Państwo i społeczeństwo

 0    210 flashcards    justynastepien24
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ambasador
start learning
ambassador
władze
start learning
authorities
biurokracja
start learning
bureaucracy
granica
start learning
border
państwa sąsiadujące
start learning
border countries
gabinet
start learning
cabinet
minister
start learning
minister
stolica
start learning
capital
obywatel
start learning
citizen
obywatelstwo
start learning
citizenship
radny
start learning
city/town councillor
ratusz
start learning
city/town hall
rada miejska
start learning
a city council
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
a constitution
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
manifestacja
start learning
demonstration
krajowy
start learning
domestic
wybory
start learning
an election
wybory powszechne
start learning
general election
wybory samorządowe
start learning
local election
ambasada
start learning
an embassy
emigracja
start learning
emigration
imperium
start learning
an empire
wygnanie
start learning
exile
federalny
start learning
federal
zagraniczny
start learning
foreign
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
rząd
start learning
government
rząd mniejszościowy
start learning
minority government
system polityczny
start learning
system of government
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
izba gmin
start learning
House of Commons
izba lordów
start learning
House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
House of Representatives
prawa człowieka
start learning
human rights
imigrant
start learning
immigrant
imigracja
start learning
immigration
niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
an inhabitant
instytucja
start learning
institution
służby wywiadowcze
start learning
intelligence service
król
start learning
a king
królestwo
start learning
a kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
a majority
burmistrz
start learning
the Mayor
członek
start learning
member
poseł
start learning
Member of Parlament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
a minority
monarcha
start learning
monarch
monarchia
start learning
a monarchy
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
naród
start learning
a nation
narodowy
start learning
national
hymn państwowy
start learning
national anthem
flaga państwowa
start learning
flag State
toŻsamość narodowa
start learning
National identity
narodowość
start learning
nationality
badanie opini publicznej
start learning
opinion poll
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
a party member
polityka
start learning
policy
polityka społeczna
start learning
social policy
polityczny
start learning
political
przywódca polityczny
start learning
political leader
scena polityczna
start learning
political scene
system polityczny
start learning
a political system
polityk
start learning
a politician
polityka
start learning
politics
ludność
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
prowincja
start learning
a province
królowa
start learning
queen
reforma
start learning
a reform
uchodzca
start learning
refugee
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
a republic
prawicowy
start learning
right-wing
rodzina królewska
start learning
royal family
służby specjalne
start learning
secret services
senat
start learning
senate
senator
start learning
senator
socjaldemokratyczny
start learning
social-democratic
socjalistyczny
start learning
socialist
socjalista
start learning
socialist
Państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
lud
start learning
the people
kongres stanów zjednoczonych
start learning
United States Congress
manifestować
start learning
demokstrate
wybierać
start learning
elect
emigrować
start learning
emigrate
imigrować
start learning
immigrate
reprezentować
start learning
represent
rządzić
start learning
govern/rule
popierać
start learning
support
przyjąć konstytucję
start learning
adopt the constitution
zostać obywatelem
start learning
become a citizen
graniczyć z
start learning
border with
utworzyć rząd
start learning
to form the government
uzyskać niepodległość
start learning
gain Independence
zdobyć poparcie
start learning
gain support
zorganizować wybory
start learning
hold an elections
wstąpić do partii politycznej
start learning
join a political party
głosować na
start learning
vote for
wasza królewska mość
start learning
Your Majesty
budżet
start learning
a budget
moneta
start learning
a coin
handel
start learning
commerce
kredyt
start learning
credit
karta kredytowa
start learning
a credit card
waluta
start learning
currency
wspólna waluta
start learning
common currency
ekonomia
start learning
economics
gospodarka
start learning
economy
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
fundusz
start learning
fund
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
stopa inflacji
start learning
inflation rate
handel międzynarodowy
start learning
international trade
inwestycja
start learning
investment
rynek
start learning
market
czarny rynek
start learning
a black market
wolny rynek
start learning
free market
banknot
start learning
a note
drobne przedsiębiorstwo
start learning
small business
podatek
start learning
tax
związek zawodowy
start learning
a trade union
inwestować
start learning
to invest
spadać
start learning
go down
urosnąć o (4) procent
start learning
grow by (4) percent
tworzyć nowe miejsca pracy
start learning
provide new jobs
obniżyć podatki
start learning
reduce taxes
cywil
start learning
civilian
konflikt
start learning
conflict
karabin maszynowy
start learning
machine gun
konferencja pokojowa
start learning
peace Conference
faz trujący
start learning
poison gaz
żołnierz
start learning
a soldier
czołg
start learning
tank
wojsko
start learning
troops
broń
start learning
weapons
pokój na swoecie
start learning
world peace
wojna światowa
start learning
World War I
najeżdżać
start learning
inwade
wybuchnąć
start learning
to break out
wybuchnąć
start learning
break out
wypowiedzieć komuś wojnę
start learning
declare war on sb
pomoc
start learning
, aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
korupcja
start learning
corruption
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
nierówny
start learning
unequal
równouprawnienie
start learning
equality
program rządowy
start learning
government programme
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
sierociniec
start learning
orphanage
bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
religia
start learning
religion
kwestie społeczne
start learning
social issues
bezrobocie
start learning
unemployment
wolontariat
start learning
voluntary work
wolontariusz
start learning
volunteer
przyjmować łapówki
start learning
accept bribes
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against someone
na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
for the dole
bez pracy
start learning
out of work
zbierać pieniądze
start learning
raise money
alibi
start learning
an alibi
postawa aspołeczna
start learning
antisocial behabiour
podpalenie
start learning
an arson
podpalacz
start learning
an arsonist
napaść
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
a blackmailer
włamywacz
start learning
a burglar
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
przestępstwo
start learning
crime
miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
crime scene
przestępca
start learning
a criminal
handlarz narkotyków
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug trafficking
dowody
start learning
evidence
nieustraszony
start learning
fearless
odcisk palca
start learning
fingerprint
oszustwo
start learning
fraud
samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
start learning
getaway car
haker
start learning
hacker
hakerstwo
start learning
hacking
okrutny
start learning
heartless
fałszywy telefon
start learning
hoax call
zakłAdnik
start learning
hostage

You must sign in to write a comment