phrasal verbs

 0    134 flashcards    karolinamikusek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pokazywać, być w repertuarze
start learning
Be on
zepsuć się
start learning
break down
wybuchnąć, nagle się rozpocząć
start learning
break out
odwiedzić
start learning
call in
wyjść, zostać opublikowanym
start learning
come out
odwiedzić
start learning
Come round
odzyskać przytomność
start learning
come to
jeść na mieście
start learning
eat out
rozpaść się
start learning
Fall apart
dobrze się mieć pomimo trudności
start learning
get along
uciec
start learning
get away
poddać się
start learning
give in
kontynuować
start learning
go on
zerwać
start learning
break off
wywoływać wspomnienia
start learning
bring back memories
wychowywać
start learning
bring up
odwołać
start learning
call off
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out
przeciąć przerwać odciąć uciąć
start learning
cut off
zapiąć
start learning
do up
komunikować wyjaśniać
start learning
get across
odzyskać
start learning
get back
rozdać za darmo
start learning
give away
rozdawać rozdzielać
start learning
give out
wstrzymać
start learning
hold up
przestać coś robić
start learning
give up
trzymać się z daleka
start learning
keep off
rozczarować
start learning
let down
wypuścić
start learning
let out
sprawdzić
start learning
look up
rozpoznać
start learning
make out
wymyślić coś
start learning
make up
oddać zwrócić dług
start learning
pay back
nauczyć się czegoś
start learning
pick up
odbierać pobierać
start learning
pick up
podnosić
start learning
pick up
zburzyć
start learning
pull down
odkładać pieniądze
start learning
put aside/ put by
odłożyć na miejsce
start learning
put away
zapisywać, przepisywać coś komuś
start learning
put it down
wysunąć propozycję
start learning
put forward
odkładać na później
start learning
put off
nakładać na siebie
start learning
put on
przybierać na wadze
start learning
put on
zgasić
start learning
put out
połączyć rozmowę telefoniczną
start learning
put through
przenocować kogoś
start learning
put somebody up
spadać
start learning
go down
eksplodował, zadziałać, zepsuć się
start learning
go off
wzrastać
start learning
go up
uważać
start learning
look out
umrzeć
start learning
pass away
zemdleć
start learning
to pass out
wyruszyć
start learning
set off/ out
chwalić się, przechwalać się
start learning
show off
zmniejszyć prędkość
start learning
slow down
wyróżniać się
start learning
to stand out
pozostawać do późna poza domem
start learning
stay out
czuwać nie kłaść się spać
start learning
stay up
wystartować
start learning
to take off
okazać się
start learning
turn out
pojawić się, przyjść
start learning
turn up
stopniowo zanikać
start learning
wear of
krytykować
start learning
run down
odprowadzić kogoś
start learning
see off
założyć firmę
start learning
to set up
przeprosić, odwołać coś
start learning
take back
nabrać kogoś
start learning
take in
zdjąć ubranie
start learning
take off
przejąć
start learning
take over
zatrudnić kogoś
start learning
take somebody on
zająć się czymś, zajmować
start learning
Take up
zganić kogoś
start learning
tell somebody off
odrzucić
start learning
turn down
wyłączyć
start learning
turn off
znaleźć rozwiązanie
start learning
work out
szukać
start learning
be after
być chorym na
start learning
be down with
coś nas czeka, mieć coś przed sobą
start learning
be in for
czuć się na siłach
start learning
be up to
włamać się do
start learning
break into
wezwać wymagać
start learning
call for
odwiedzić
start learning
call on
dogonić kogoś
start learning
catch up with
kontynuować
start learning
carry on
znaleźć przypadkiem
start learning
come across
zachorować na
start learning
come down with
wejść w posiadanie
start learning
come into
podejść do kogoś
start learning
come up to
wpaść na pomysł
start learning
come up with
liczyć na kogoś
start learning
count on
ograniczyć coś
start learning
cut down on sth
znieść coś zlikwidować
start learning
do away with
przydać się
start learning
do with
obywać się bez
start learning
do without
opóźnić się z czymś, mieć zaległości w czymś
start learning
Fall behind with
być w dobrych stosunkach z kimś
start learning
get along/ on with
sugerować, zmierzać do czegoś
start learning
get at
uciekać przed karą
start learning
get away with
zacząć coś robić
start learning
get down to
wsiąść/ wysiąść
start learning
get on / get off
przejść nad czymś do porządku dziennego
start learning
get over
przejść przez coś
start learning
get through
złamać obietnice
start learning
go back on
omówić szczegóły
start learning
go over
zająć się czymś, zainteresować się czymś
start learning
go in for
pasować do
start learning
go with
przyłączyć się do
start learning
join in
dotrzymać komuś kroku
start learning
keep up with
żyć z czegoś
start learning
live on
opiekować się
start learning
look after
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on
szukać
start learning
to look for
cieszyć się na coś
start learning
look forward to
zbadać coś dogłębnie
start learning
look into
uważać
start learning
Look out
rozglądać się
start learning
look round
przejrzeć
start learning
look through
podziwiać
start learning
look up to
Udawać się w kierunku
start learning
make for
zrekompensować
start learning
make up for
czepiać się kogoś
start learning
pick on
wytrzymać z kimś, tolerować
start learning
put up with
uciec
start learning
run away with
wpaść na kogoś
start learning
run into
wyczerpać zapas
start learning
run out of
przejechać kogoś
start learning
run over
napotkać na trudności
start learning
run up against
zorganizować
start learning
see about
dopilnować
start learning
see to
wspierać kogoś
start learning
stand by
oznaczyć, znaczyć
start learning
stand for
dziedziczyć cechy
start learning
take after
polubić coś
start learning
take to

You must sign in to write a comment