państwo i spoleczenstwo

 0    98 flashcards    krzysiekM8899
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szantaż szantażysta
start learning
blackmail, blackmailer
włamać się do domu,
start learning
break into a house
łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
włamanie, włamać się, wlamywacz
start learning
burglary, burgle, burglar
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
przestępca
start learning
criminal
sprzedaż narkotyków
start learning
drug dealing
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
start learning
forge, forgery, forger
porywac, porwanie, porywacz
start learning
kidnap, kidnapping, kidnapper
napadac, napad, napadacz
start learning
mug, mugging, mugger
morderstwo, morderca
start learning
murder, murderer
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
start learning
pickpocketing, pickpocket
gwałt, gwałciciel
start learning
rape, rapist
rabować, rabunek, rabuś
start learning
rob, robbery, robber
okradać sklepy, kradzieże w sklepach, shoplifter
start learning
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycić, przemyt, przemytnik
start learning
smuggle, smuggling, smuggler
kradzież złodziej, złodzieje/złodziejka
start learning
theft, thief, thieves
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
aresztować kogoś
start learning
arrest somebody
bronić kogoś
start learning
defend somebody
dowód
start learning
evidence
uchodzić komuś na sucho
start learning
get away with something
winny
start learning
guilty
uznać kogoś za winnego
start learning
find somebody of something
mieć alibi
start learning
have an alibi
nielegalny
start learning
illegal
niewinny
start learning
innocent
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawnik
start learning
lawyer
legalny
start learning
legal
przestępca
start learning
offender
ścigać kogoś za coś
start learning
prosecute somebody for something
odpowiedzialność
start learning
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
oskarżony
start learning
the accused
traktowanie
start learning
treatment
mieć proces sądowy
start learning
go on trial
świadek
start learning
witness
za kratkami
start learning
behind service
pracę społeczne
start learning
community service
skazaniec
start learning
convict
skazywać kogoś za coś
start learning
convict somebody of something
kara śmierci
start learning
death penalty
grzywna
start learning
fine
zostać ukaranym
start learning
get punished
wspolwięzień
start learning
inmate
cieszący się zła slawa
start learning
notorious
więzienie
start learning
prison
więzień
start learning
prisoner
kara
start learning
punishment
mandat za predkosc
start learning
speeding ticket
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
niezgodne z prawem
start learning
against the law
być o coś oskarżonym
start learning
be charged with something
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
dostać wyrok w zawieszeniu za coś
start learning
get suspended sentence for something
zapłacić grzywne
start learning
pay a fine
karać kogoś za coś
start learning
punish somebody for something
skazyważ kogoś
start learning
sentence somebody
w granicach prawa
start learning
within the law
granica
start learning
border
obywatel
start learning
citizen
waluta
start learning
currency
ojczyzna
start learning
homeland
instytucja
start learning
institution
naród
start learning
nation
hymn narodowy
start learning
anthem national
tożsamość narodowa
start learning
National identity
narodowość
start learning
nationality
populacja
start learning
population
religia
start learning
religion
społeczeństwo
start learning
society
stan
start learning
state
demokracja
start learning
democracy
demokratyczny
start learning
democratic
przeprowadzić wybory
start learning
hold an election
samorząd lokalny
start learning
local government
imigracja
start learning
immigration
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
prawicowy
start learning
right-wing
Członkowie Parlamentarne
start learning
members of parliament
parlament
start learning
parliament
minister
start learning
minister
monarchia
start learning
monarchy
opozycja
start learning
opposition
partia polityczna
start learning
political party
premier
start learning
prime minister
Rodzina królewska
start learning
Royal family
podatek
start learning
tax
kadencja
start learning
term
głosować na kogoś
start learning
vote for somebody

You must sign in to write a comment