Ochrona środowiska

 0    95 flashcards    maturaenglish
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zakazać używania plastikowych toreb
start learning
ban the use of plastic bags
być nastawionym proekologiczne
start learning
be green
zwiększyć współpracę międzynarodową
start learning
Increase international cooperation
zaangażować się w
start learning
engage in
biodegradowalny
start learning
biodegradable
zużywać
start learning
consume
przetwarzać odpady
start learning
process waste
przyjazny dla środowiska
start learning
environment-friendly
ochrona przyrody
start learning
conservation
ograniczyć zużycie materiałów opakowaniowych
start learning
reduce the use of packaging materials
zrezygnować
start learning
give up
zrezygnować
start learning
to resign
sortować śmieci
start learning
sort garbage
powódź
start learning
a flood
huragan
start learning
a hurricane
wybuch wulkanu
start learning
a volcanic eruption
lawina
start learning
an avalanche
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
susza
start learning
a drought
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
wyspa
start learning
an island
pustynia
start learning
a desert
wodospad
start learning
a waterfall
powódź
start learning
a flood
huragan
start learning
a hurricane
dolina
start learning
valley
globalne ocieplenie
start learning
global warming
rzeka
start learning
a river
jezioro
start learning
a lake
morze
start learning
sea
chronić
start learning
to protect
ochrona
start learning
security
energia słoneczna
start learning
solar energy
energia wiatrowa
start learning
energy
wyłączyć światło
start learning
turn the light off
światło
start learning
light
góra
start learning
a mountain
zużywa
start learning
use up
ochrona przyrody
start learning
wildlife conservation
ochrona
start learning
conservation
sortować śmieci
start learning
sort out rubbisch
zrujnować całą planetę
start learning
mess up the whole planet
klimat
start learning
climate
chłodny
start learning
cool
pochmurno
start learning
cloudy
chmura
start learning
a cloud
stopnie
start learning
degrees
spaść do
start learning
fall to
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather conditions
spaść
start learning
fall
mglisty
start learning
foggy
lodowaty
start learning
freezing
mróz
start learning
frost
wilgotny
start learning
humid
lód
start learning
ice
lodowaty
start learning
freezing
łagodny
start learning
mild
pochmurne niebo
start learning
cloudy sky
deszcz
start learning
rain
deszczowy
start learning
rainy
osiągnąć
start learning
achieve
wzrosnąć
start learning
rise
przelotny deszcz
start learning
a shower
deszczowy
start learning
rainy
śnieg
start learning
snow
śnieżny
start learning
snowy
burza
start learning
storm
Lato
start learning
Summer
słońce
start learning
in
słoneczny
start learning
sunny
grzmot
start learning
it thunders
burza z piorunami
start learning
thunderstorm
ciepły
start learning
warm
pogoda
start learning
weather
wiatr
start learning
wind
wietrzny
start learning
windy
zatrucie, skażenie
start learning
contamination
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
alternatywne źródła energii
start learning
alternative sources of energy
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
wycinanie lasów
start learning
deforestation
wyginąć
start learning
się out
jednorazowy
start learning
disposable
pożar
start learning
fire
globalne ocieplenie
start learning
global warming
śmieci
start learning
rubbish
śmieci
start learning
litter
dziura ozonową
start learning
ozone hole
zanieczyszczać
start learning
to pollute
zanieczyszczone
start learning
polluted
zanieczyszczenie
start learning
pollution
przetwarzać
start learning
recycle
przetwarzać
start learning
process
ścieki
start learning
sewage

You must sign in to write a comment