Nauka i technika

 0    114 flashcards    ollciaczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
astronom
start learning
astronomer
ekonomia
start learning
economics
inżynier
start learning
engineer
genetyka
start learning
genetics
geograf
start learning
geographer
jezykoznawstwo
start learning
linguistics
jezykoznawca
start learning
linguist
matematyk
start learning
mathematician
fizyk
start learning
physician
fizyja jadrowa
start learning
nuclear physics
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
dowody
start learning
evidence
zwiazek, polaczenia
start learning
connections/link
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
eksperyment i przeprowdzic doswiadczeniA
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wiedza
start learning
knowledge
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
study/reseach
wyniki badan
start learning
results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaz
start learning
surveys
proba, analiza
start learning
test
analizowac
start learning
analyse
potwierdzac
start learning
confirm
pokazac, wykazac
start learning
demonstrate
ustalac, okreslac
start learning
determine
odkryc
start learning
discover
powielic
start learning
duplicate
oszacowac
start learning
estimate
postawic hipoteze
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
mnozyc
start learning
multiply
otrzymac
start learning
obtain
udowodnic
start learning
prove
odrzucic
start learning
reject
badac
start learning
study
odejmowac
start learning
subtract
otrzyamc nagrode nobla w dziedzinie (fizyki)?
start learning
win the Nobel Prize in (physics)
robić eksperymenty
start learning
do an experiments
dojsc do wniosku ze...
start learning
come to the conclusion that...
potwierdzic hipoteze
start learning
confirm a hypothesis
formulowac hipoteze
start learning
formulate hypothesis
prowadzic dokumentacje
start learning
keep records
dokonac odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywac
start learning
predict
opatentowac wynalazek
start learning
patent an invention
planowac eksperyment naukowy
start learning
Plan an experiment
prezentowac wyniki badan
start learning
present research fidings
odrzucic hipoteze
start learning
reject a hypothesis
specjalizowac sie w czyms
start learning
specialise in something
podjac badania
start learning
undertake research
komorka
start learning
cell
pierwiastek
start learning
chemical element
zwiazek chemiczny
start learning
compound
zageszczony
start learning
concetrated
rozwoj
start learning
development
gaz
start learning
gas
zywnosc modyfikowana genetycznie
start learning
Genetically modified food/GM food
drobnoustroj, zarazek
start learning
germs/microbe
wodór
start learning
hydrogen
ciecz
start learning
liquid
magnez
start learning
magnesium
sily magnetyczne
start learning
magnetic forces
masa
start learning
mass
minerał
start learning
mineral
molekuła, czasteczka
start learning
Molecule
pleśń
start learning
mould
tlen
start learning
oxygen
tempo, predkosc
start learning
rate
sód
start learning
sodium
cialo stale
start learning
Solid
para
start learning
steam
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
przyswajac
start learning
assimilate
skladad sie z
start learning
consist of
zawierac
start learning
contain
rozpuszczac
start learning
dissolve
parowac
start learning
evaporate
wydychac
start learning
exhale
gasic
start learning
extinguish
utleniac
start learning
oxidise
antena
start learning
aerial
przycisk
start learning
button
kabel
start learning
cable
ladowarka
start learning
Charger
uklad sterowania
start learning
controls
urzadzenie
start learning
device
osoba uzalezniona od nowych technologi
start learning
digital addict
cyfrowy tubylec
start learning
digital native
energia elektryczna
start learning
electricity
elektromagnes
start learning
electromagnet
silnik
start learning
engine
silnik spalionowy
start learning
internal combustion engine
soczewka
start learning
lens
zarowka
start learning
light bulb
instrukcja obslugi
start learning
manual
zestaw sluchawkowy
start learning
handset
operator telefoni komorkowej
start learning
mobile phone operator
energia jadrowa
start learning
Nuclear power
kserokopiarka
start learning
photocopier
wtyczka
start learning
plug
czujnik
start learning
Sensor
gniazdko
start learning
socket
innowacja technologiczna
start learning
technological innovation

You must sign in to write a comment