Państwo i społeczeństwo

 0    101 flashcards    Kkossok
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
alibi
start learning
an alibi
działania przestępcze
start learning
criminal activities
pod groźbą użycia broni
start learning
at gunpoint
pobić
start learning
beat sb up
włamywacz
start learning
a burglar
popełniać przestępstwo
start learning
commit a crime
przestępca
start learning
a criminal
uciekać
start learning
escape
siła; moc; zmuszać kogoś do czegoś
start learning
force
fałszerz
start learning
a forger
wydostać się; wyjść
start learning
get out of
ucieczka
start learning
getaway
przekazywać
start learning
hand over
wręczyć; oddawać
start learning
hand sth in
ukrywać się
start learning
hide
napad rabunkowy
start learning
hold-up
nielegalny
start learning
illegal
bandyta
start learning
mugger
kradzież z rozbojem
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
morderca
start learning
a murderer
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
więzień
start learning
prisoner
okup
start learning
ransom
rabować
start learning
rob
złodziej
start learning
a robber
napad ż bronią
start learning
robbery
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
podejrzany
start learning
a suspect
podejrzliwy
start learning
suspicious
podejrzliwie
start learning
suspiciously
kradzież
start learning
a theft
złodziej
start learning
a thief
grozić; straszyć
start learning
threaten
dawać reprymendę
start learning
tick off
przemoc
start learning
violence
powieści detektywistyczne
start learning
detective novels
pojawiać; wydawać się
start learning
appear
wygląd
start learning
appearance
autor
start learning
an author
wypełniać obowiązki
start learning
carry out duties
inteligentna diagnoza
start learning
clever diagnosis
ukazywać się; wychodzić
start learning
come out
mankiet
start learning
cuff
rzeźbiona fajka
start learning
Carved pipe
wnioskować; dedukować
start learning
deduce
dziennik osobisty
start learning
diary
wydanie
start learning
an edition
fikcyjny; beletrystyczny
start learning
fictional
natychmiastowy sukces
start learning
immediate success
wskazywać na coś
start learning
indicate
znieważać; obrażać
start learning
insult
szkło powiększakące
start learning
Magnifying glass
zauważyć
start learning
notice
obserwacja
start learning
observation
fabuła
start learning
a plot
stosunki; kontakty
start learning
relationships
sklepikarz; kupiec
start learning
sklepikarz; kupiec in English
shopkeeper
gładka plama; łata
start learning
Smooth patch
rozwiązywać zagadki
start learning
solve mysteries
tatuaż
start learning
a tattoo
handlowiec
start learning
tradesman
szkolić jako
start learning
Train as
kto za tym stoi?
start learning
Who is behind this?
działania policji
start learning
what the police do
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
oskarżony o
start learning
accused of
aresztować
start learning
arrest
kamera przemysłowa
start learning
CCTV
dowody
start learning
evidence
wypełniać formularz
start learning
fill in a form
odcisk palca
start learning
fingerprint
sądowy; kryminalistyczny
start learning
forensic
sprawa o morderstwo
start learning
murder case
zapobiegać
start learning
prevent sb
dowód
start learning
proof
oskarżać
start learning
prosecute
karać kogoś
start learning
punish
raport; meldunek
start learning
report
miejsce przestępstwa
start learning
scence of crime
ślady
start learning
traces
w sądzie
start learning
at the court
wyznawać; przyznawać się do winy
start learning
confess guilt
sąd; budynek sądowy
start learning
court
oskarżony
start learning
defendant
trafić do więzienia
start learning
end up in jail
być sądzonym; mieć proces
start learning
go on trail
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
prawnik
start learning
a lawyer
zeznawać pod przysięgą
start learning
make statements under oath
drobny; niewielki; nieletni
start learning
minor
wydawać wyrok
start learning
pass sentence
skazywać kogoś na
start learning
sentence somebody to
sądzić (w sądzie)
start learning
try
pod przysięgą
start learning
under oath
ofiara
start learning
a victim
świadek
start learning
a witness

You must sign in to write a comment