New matura success Unit 4 His and hers

5  1    155 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

roztargniony
start learning
absent-minded

celny, trafny
start learning
accurate

wiek dojrzewania
start learning
adolescence

uwielbiać, podziwiać
start learning
adore

advantage

śmiały, żądny przygód/nieszukający przygód
start learning
adventurous/unadventurous

advise

affectionate

aggressive

allow

kłócić się
start learning
argue

chodzić do (szkoły)
start learning
attend (a school)

atrakcyjny
start learning
attractive

awful

zachowywać się
start learning
behave

owoce jagodowe
start learning
berries

szkoła z internatem
start learning
boarding school

born

apodyktyczny
start learning
bossy

wychowywać
start learning
bring up

kariera zawodowa
start learning
career

zmienić żarówkę
start learning
change a light bulb

dzieciństwo
start learning
childhood

obowiązki domowe
start learning
chores

klasa, sala lekcyjna
start learning
classroom

sprzątnąć ze stołu
start learning
clear the table

koedukacyjny
start learning
coeducation

wrócić późno
start learning
come back late

państwowa szkoła średnia
start learning
comprehensive school

conclusion

connection

sumienny, skrupulatny
start learning
conscientious

taktowny/nietaktowny
start learning
considerate/inconsiderate

przekonany
start learning
convinced

przekonujący
start learning
convincing

cruel


szkoła dzienna (bez internatu)
start learning
day school

stanowczy, zdecydowany/niezdecydowany
start learning
decisive/indecisive

delicate

dyscyplina
start learning
discipline

przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment

gotować/zmywać/roobić zakupy/odkurzać
start learning
do the cooking/dishes/washing-up/shopping/vacuuming

economics

inżynieria
start learning
engineering

evolution

wymiana międzyszkolna
start learning
exchange programme

pokłócić się z
start learning
fall out with

życie rodzinne
start learning
family life

szkoła z czesnym
start learning
fee-paying school

feminine

fix

stosować się do (zasad)
start learning
follow (rules)

zagraniczny
start learning
foreign

zapominalski
start learning
forgetful

lubiący zabawę
start learning
fun-loving

wesoły, dowcipny
start learning
funny

być w dobrych stosunkach z
start learning
get on with

ponury, posępny
start learning
gloomy

wyjść z kolegą/koleżanką
start learning
go out with a friend

dobry w czymś
start learning
good at sth

wyrastać z
start learning
grow out of

grow up

wieszać obrazek/ubrania
start learning
hang up a picture/your clothes

hard-working

nieszkodliwy
start learning
harmless

szkoła średnia
start learning
high school

hunt

identyfikować
start learning
identify

zrobić wrażenie na
start learning
impress

rzeczywiście
start learning
indeed

szkoła prywatna
start learning
independent school

inteligentny
start learning
intelligent

prasować ubrania
start learning
iron your clothes

przyłączyć się do
start learning
join

miły/niemiły
start learning
kind/unkind


odejść od stołu
start learning
leave the table

opiekować się
start learning
look after

traktować kogoś z wyższością
start learning
look down on sb

naśmiewać się z
start learning
make fun of

pogodzić się z
start learning
make up with

ścielić łóżko
start learning
make your bed

masculine

dojrzały/niedojrzały
start learning
mature/immature


służba wojskowa
start learning
military service

modest

myć podłogę mopem
start learning
mop the floor

nasty

obsession

optymistyczny
start learning
optimistic

otwarty, kontaktowy
start learning
outgoing

parent

święty spokój
start learning
peace and quiet

pozwolenie
start learning
permission

osobowość
start learning
personality


pukt widzenia
start learning
point of view

uprzejmy/nieuprzejmy
start learning
polite/impolite

praktyczny/niepraktyczny
start learning
practical/impractical

przewidywalny/nieprzewidywalny
start learning
predictable/unpredictable

preferencja
start learning
preference

zapobiec, powstrzymać
start learning
prevent


zakres, gama
start learning
range

osiągnąć
start learning
reach

buntować się przeciwko
start learning
rebel against

lekkomyślny, nieostrożny
start learning
reckless

refuse

rehearsal

stosunki, relacje
start learning
relationship

rzetelny, solidny/nierzetelny, niesolidny
start learning
reliable/unreliable


niegrzeczny, nieuprzejmy
start learning
rude


przedmiot szkolny
start learning
school subject

pewny/niepewny
start learning
secure/insecure

egocentryczny
start learning
self-centred

charakteryzujący się samodyscypliną
start learning
self-disciplined

sensible

sensitive

nakrywać do stołu
start learning
set the table

shade

przenikliwy, sprytny
start learning
shrewd

nieśmiały
start learning
shy

szkoła tylko dla chłopców/dziewcząt
start learning
single-sex school

towarzyski/nietowarzyski
start learning
sociable/unsociable

uspołeczniać się
start learning
socialise

spędzić noc
start learning
spend the night

szkoła państwowa
start learning
state school

nie kłaść się spać do późna
start learning
stay out late

stereotype

stereotypowy
start learning
stereotypical

strict

stubborn

zamiatać podłogę
start learning
sweep the floor

opiekować się
start learning
take care of

wynosić śmieci
start learning
take out the rubbish

brać coś do siebie
start learning
take sth personally


nastolatek/nastolatka
start learning
teenager

tell of

thoughtful


bojaźliwy, nieśmiały
start learning
timid

małe dziecko
start learning
toddler

tolerancyjny/nietolerancyjny
start learning
tolerant/intolerant

niekonwencjonalny, oryginalny
start learning
unconventional

niechętnie
start learning
unwillingly

wychowanie
start learning
upbringing

zmartwiony
start learning
upset

prać ubrania
start learning
wash your clothes

zdenerwowany
start learning
worried

nieprawidłowy
start learning
wrong


You must sign in to write a comment