pierwsze koło ang

 0    51 flashcards    fskaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastanawiam się, czy mógłbyś
start learning
I wonder if you could
bezpieczeństwo zatrudnienia
start learning
job security
zwolnić z pracy
start learning
make redundant
awansować
start learning
receive a promotion
podwyżka
start learning
increment
nietowarzyskie godziny
start learning
unsociable hours
stałe zatrudnienie
start learning
steady job
niekorzystne warunki pracy
start learning
adverse working conditions
bezrobotny
start learning
unemployed
dolegliwości spowodowane powtarzającym się napięciem mięsni
start learning
repetitive strain injury
syndrom chorych budynków
start learning
sick-building syndrome
dodatki do pensji / korzyści
start learning
perks
pracoholik
start learning
workaholic
zachęty / środki
start learning
incentives
redukcje / ograniczenia
start learning
downsizing
satysfakcja pracy
start learning
job satisfaction
program motywacyjny
start learning
incentive scheme
pobierać prowizję
start learning
receive a commission
związek zawodowy
start learning
union
podać się do dymisji
start learning
resign
obniżki wynagrodzeń
start learning
salary cut
świadczenie w przypadku choroby
start learning
sickness benefit
wymagająca
start learning
demanding
pracownik fizyczny
start learning
a blue collar worker
pracownik umysłowy
start learning
white-collar worker
przemysł wytwórczy
start learning
manufacturing industry
samozatrudnienie
start learning
self-employment
praca na pełen etat
start learning
full-time job
wolny strzelec
start learning
freelance
zatrudnianie
start learning
hiring
zwalnianie z pracy
start learning
firing
płace
start learning
wages
wynagrodzenia
start learning
salary
składki emerytalne
start learning
pension contributions
składki ubezpieczenia zdrowotnego
start learning
medical insurance contributions
sektor usług
start learning
service industry
praca na pół etatu
start learning
part-time job
zatrudniony / pracownik
start learning
employee
rozprawa doktorska
start learning
dissertation
przekonać / zachęcić
start learning
persuade
przewidywane
start learning
anticipated
wycenić
start learning
budgeted
przewodniczyć
start learning
chaired
wyjaśnić
start learning
clarified
tworzyć / kompilować
start learning
compile
przydzielać
start learning
delegate
ułatwiać / umożliwiać
start learning
facilitate
prowadzić
start learning
lead
planować
start learning
schedule
nadzorować
start learning
supervise
zapisać się / dołączyć
start learning
enroll / join

You must sign in to write a comment