Państwo i społecześtwo

 0    205 flashcards    natka15219
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
struktura państwa i urzędy
start learning
state structure and offices
ambasador
start learning
an ambassador
władza (lokalna)
start learning
(local) authorities
1. głosować 2. karta do głosowania
start learning
ballot
urna wyborcza
start learning
ballot box
kandydat
start learning
a candidate
okręg wyborczy
start learning
a constituency
kampania wyborcza
start learning
election campaign
ambasada
start learning
an embassy
ojczyzna
start learning
homeland
dziedziczyć tron
start learning
inherit the throne
burmistrz
start learning
the Mayor
monarcha
start learning
monarch
parlamentarzysta/poseł
start learning
(an) MP (a Member of Parliament)
narodowy/a (hymn, flaga)
start learning
national (anthem, flag)
partia (liberalna/demokratyczna/ludowa/lewicowa/prawicowa)
start learning
party (liberal / democratic / people's / left-wing / right-wing)
polityk
start learning
a politician
polityka
start learning
politics
premier
start learning
(the) Prime Minister (the PM)
panować
start learning
rule
kandydować na prezydenta
start learning
run for president
mandaty wyborcze
start learning
seats in Parliament
opozycyjny "gabinet cieni"
start learning
shadow cabinet
przewodniczący Izby Gmin parlamentu brytyjskiego (w Polsce: marszałek Sejmu)
start learning
(the) Speaker of the Parliament
kandydować (do parlamentu)
start learning
stand for (Parliament)
frekwencja wyborcza
start learning
turnout
głosować
start learning
to vote
wyborca
start learning
voter
konflikty
start learning
conflicts
bitwa
start learning
a battle
granica
start learning
border
bronić
start learning
to defend
pojedynek
start learning
duel
wróg
start learning
an enemy
akcja uliczna zainicjowana przez internautów
start learning
Flash mobbing
rycerz
start learning
knight
marsz (pokojowy/protestacyjny)
start learning
(peace / protest) march
protestujący
start learning
protesters
zamieszki
start learning
riots
broń rakietowa
start learning
rocket arms
tarcza
start learning
shield
żołnierz
start learning
a soldier
miecz
start learning
sword
czołg/pojazd opancerzony
start learning
tank / armoured car
wioska namiotowa
start learning
tent village
mundur
start learning
uniform
powstanie
start learning
uprising
broń (atomowa)
start learning
(nuclear) weapons
działania przestępców
start learning
criminal activities
uzbrojony
start learning
armed
1. obrażać, molestować 2. wyzwisko, obelgi, maltretowanie, nadużycie
start learning
abuse
podpalenie
start learning
an arson
zamach
start learning
assassination
złodziej torebki
start learning
bag snatcher
pobić
start learning
to beat up
szantażować
start learning
to blackmail
włamać się do (samochodu)
start learning
break into (a car)
1. przekupić 2.łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo, przekupstwo
start learning
bribery
znęcać się, zastraszać
start learning
bully
włamać się
start learning
to burgle
popełnić (przestępstwo/wykroczenie)
start learning
commit (a crime/ an offence)
handel narkotykami
start learning
drug dealing/trafficking
jazda po pijanemu
start learning
drink-driving
chuligaństwo
start learning
hooliganism
zmusić kogoś do żebrania
start learning
force someone into begging
fałszować
start learning
to forge
1. fałszerstwo 2. falsyfikat
start learning
forgery
1. oszustwo 2. oszust
start learning
fraud
haker
start learning
hacker
1. porwać 2. porwanie (np. samolot)
start learning
hijack
zabójstwo
start learning
homicide
zakładni-k/czka
start learning
hostage
handel ludźmi
start learning
human trafficking
poniżać, upokarzać
start learning
humiliate
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
porwać człowieka
start learning
kidnap
wyciec (np. o informacji)
start learning
leak
napaść
start learning
mug
człowiek wyjęty spod prawa
start learning
outlaw
zapłacić okup
start learning
pay a ransom
wyłudzanie danych
start learning
Phishing
piractwo
start learning
piracy
1. zgwałcić 2. gwałt
start learning
rape
obrabować
start learning
to rob
rabunek
start learning
robbery
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
samobójstwo
start learning
suicide
przemycać
start learning
to smuggle
przekroczenie prędkości
start learning
speeding
nękanie (np. SMS-ami)
start learning
stalking
1. wyłudzać 2. wyłudzenie
start learning
swindle
kradzież
start learning
a theft
zastraszać
start learning
threaten
wandalizm
start learning
vandalism
podglądanie
start learning
voyeurism
przemoc
start learning
violence
brutalny, agresywny, pełen przemocy
start learning
violent
działania policji
start learning
what the Police do
oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of
oskarżony
start learning
accused
przyznać się
start learning
admit
analizować próbki (krwi)
