Nauka i technika

 0    181 flashcards    zosiam0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analizować/ analiza
start learning
analyse / Analysis
pominąć (np etap badania)
start learning
by-pass
przeprowadzic eksperyment
start learning
do an experiment/ conduct/ carry out
ładowarka
start learning
a charger
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
ustalić
start learning
determine
opracować, rozwinąć sie
start learning
develop
rozwój
start learning
a development
opracować lek na coś
start learning
develop a cure for something
urządzenie
start learning
a device
diagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
odkryć
start learning
discover
odkrycie
start learning
a discovery
przeprowadzać badania
start learning
do research
silnik
start learning
an engine
oszacować
start learning
estimate
ocenić wyniki
start learning
evaluate the results
dowody
start learning
evidence
badać
start learning
examine
badanie
start learning
an examination
badać, eksplorować
start learning
explore
badanie, rozpoznanie, eksploracja
start learning
exploration
zafałszować wyniki
start learning
falsify the results
stosować się do wskazówek
start learning
follow the instructions
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę
start learning
hypothesise
hipoteza
start learning
hypothesis
badać, dociekać
start learning
investigate
badanie
start learning
investigation
prowadzić dokumentacje czegoś
start learning
keep records of something
soczewka
start learning
lens
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
robić notatki
start learning
to make notes
kuchenka mikrofalowa
start learning
microwave oven
obserwować
start learning
to observe
obserwacja
start learning
observation
wtyczka
start learning
a plug
stawiać pytania
start learning
to pose questions
udowodnić
start learning
to prove
dowód
start learning
proof
dopracować hipotezę
start learning
refine a hypothesis
zarejestrować wynalazek
start learning
Register invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report one’s findings
gniazdko elektryczne
start learning
socket
sondaż; przeprowadzać sondaż
start learning
survey
opatentować
start learning
take out a patent
sprawdzić teorię
start learning
test a theory
szczepionka
start learning
vaccine
regulować
start learning
adjust
naładować
start learning
charge
dać sygnał
start learning
cue
wybrać numer
start learning
dial a number
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
napotkać problemy
start learning
encounter problems
trzymać coś w rękach, obchodzić się z czymś
start learning
handle something
wsunąć kartę
start learning
insert the card
drukowanie w orientacji poziomej/pionowej
start learning
landscape/ portrait printing
włożyć papier do drukarki
start learning
load paper
pierwotne ustawienie
start learning
original status
zator papieru
start learning
Paper jam
podłączyć
start learning
plug in
odłączyć
start learning
unplug
dociskać, aż kliknie
start learning
press until it clicks
doładować
start learning
recharge
nagrać program
start learning
record the programme
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
wymienić wkład z tuszem do drukarki
start learning
Replace the ink cartridge
skonfigurować drukarkę
start learning
set up the printer
uruchomić/wylączyć silnik
start learning
switch on / off the engine
rozwiązywanie problemów
start learning
Troubleshooting
włączyć/wyłączyć
start learning
turn on/off
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
załączyć dokument
start learning
attach the document
załącznik
start learning
an attachment
sporządzić kopię zapasową
start learning
back up
być zasypywanym nieuczciwymi ofertami
start learning
be inundated with scams
czat; rozmawiać na czacie
start learning
chat
potwierdzić hasło
start learning
confirm password
połączyć się z internetem
start learning
connect to the Internet
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
usunąć
start learning
delete
pobrać/załadować, wrzucić
start learning
download / upload
przeciągnąć
start learning
drag
edytować
start learning
edit
wprowadzić/wpisać hasło
start learning
enter / key in/ type in a password
plik
start learning
a file
pamięć USB
start learning
flash drive
przesłać e-mail dalej
start learning
forward an e-mail
nie zostać wpuszczonym (na stronę internetową)
start learning
get locked out (of the site)
twardy dysk
start learning
Hard Drive
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
wstawić tabelę
start learning
insert a table
zainstalować/ odinstalować
start learning
install / uninstall
komunikacja natychmiastowa
start learning
instant messaging
klawiatura
start learning
a keyboard
zalogować się/ wylogować się
start learning
log on/ off
zalogować się na stronie internetowej
start learning
log onto the website
głośnik
start learning
loudspeaker
karta pamięci
start learning
memory card
menu
start learning
menu
monitor
start learning
a monitor
podkładka pod mysz
start learning
mouse mat
system operacyjny
start learning
operating system
komputer osobisty
start learning
personal computer PC
zamieścić komentarz
start learning
post a comment
pisanie SMS-ów przy użyciu metody słownikowej
start learning
predictive texting
odpowiedzieć na e-mail
start learning
reply to the e-mail
ustawić nowe hasło
start learning
reset password
ponownie uruchomić (komputer)
start learning
reboot/ restart (computer)
router
start learning
Router
zapisać
start learning
save
zeskanować dokument
start learning
scan the document
ekran
start learning
a screen
komunikat o bezpieczeństwie
start learning
security alert
wybrać
start learning
select
serwer
start learning
server
ustawić rygorystyczny filtr antyspamowy
start learning
set the spam filter high
wyłączyć (komputer)
start learning
shut down (PC)
portal społecznościowy
start learning
social networking site
oprogramowanie
start learning
software
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
uruchomić komputer
start learning
to start up the computer
przechowywać dane
start learning
store data
oglądać wydarzenia na żywo w internecie
start learning
stream live events
aktualizować
start learning
update
nazwa użytkownika
start learning
Username
wideorozmowa
start learning
video call
prowadzenie wideokonferencji
start learning
video conferencing
odwiedzić stronę internetową
start learning
visit the website
edycja i formatowanie tekstów
start learning
word processing
wytłuszczenie
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
zamknąć
start learning
close
wyciąć
start learning
cut
nazwa czcionki
start learning
font name
wielkość czcionki
start learning
font size
podświetlić
start learning
highlight
ikona
start learning
icon
kursywa
start learning
italics
minimalizować
start learning
minimise
wkleić
start learning
paste
powtórzyć, przywrócić/ cofnąć
start learning
redo / undo
podkreślić
start learning
underline
wielkie/ małe litery
start learning
upper/ lower case
być trybikiem w maszynie
start learning
Be a cog in the machine
nadawać na tych samych falach
start learning
be on the same wavelength
znów działać (o urządzeniu)
start learning
be up and running
wybuchnąć gniewem
start learning
blow a fuse
źle coś zrozumieć
start learning
get one’s wires crossed
to nic trudnego
start learning
it's not rocket science
celowo kogoś rozdrażnić
start learning
push sb’s buttons
opaść z sił
start learning
run out of steam
starsza osoba używająca internetu
start learning
silver surfer
odbić (o e-mailu)
start learning
bounce
zepsuć się
start learning
to break down
buforować
start learning
buffer
wirus komputerowy
start learning
computer virus
zawiesić się, paść (o komputerze)
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić się
start learning
freeze
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
stracić plik
start learning
lose a file
stracić połączenie/ zasięg
start learning
lose connection / signal
zepsuty
start learning
out of order
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
chronić hasło
start learning
Protect the password
odzyskać
start learning
recover
wysłać ponownie
start learning
resend
wyczerpać się (o bateriach)
start learning
run down
skończył mi się np czas
start learning
run out of np time
skonfigurować (komputer)
start learning
set up (a PC)
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of sth
zgodzić się na coś
start learning
agree on sth
zgodzić się z kimś
start learning
agree with sb
dążyć do czegoś
start learning
aim for sth
skierować, adresować coś do kogoś
start learning
aim sth at sb
złagodzić ból
start learning
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter

You must sign in to write a comment