New matura success Unit 3 Outside the law

 0    187 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opuścić
start learning
abandon
absurdalny
start learning
absurd
oskarżony/oskarżona/oskarżeni
start learning
the accused
oskarżony o
start learning
accused of
wezwanie pomocy przez telefon
start learning
alarm call
kwota
start learning
amount
zachowanie aspołeczne
start learning
antisocial behaviour
przeprosić
start learning
apologise
pojawić się
start learning
appear
dowodzić, przekonywać
start learning
argue
aresztować
start learning
arrest
zaatakować
start learning
attack
przeciętny
start learning
average
dyrektor/dyrektorka banku
start learning
bank manager
ławka (np. w parku)
start learning
bench
szantażysta/szantażystka
start learning
blackmailer
gra planszowa
start learning
board game
włamać się do
start learning
break into
uciec (z więzienia/aresztu)
start learning
break out (of prison/jail)
prześladowanie, znęcanie się
start learning
bullying
włamywacz/włamywaczka
start learning
burglar
wiata przystankowa
start learning
bus shelter
odwołać
start learning
cancel
interesować się
start learning
care
kasjer/kasjerka
start learning
cashier
złapać, pojmać
start learning
catch
przebrać się w
start learning
change into
wybór
start learning
choice
żyjący przyzwoicie
start learning
clean-living
klient/klientka (prawnika)
start learning
client
klown
start learning
clown
podjąć decyzję
start learning
come to a decision
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prace społeczne
start learning
community service
konsekwencja
start learning
consequence
kostium
start learning
costume
liczyć
start learning
count
sąd
start learning
court
sala sądowa
start learning
courtroom
rozbić
start learning
crash
twórczy
start learning
creative
przestępstwo, przestępczość
start learning
crime
przestępca/przestępczyni
start learning
criminal
uszkodzić
start learning
damage
zasługiwać na
start learning
deserve
zdesperowany
start learning
desperate
odwracać uwagę
start learning
distract
osioł
start learning
donkey/jackass
tuzin
start learning
dozen
problem z alkoholem
start learning
drink problem
jazda po pijanemu
start learning
drink-driving
prawo jazdy
start learning
driving licence
śmiecić
start learning
drop litter
perkusja
start learning
drums
zarobić (pieniądze/fortunę)
start learning
earn/make (money/a fortune)
skuteczny/nieskuteczny
start learning
effective/ineffective
wysiłek
start learning
effort
znakowanie elektroniczne
start learning
electronic tagging
koperta
start learning
envelope
oczekiwać
start learning
expect
doświadczyć
start learning
experience
porażka
start learning
failure
sprawiedliwy/niesprawiedliwy
start learning
fair/unfair
mieć czegoś dość
start learning
be fed up with sth
postać
start learning
figure
grzywna; ukarać grzywną
start learning
fine
remiza strażacka
start learning
fire station
strażak
start learning
firefighter
płaski
start learning
flat
gang
start learning
gang
uciec
start learning
get away
wyjść z (więzienia)
start learning
get out of (prison)
utknąć
start learning
get stuck
mieć sprawę w sądzie
start learning
go to court
graffiti
start learning
graffiti
chciwy
start learning
greedy
winny
start learning
guilty
broń palna
start learning
gun
torebka
start learning
handbag
kajdanki
start learning
handcuffs
szkodzić
start learning
harm
mieć dość
start learning
have enough
słuchawki
start learning
headphones/earphones
częstować się (czymś)
start learning
help yourself (to sth)
bohater/bohaterka
start learning
hero
wahać się
start learning
hesitate
chować się
start learning
hide
bezdomny
start learning
homeless
uczciwy, szczery
start learning
honest
areszt domowy
start learning
house arrest
natura ludzka
start learning
human nature
upokarzający
start learning
humiliating
upokorzenie
start learning
humiliation
nielegalny
start learning
illegal
pomysłowy
start learning
imaginative
niemoralny
start learning
immoral
w zamian za
start learning
in return for
obrazić
start learning
insult
wiązać się z czymś
start learning
involve sth
więzienie
start learning
jail
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
śmiać się z
start learning
laugh at
prawo
start learning
law
prawnik/prawniczka
start learning
lawyer
przywódca/przywódczyni
start learning
leader
mieć szczęście
start learning
be lucky
sprawca/sprawczyni rozboju
start learning
mugger
muzyk
start learning
musician
naiwny
start learning
naive
zakłócanie ciszy
start learning
noise nuisance
w dzisiejszych czasach
start learning
nowadays
wykroczenie, przestępstwo
start learning
offence
sprawca/sprawczyni wykroczenia
start learning
offender
posiadać
start learning
own
parkować
start learning
park
okres
start learning
period
audycja z telefonicznym udziałem słuchaczy
start learning
phone-in
podnosić
start learning
pick up/lift
piractwo
start learning
piracy
piracki
start learning
pirated
policja
start learning
Police Force
policjant/policjantka
start learning
police officer
nacisnąć
start learning
press
więzienie
start learning
prison
kara więzienia
start learning
(prison/jail) sentence
kara
start learning
punishment
torebka damska; portmonetka
start learning
purse
podnieść ręce
start learning
put sb's hands up
kolejka
start learning
queue
prześladowanie na tle rasowym
start learning
racial abuse
rzadki
start learning
rare
firma płytowa
start learning
record company
sklep z płytami
start learning
record shop
program resocjalizacji
start learning
rehabilitation programme
zwolnić
start learning
release
mieszkaniec/mieszkanka
start learning
resident
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
drzwi obrotowe
start learning
revolving door
prawo
start learning
right
obrabować
start learning
rob
rabuś
start learning
robber
rabunek
start learning
robbery
gonić kogoś
start learning
run after sb
uciec
start learning
run away
osoba pomagająca dzieciom przejść przez jezdnie w pobliżu szkoły
start learning
school crossing guard
wrzeszczeć
start learning
scream
ochroniarz
start learning
security guard
założyć, uruchomić
start learning
set up
dzielić (się)
start learning
share
złodziej sklepowy/złodziejka sklepowa
start learning
shoplifter
krzyczeć
start learning
shout
napis, szyld
start learning
sign
syrena
start learning
siren
przekraczanie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
stragan
start learning
stall
zeznanie, oświadczenie
start learning
statement
kraść
start learning
steal
zatrzymać
start learning
stop
przeżyć, przetrwać
start learning
survive
przysięgać; przeklinać
start learning
swear
odebrać
start learning
take away
zająć się, zacząć uprawiać (sport/hobby)
start learning
take up (a sport/hobby)
przerażony
start learning
terrified
terroryzować
start learning
terrorise
kradzież
start learning
theft
złodziej/złodziejka
start learning
thief
maleńki
start learning
tiny
trenować
start learning
train
proces sądowy
start learning
trial
prawda
start learning
the truth
odwrócić się
start learning
turn round
aresztować
start learning
under arrest
nieznany
start learning
unfamiliar
niestety
start learning
unfortunately
mundur
start learning
uniform
miejski
start learning
urban
van
start learning
van
dewastować
start learning
vandalise
wandalizm
start learning
vandalism
ofiara
start learning
victim
płyta winylowa
start learning
vinyl
przestępstwo z użyciem przemocy
start learning
violent crime
peruka
start learning
wig
świadek
start learning
witness
las
start learning
the woods
wart
start learning
worth

You must sign in to write a comment