start learning
analyse (blood) samples
adwokat
start learning
barrister
miejsce przestępstwa
start learning
crime scene
materiał dowodowy
start learning
evidence
(naoczny) świadek
start learning
(Eye) witness
odciski palców
start learning
fingerprints
medycyna sądowa/specjalista medycyny sądowej
start learning
forensics medicine/scientist
kajdanki
start learning
handcuffs
informator
start learning
informant
przesłuchiwać kogoś
start learning
interrogate someone
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
śledztwo
start learning
investigation
1. adwokat 2. prawnik
start learning
lawyer
ścigać
start learning
pursue/chase sb
więzienie
start learning
a prison/jail
więzień/więźniarka
start learning
prisoner
przesłuchiwać kogoś
start learning
question sb
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
pies policyjny
start learning
sniffer dog
donosić na kogoś
start learning
snitch on sb
jednostka policji do zadań specjalnych
start learning
Special Response Unit
podejrzewać
start learning
to suspect
mandat (np. za parkowanie)
start learning
(parking) ticket
ślady
start learning
traces
rozprawa
start learning
trial
W sądzie
start learning
at the court
ogłosić wyrok
start learning
announce a verdict
kara śmierci
start learning
capital punishment/death penalty
prace społeczne zasądzone przez sąd
start learning
community service
1. skazywać 2. skazany/a
start learning
convict
obrona
start learning
defence
grzywna
start learning
fine
kara więzienia
start learning
imprisonment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
dożywocie
start learning
life sentence
uznać winnym/niewinnym
start learning
plead guilty / not guilty
oskarżenie
start learning
prosecution
prokurator
start learning
prosecutor
dowód
start learning
proof
udowodnić
start learning
to prove
pozwać
start learning
sue
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
ochrona
start learning
protection
ochrona osobista
start learning
bodyguard
(kamizelka) kuloodporna
start learning
bulletproof (Vest)
alarm przeciwwłamaniowy
start learning
burglar alarm
pies stróżujący
start learning
guard dog
agencja ochrony
start learning
security agency
kurs samoobrony
start learning
self-defence course
gaz łzawiący
start learning
tear gas
polityka społeczna
start learning
social policy
świadomość równości
start learning
awareness of equality
akcja dobroczynna
start learning
charity event
zbierać datki
start learning
collect donations
być wolontariuszem
start learning
do some vountary work
dawać datek, darowiznę
start learning
donate
popierać, sprzyjać
start learning
foster
założyć organizację
start learning
found/set up an organisation
bezdomni
start learning
(the) homeless
bezdomność
start learning
homelessness
łamać prawa człowieka
start learning
infringe human rights
brak wolności sumienia/wyznania/słowa
start learning
lack of freedom of conscience / religion / words
zaniedbywać (dzieci)
start learning
neglect (children)
przeludnienie
start learning
overpopulation
bieda
start learning
poverty
chronić ludzką godność
start learning
protect human dignity
zapewnić pomoc/miejsca pracy
start learning
provide help / jobs
uprzedzenie rasowe
start learning
racial prejudice
zbierać pieniądze
start learning
raise money
uchodźca
start learning
a refugee
ankietowany/a
start learning
respondent / survey participant
uciekinier (np. z domu)
start learning
runaway
niewolnictwo
start learning
slavery
(nie)tolerancja
start learning
(In) tolerance
związek zawodowy
start learning
a trade union
bezrobocie
start learning
unemployment
bezbronny
start learning
vulnerable
gospodarka
start learning
the economy
pośrednik (handlowy), makler (giełdowy)
start learning
broker
wspomagać
start learning
contribute to
kryzys
start learning
crisis
popyt
start learning
demand
rozwój gospodarczy
start learning
economic development/growth
zatrudnienie
start learning
employment
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
założyć przedsiębiorstwo
start learning
establish/start a business
kurs wymiany (walut)
start learning
(currency) exchange rate
wolny rynek
start learning
free market
zbankrutować
start learning
go bankrupt
stopa procentowa
start learning
interest rate
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
sp. z o. o.
start learning
limited company
strata
start learning
loss
zysk
start learning
profit
dobrobyt, dobra koniunktura
start learning
prosperity
udziałowiec
start learning
shareholder
(kupić/sprzedać) udziały
start learning
(Buy / sell) shares
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
state-owned company
giełda papierów wartościowych
start learning
Stock Exchange
dotacja z Unii Europejskiej
start learning
subsidy from the UE
podaż
start learning
supply

You must sign in to write a comment