NEF elementary str. 5

 0    20 flashcards    natalijo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaimek
start learning
pronoun
czasownik
start learning
verb
wypędzać
start learning
exorcise
samogłoska
start learning
vowel
dialog
start learning
dialogue
rytm
Ta tancerka ma naturalne poczucie rytmu.
start learning
rhythm
This dancer has a natural sense of rhythm.
wykres
start learning
chart
stres
start learning
stress
zdanie
start learning
sentence
efekt
start learning
effect
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
start learning
afternoon
See you in the afternoon.
powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?
start learning
repeat
Could you repeat the last digit, please?
niski, nisko
start learning
Low, low
klasa (grupa ludzi)
W tym roku jestem w klasie 6b.
start learning
class
I'm in class 6b this year.
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
start learning
read
Tom is reading a newspaper now.
pokój
Gdzie jest mój pokój?
start learning
room
Where is my room?
liczba
start learning
number
zasada
Musisz przestrzegać zasad.
start learning
rule
You have to follow the rules.
imię
Jak się pan nazywa?
start learning
name
What's your name, please?
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
start learning
picture
The girl is as pretty as a picture!

You must sign in to write a comment