable
gdziekolwiek jesteś
start learning
wherever you are
rówieśnicy
start learning
peers
sprostać wyzwaniu
start learning
meet the challenge
dla solidnych logistycznych profesjonalistów
start learning
for rock-solid professionals in Logistics
twardy jak skała, solidny
start learning
rock-solid
tęsknić, chybienie, brakować
start learning
miss
Nie przegap okazji
start learning
Don't miss the opportunity
udział, dzielić się
start learning
share
dziękuję za podzielenie się informacją
start learning
Thank you for sharing information
tuż przed
start learning
just ahead
tuż przed szansą
start learning
opportunity just ahead
Z poważaniem,
start learning
yours faithfully, yours sincerely
wzrost, zwiększenie
start learning
rise
Co z wtorkiem wieczorem w takim razie?
start learning
what about tuesday evening then?
Twoje kwalifikacje wyglądają imponująco
start learning
Your qualifications look impressive
trzymaj się mocno proszę
start learning
Hold tight please
dyrektor wykonawczy
start learning
Executive Director
Jak się czujesz Anno?
start learning
How are you feeling Anna?
nie martw Anno
start learning
Don't worry Anna
tak długo, jak mówisz właściwe rzeczy będzie dobrze
start learning
As long as you say the right things will be fine
czego potrzebujesz
start learning
what do you need
musisz być pewny siebie
start learning
You need to be confident
daj mi przykłady
start learning
Give me examples
budowanie marki
start learning
branding
takie stanowisko
start learning
Such a position
kontynuować, postępować, przebiegać
start learning
proceed
co cię przyciągnęło
start learning
What attracted you?
zachęcenie, przyciąganie
start learning
attract
dobrze znana firma
start learning
a well-known company
nie znałem tej firmy
start learning
I didn't know this company
renomowana firma
start learning
reputable company
z wieloletnim doświadczeniem
start learning
With many years of experience
Jestem zaangażowany w moją pracę
start learning
I'm involved in my job
poważny biznes
start learning
Serious business
poważnie
start learning
seriously
poważnie chory
start learning
seriously ill
jak podkreślił
start learning
As he stressed
Wyzwanie intelektualne
start learning
Intellectual challenge
wykonanie strategii
start learning
execute strategies
w celu wykorzystania możliwości rynkowych
start learning
To exploit market opportunities
Ja rozwiązuje problemy
start learning
I resolves issues, I solve problems
Jestem w stanie osiągnąć lepsze wyniki
start learning
I am able to achieve better results
Inni uważali, że były nieosiągalne
start learning
others believed were unachievable
nieosiągalne / niemożliwe do osiągnięcia
start learning
unachievable/ impossible to achieve
osiągać
start learning
achieve
Osiągnięcia
start learning
Achievements
czy powiedział byś że to jest dobrze zrobione
start learning
would you say that it is well done
uważam się za ukierunkowanego na cel
start learning
I consider myself to be goal-orientated
Skupiam się na moich ustalonych celach
start learning
I focus on my setting objectives
zoptymalizować wydajność mojego zespołu
start learning
optimize performance of my unit
przy, wzdłuż, wraz
start learning
Alongside
przedstawienie, wydajność, wykonanie
start learning
Performance
wspólne wykonanie
start learning
corporate performance
potrzebuję więcej czasu
start learning
I need more time
to zajmuje dużo więcej niż
start learning
It takes much more than that
Ustawienie krótkoterminowych przepływów pieniężnych
start learning
Setting short-term cash flows
podobne praktyki
start learning
Similar practices
To jest strategicznie uzasadnione
start learning
This is strategically justified
oczywiście
start learning
certainly
W mojej poprzedniej firmie byłem kierownikiem CD
start learning
In my previous company I was a CD manager
byłeś dyrektorem logistyki
start learning
You were the director of logistics
potem pracowałem sześć lat w Dino
start learning
afterwards I worked six years in Dino
Jak byś opisał swoje główne zadania
start learning
How would you describe your main tasks?
W zakresie moich obowiązków jest
start learning
in scope of my responsibilities is
wykonanie danej strategii
start learning
Execution a given strategy
postęp od, przejście od
start learning
Progress from
faktyczne opracowanie nowej strategii
start learning
actually developing a new strategy
innymi słowy
start learning
in other words
zmiana z bycia częścią zespołu do zarządzania nim
start learning
shift from participating in team to leading them
Założenia rachunku zysków i strat
start learning
Assume profit and loss account
zakładam że
start learning
I assume that
twoje osiagnięcia
start learning
Your achievements, your track record
kiedy ostatnim razem musiałeś pracować z innymi
start learning
when last time you had to work with others
decydujący projekt
start learning
critical project
wykonać, ukończyć
start learning
accomplish
rozwijanie świadomości ludzi
start learning
developing people's awareness
świadomość
start learning
awareness
składa się z co najmniej trzech członków
start learning
composed of at least three members
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
różne podmioty, różne jednostki
start learning
Different entities
różnorodny, różny
start learning
diverse
pracują razem na rzecz wspólnego celu
start learning
They work together for a common goal
wykorzystać
start learning
exploit
używać go do własnej korzyści
start learning
use to one's advantage
Jestem mocno zmotywowany i dobrze zorganizowany
start learning
I am strongly motivated and highly organized
niższa cena z biegiem czasu
start learning
Lower price over time
ustawia się stosunkowo wysoką cenę
start learning
sets a relatively high price
marketingowiec
start learning
marketer
wśród, pośród, między
start learning
Amongst, among
przywództwo/ bycie liderem
start learning
Leadership
jestem przywódcą
start learning
I'm a leader
uważam, że
start learning
I considers that
kluczowa cecha
start learning
key feature
brał udział
start learning
took part, he participated
na jednym z etapów mojej kariery
start learning
At one stage of my career
ma zarówno laptopa i samochód
start learning
It has both laptop and car
obie, zarówno
start learning
Both
osiągnięcia zawodowe
start learning
professional achievements
wyzwanie
start learning
challenge
zakres
start learning
scope
Zakres gwarancji
start learning
Warranty scope
renomowany
start learning
reputable
zmiany zakresu obowiązków w
start learning
change in the scope responsibilities
reszta, zmiana
start learning
change
wykorzystanie możliwości
start learning
exploit opportunities
zrealizować istotny projekt
start learning
Realize a significant project, accomplish critical project
postawione cele
start learning
set objectives
wziąć odpowiedzialność
start learning
take responsibility, assume responsibility
opracować strategię
start learning
develop a strategy

You must sign in to write a comment