pierwsze kolo ang 2

 0    103 flashcards    fskaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
seminarium
start learning
a seminar
ćwiczenia
start learning
classes
indeks
start learning
a grade book
absolutorium
start learning
a certificate of completion
program studiów
start learning
syllabus
sesja egzaminacyjna
start learning
an exam session
odbywac praktyki
start learning
to do student traineeships
uzyskać zaliczenie
start learning
get credit
rok akademicki
start learning
academic year
praca magisterska
start learning
master thesis
laboratoria
start learning
lab classes
chodzić na wykłady
start learning
to attend lectures
egzamin poprawkowy
start learning
resit/retake/repeat exam
komisja egzaminacyjna
start learning
examining board
stypendium socjalne
start learning
maintenance grant
poziom nauczania
start learning
standard of teaching
stypendium naukowe
start learning
scholarship
akademik
start learning
students hostel / dorm / hall of residence
uzyskać stopien w dziedzinie
start learning
obtain / get a degree in the field
ukonczyc studia
start learning
graduate
miasteczko studenckie
start learning
campus
kolo naukowe
start learning
scientific circle
dziekanat
start learning
faculty office
obrona pracy magisterskiej / doktorskiej
start learning
defence of master's / doctoral thesis
obowiazkowy
start learning
obligatory
studia podyplomowe
start learning
postgraduate studies
studia dzienne / stacjonarne
start learning
Full Time studies
studia zaoczne
start learning
part time / extramural studies
rozległa wiedza
start learning
extensive knowledge
nauki ścisłe
start learning
exact sciences
wykształcenie
start learning
educational / academic background
umiejetnosci
start learning
skills
specjalizowac sie w
start learning
specialize in / major in
w dziedzinie
start learning
in the field of
nauki humanistyczne
start learning
humanities
dziekan
start learning
dean
pracownik naukowy
start learning
research worker
doktorant
start learning
doctoral student
wykładowca
start learning
lecturer
recenzent
start learning
reviewer
promotor
start learning
a thesis supervisor
praktykant
start learning
a trainee
absolwent
start learning
a graduate
tymczasowy / okresowy
start learning
temporary / seasonal
stała praca
start learning
permanent job
zlecenie
start learning
commision
sezonowa
start learning
Seasonal
obowiązki
start learning
duties
opieka medyczna
start learning
medical coverage
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours
stałe godziny pracy
start learning
fixed working hours
poszukiwanie pracy
start learning
job seeking
targi pracy
start learning
work fairs
rocznie
start learning
per annum
sieciowanie
start learning
networking
uzupełnienie / dodatek
start learning
complement
osobiste oświadczenie
start learning
personal statement
referencje
start learning
references
osiagac
start learning
achieve
zatwierdzac
start learning
approve
wspoldzialac
start learning
collaborate
doradztwo
start learning
consulting
przekonywac
start learning
convince
koordynowac / uzgadniac
start learning
coordinate
wykazac / zaprezentowac
start learning
demonstrate
rozwijac
start learning
develop
utworzony / zalozony
start learning
established
oceniac
start learning
evaluate
zbadany / sprawdzony
start learning
examined
wspierać
start learning
facilitate
formulowac / opracowywac
start learning
formulate
identyfikowac
start learning
identify specific
implementowac
start learning
implement
polepszac / usprawniac
start learning
improve
podwyzszac
start learning
increase
analizowac
start learning
investigate
negocjowac
start learning
negotiate
motywowac
start learning
motivate
dzialac
start learning
operate
namawiac
start learning
persuade
planowac
start learning
plan
prezentowac
start learning
present
polecac
start learning
recommend
naprawiac
start learning
repair
reprezentowac
start learning
represent
badania / rozeznanie
start learning
research
rozwiazywac
start learning
resolve
nauczac
start learning
teach
trenowac
start learning
train
tlumaczyc
start learning
translate
reklamowac
start learning
advertise
rozpatrzyc
start learning
consider
zamiescic
start learning
enclose
wykwalifikowany
start learning
qualified
znaczaco
start learning
significantly
wzmocnienie
start learning
strenghthened
nastepujace
start learning
subsequent
wykorzystac do
start learning
utilise to
przyczynic sie
start learning
contribute
jesli masz jakies pytania
start learning
if you have any questions / should you have any queries
do dzis
start learning
to date
wyrozniac sie
start learning
stand out
uniwersalne umiejetnosci
start learning
transferable skills

You must sign in to write a comment