NEP2 - UNIT 6

5  1    70 flashcards    izunadrops
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

a couple

kilku / kilka
start learning
a few

zgadzać się z kimś
start learning
agree

ambitious

przybliżony, zbliżony
start learning
approximate

arrogant

przeciętny
start learning
average

zakładać się
start learning
bet

billion

a button

century

twórczy, pomysłowy
start learning
creative

death

dekada, dziesięciolecie
start learning
decade

na pewno, zdecydowanie
start learning
definitely

nie zgadzać się
start learning
disagree


niefrasobliwy
start learning
easy-going

każdy, wszyscy
start learning
everybody

exist


fortune

friendly

generous

half

pomocny, uczynny
start learning
helpful

hour

a hundred

Iceland

niecierpliwy
start learning
impatient


kilometre


ostatnia wieczerza
start learning
last supper

marathon


tysiąclecie
start learning
millennium

millimetre

a million

minute

modest

month

humorzasty
start learning
moody

negativetowarzyski, bezpośredni
start learning
outgoing

patient

a planet

positive

prosperity

ćwiartka, kwadrans
start learning
quarter

Russia

second

serious

nieśmiały
start learning
shy

podróż kosmiczna
start learning
space travel

superstition

przesądny
start learning
superstitious

a thousand

lęk przed liczbą trzynaście
start learning
triskaidekaphobia

Turkey

bez ambicji
start learning
unambitious

nieprzyjazny, nieżyczliwy
start learning
unfriendly

niezbyt pomocny
start learning
unhelpful

bez wyobraźni
start learning
unimaginative

unlucky

week


Ireland


You must sign in to write a comment