New matura success Unit 4 His and hers

5  1    155 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
roztargniony
start learning
absent-minded
celny, trafny
start learning
accurate
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
uwielbiać, podziwiać
start learning
adore
przewaga
start learning
advantage
śmiały, żądny przygód/nieszukający przygód
start learning
adventurous/unadventurous
doradzić
start learning
advise
czuły
start learning
affectionate
agresywny
start learning
aggressive
pozwalać
start learning
allow
kłócić się
start learning
argue
chodzić do (szkoły)
start learning
attend (a school)
atrakcyjny
start learning
attractive
okropny
start learning
awful
zachowywać się
start learning
behave
owoce jagodowe
start learning
berries
szkoła z internatem
start learning
boarding school
urodzony
start learning
born
apodyktyczny
start learning
bossy
wychowywać
start learning
bring up
kariera zawodowa
start learning
career
zmienić żarówkę
start learning
change a light bulb
dzieciństwo
start learning
childhood
obowiązki domowe
start learning
chores
klasa, sala lekcyjna
start learning
classroom
sprzątnąć ze stołu
start learning
clear the table
koedukacyjny
start learning
coeducation
wrócić późno
start learning
come back late
państwowa szkoła średnia
start learning
comprehensive school
wniosek
start learning
conclusion
związek
start learning
connection
sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious
taktowny/nietaktowny
start learning
considerate/inconsiderate
przekonany
start learning
convinced
przekonujący
start learning
convincing
okrutny
start learning
cruel
uroczy
start learning
cute
szkoła dzienna (bez internatu)
start learning
day school
stanowczy, zdecydowany/niezdecydowany
start learning
decisive/indecisive
delikatny
start learning
delicate
dyscyplina
start learning
discipline
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
gotować/zmywać/roobić zakupy/odkurzać
start learning
do the cooking/dishes/washing-up/shopping/vacuuming
ekonomia
start learning
economics
inżynieria
start learning
engineering
ewolucja
start learning
evolution
wymiana międzyszkolna
start learning
exchange programme
pokłócić się z
start learning
fall out with
życie rodzinne
start learning
family life
szkoła z czesnym
start learning
fee-paying school
kobiecy
start learning
feminine
naprawić
start learning
fix
stosować się do (zasad)
start learning
follow (rules)
zagraniczny
start learning
foreign
zapominalski
start learning
forgetful
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
wesoły, dowcipny
start learning
funny
być w dobrych stosunkach z
start learning
get on with
ponury, posępny
start learning
gloomy
wyjść z kolegą/koleżanką
start learning
go out with a friend
dobry w czymś
start learning
good at sth
wyrastać z
start learning
grow out of
dorastać
start learning
grow up
wieszać obrazek/ubrania
start learning
hang up a picture/your clothes
pracowity
start learning
hard-working
nieszkodliwy
start learning
harmless
szkoła średnia
start learning
high school
polować
start learning
hunt
identyfikować
start learning
identify
zrobić wrażenie na
start learning
impress
rzeczywiście
start learning
indeed
szkoła prywatna
start learning
independent school
inteligentny
start learning
intelligent
prasować ubrania
start learning
iron your clothes
przyłączyć się do
start learning
join
miły/niemiły
start learning
kind/unkind
leniwy
start learning
lazy
odejść od stołu
start learning
leave the table
opiekować się
start learning
look after
traktować kogoś z wyższością
start learning
look down on sb
naśmiewać się z
start learning
make fun of
pogodzić się z
start learning
make up with
ścielić łóżko
start learning
make your bed
męski
start learning
masculine
dojrzały/niedojrzały
start learning
mature/immature
podły
start learning
mean
służba wojskowa
start learning
military service
skromny
start learning
modest
myć podłogę mopem
start learning
mop the floor
paskudny
start learning
nasty
obsesja
start learning
obsession
optymistyczny
start learning
optimistic
otwarty, kontaktowy
start learning
outgoing
rodzic
start learning
parent
święty spokój
start learning
peace and quiet
pozwolenie
start learning
permission
osobowość
start learning
personality
faza
start learning
phase
pukt widzenia
start learning
point of view
uprzejmy/nieuprzejmy
start learning
polite/impolite
praktyczny/niepraktyczny
start learning
practical/impractical
przewidywalny/nieprzewidywalny
start learning
predictable/unpredictable
preferencja
start learning
preference
zapobiec, powstrzymać
start learning
prevent
dumny
start learning
proud
zakres, gama
start learning
range
osiągnąć
start learning
reach
buntować się przeciwko
start learning
rebel against
lekkomyślny, nieostrożny
start learning
reckless
odmówić
start learning
refuse
próba
start learning
rehearsal
stosunki, relacje
start learning
relationship
rzetelny, solidny/nierzetelny, niesolidny
start learning
reliable/unreliable
rola
start learning
role
niegrzeczny, nieuprzejmy
start learning
rude
zasada
start learning
rule
przedmiot szkolny
start learning
school subject
pewny/niepewny
start learning
secure/insecure
egocentryczny
start learning
self-centred
charakteryzujący się samodyscypliną
start learning
self-disciplined
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
nakrywać do stołu
start learning
set the table
odcień
start learning
shade
przenikliwy, sprytny
start learning
shrewd
nieśmiały
start learning
shy
szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
start learning
single-sex school
towarzyski/nietowarzyski
start learning
sociable/unsociable
uspołeczniać się
start learning
socialise
spędzić noc
start learning
spend the night
szkoła państwowa
start learning
state school
nie kłaść się spać do późna
start learning
stay out late
stereotyp
start learning
stereotype
stereotypowy
start learning
stereotypical
surowy
start learning
strict
uparty
start learning
stubborn
zamiatać podłogę
start learning
sweep the floor
opiekować się
start learning
take care of
wynosić śmieci
start learning
take out the rubbish
brać coś do siebie
start learning
take sth personally
gust
start learning
taste
nastolatek/nastolatka
start learning
teenager
karcić
start learning
tell of
troskliwy
start learning
thoughtful
krawat
start learning
tie
bojaźliwy, nieśmiały
start learning
timid
małe dziecko
start learning
toddler
tolerancyjny/nietolerancyjny
start learning
tolerant/intolerant
niekonwencjonalny, oryginalny
start learning
unconventional
niechętnie
start learning
unwillingly
wychowanie
start learning
upbringing
zmartwiony
start learning
upset
prać ubrania
start learning
wash your clothes
zdenerwowany
start learning
worried
nieprawidłowy
start learning
wrong

You must sign in to write a comment