new millennium 2

 0    93 flashcards    emilia645
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zawiadomienie, uwaga
start learning
notice
poniżej
start learning
below
szczególny moment
start learning
particular moment
Temperatury sięgają 40 stopni
start learning
temperatures reach 40 degree
ostatnie piętro
start learning
the top floor
ciepło, żar
start learning
the heat
Dużo szkód
start learning
a lot of damage
całkowicie zniszczone
start learning
totally destroyed
Fala upałów
start learning
the heatwave
rozwiązać problem
start learning
solve the problem
kataklizm, katastrofa
start learning
disaster
wpływ, oddziaływać
start learning
affected
samogłoska
start learning
vowel
Ukryć notatkę
start learning
hide the note
Ukryć rower
start learning
hide the bike
cud
start learning
miracle
przetrwać
start learning
survive
Tło sceny
start learning
background scene
wrzasnął
start learning
yelled
zbiornik
start learning
tank
kształt
start learning
shape
straszny
start learning
scary
wytyczne
start learning
guidelines
moja książka
start learning
my book
Twoja książka
start learning
your book
jego książka
start learning
his book
jej książka
start learning
her book
Jego książka
start learning
its book
nasza książka
start learning
our book
wasza książka
start learning
your book
Ich książka
start learning
their book
mój
start learning
mine
twój
start learning
yours
jego
start learning
his
jej
start learning
hers
tego
start learning
its
nasz
start learning
ours
wasz
start learning
yours
ich
start learning
theirs
lubisz mnie
start learning
you like me
lubię cię
start learning
I like you
lubię go
start learning
I like him
lubię ją
start learning
I like her
Lubię to
start learning
I like it
Lubię nas
start learning
I like us
lubię cię
start learning
I like you
lubię ich
start learning
I like them
wierzyć
start learning
to belive
należeć
start learning
to belong
dbać
start learning
to care
składać się z
start learning
to consist of
zawierać
start learning
to contain
kosztować
start learning
to cost
zależeć
start learning
to depend
nie lubić
start learning
to dislike
oczekiwać
start learning
to expect
zapominać
start learning
to forget
wybaczyć / wybaczać
start learning
to forgive
nienawidzić
start learning
to hate
posiadać
start learning
to have
słyszeć
start learning
to hear
mieć nadzieję
start learning
to hope
znać, wiedzieć
start learning
to know
lubić
start learning
to like
kochać
start learning
to love
znaczyć / oznaczać, mieć na myśli
start learning
to mean
mieć coś przeciwko
start learning
to mind
zauważyć / zwrócić uwagę
start learning
to notice
posiadać
start learning
to own
posiadać
start learning
to possess
rozpoznać
start learning
to recognize
przypomnieć sobie
start learning
to recollect
odmówić
start learning
to refuse
pamiętać
start learning
to remember
widzieć
start learning
to see
pachnieć
start learning
to smell
przypuszczać,
start learning
to suppose
sądzić
start learning
to think
rozumieć
start learning
to understand
chcieć
start learning
to want
Myślę, że
start learning
I think that
Mam tu na myśli, rozważam
start learning
I am thinking
widzę
start learning
I see
przychodzę z wizytą, spotykam się
start learning
I am seeing my aunt
Smakuję, czuję smak
start learning
I taste
kosztuję, smakuję
start learning
I am tasting
smakuje, ma smak
start learning
it tastes
patrzeć
start learning
to look
słyszeć
start learning
to hear
słuchać
start learning
to listen to
złapać
start learning
catch
ściganie, pościg
start learning
chase
ucieczka
start learning
escape

You must sign in to write a comment