Państwo i społeczeństwo

 0    78 flashcards    patrycjafirgan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sąd Najwyższy
start learning
High Court
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Partia pracy
start learning
Labor party
Liberalni Demokraci
start learning
Liberal Democrats
Lord Kanclerz
start learning
The Lord Chancellor
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
dojść (do władzy)
start learning
come (into power)
ciąć (podatki)
start learning
cut (taxes)
wygłosić (przemówienie)
start learning
give (a speech)
nakreślić (plan)
start learning
outline (a plan)
uchwalić (ustawę)
start learning
pass (a law)
ubiegać się (o stanowisko)
start learning
run (for a position)
głosować (na kogoś)
start learning
vote (for somebody)
wygrać (wybory)
start learning
win (the election)
być na bakier/ w zgodzie z prawem
start learning
be on the wrong/ right side of the law
wobec prawa
start learning
in the eyes of the law
wziąć prawo w swoje ręce
start learning
take the law into one's own hands
długoe ramię sprawiedliwości
start learning
the long arm of the law
oskarżony
start learning
accused
podpalacz
start learning
an arsonist
włamywacz
start learning
a burglar
złodziej samochodów
start learning
Car thief
prace społeczne
start learning
community service
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
kara śmierci
start learning
death penalty
niewinny
start learning
innocent
ława przysiegłych
start learning
jury
porywacz
start learning
kidnapper
bandyta
start learning
mugger
przestępstwo
start learning
offence
nadzór kuratorski
start learning
probation
proces
start learning
a trial
wandal
start learning
a vandal
werdykt
start learning
verdict
ostrzeżenie
start learning
warning
świadek
start learning
a witness
uprowadzić
start learning
abduct
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
wyrok
start learning
verdict
kraść
start learning
to steal
wtargnięcie, naruszenie własności
start learning
trespass
włamać się (do budynku)
start learning
break into (the building)
złamać prawo
start learning
to break the law
uznać (kogoś) winnym (czegoś)
start learning
find (sb) guilty (of)
oskarżyć kogoś o coś
start learning
press charges
wyznaczyć komuś kuratora/postawić kogoś przed sądem
start learning
put on probation/trial
wysłać do więzienia
start learning
send to prison
podłożyć ogień
start learning
set fire to
prawa zwierząt
start learning
animal rights
kampania
start learning
campaign
prawa dziecka
start learning
children's rights
dyskryminacja
start learning
discrimination
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
różnorodność etniczna
start learning
ethnic diversity
prawa człowieka
start learning
human rights
system prawny
start learning
the legal system
ubóstwo
start learning
poverty
równość rasowa
start learning
racial wquality
terroryzm
start learning
terrorism
detonować (bombę)
start learning
detonate (bomb)
zabronić
start learning
prohibit
podnieść (świadomość)
start learning
raise (awareness)
konflikt
start learning
conflict
dyplomata
start learning
a diplomat
spór
start learning
dispute
wiec
start learning
rally
uczestnicy zamieszek
start learning
rioters
organizować (demokrację)
start learning
hold (a demonstration)
osiągnąć (porozumienie)
start learning
reach (an agreement)
rozwiązać (konflikt)
start learning
resolve (the conflict)
podpisać (petycję)
start learning
sign (the petition)
podjąć (działania)
start learning
take (action)
zakończyć
start learning
bring an end (to sth)
UE (Unia Europejska)
start learning
EU (European Union)
Pakt Północnoatlantycki
start learning
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
World Health Organization (WHO)
buddyści
start learning
Buddhists

You must sign in to write a comment