państwo i społeczeństwo 12 xx

 0    127 flashcards    lol0918
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
siedziba główna
start learning
Headquarters
system wielopartyjny
start learning
multiparty system
podział władzy
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
władza ustawodawcza
start learning
Legislature
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
ratyfikować
start learning
ratify
rządzić krajem
start learning
administrate the country
rząd
start learning
1. the Cabinet 2. the government
władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustaw
start learning
implement laws
premier
start learning
prime minister
stosować prawo
start learning
apply the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom associating
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
zbierać sie
start learning
gather
uznać kogoś za niewinnego
start learning
presume someone innocent
udowodnić
start learning
prove sb gulit
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused
powszechne
start learning
common
karta praw
start learning
the bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate someone's rights
lapowka
start learning
bribe
nędza
start learning
destitution
defraudacja
start learning
embezzlement
równe szanse
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
kumoterstwo
start learning
favouritism
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarnosc
start learning
impunity
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
zasiłek opieka społeczna
start learning
social security
głód
start learning
starvation
asystent
start learning
assistant
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal policy
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek
start learning
downturn
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
wydatki
start learning
expenditure
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rates
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
związek zawodowy
start learning
a trade union
związek zawodowy
start learning
a trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
ofiara
start learning
casualty
wojna domowa
start learning
civil war
wybuch wojny
start learning
the outbreak of war
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbey
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
szantażować
start learning
blackmail
zakłócanie porządku publicznego
start learning
breach of peace
włamanie
start learning
a burglary
zażądać okupu
start learning
demand ransom
wyważyć oknod
start learning
force a wndow
podrobić
start learning
forge
oszust
start learning
fraud
porwanie samolotu
start learning
hijacking
trzymać jako zakladnika
start learning
hold sb hostage
nie umyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
przestępca
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to something
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon off money
młodociany przestępca
start learning
juvenile delinquent
oskarzyc kogoś o cos
start learning
accuse someone of something
odwoływać się od
start learning
appeal against
oskarzyc kogoś
start learning
charge somebody
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazać kogoś za coś
start learning
convict someone for something
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
uznać kogoś za niewinnego
start learning
find someone guilty
przetrzymywac kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody
okazanie
start learning
identity parade
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
jury
start learning
ława przysięgłych
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
pozbawienie wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
nakaz rewizji
start learning
search warrant
zkazać na
start learning
sentence to
odsiedzieć karę
start learning
serve punishment
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
organizacja pozarzadowa
start learning
non governmental organization
zerwać rozmowy
start learning
break off talks
spowodować
start learning
bring about
poddać się
start learning
give in
spłacać
start learning
pay off
założyć coś
start learning
set up smth
złożyć rezygnację
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutowac
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment