nauka i technika

 0    252 flashcards    kalikalikalikalk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antropologia
start learning
anthropology
archeolog
start learning
archaeologist
archeologia
start learning
archaeology
dziedzina nauki
start learning
field of science
astronom
start learning
astronomer
astronomia
start learning
astronomy
biolog
start learning
biologist
biologia
start learning
biology
chemik
start learning
chemist
chemia
start learning
chemistry
informatyka
start learning
computer science
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
economist
inżynier
start learning
engineer
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
geneticist
genetyka
start learning
genetics
genetyka
start learning
genetics
geograf
start learning
geographer
geografia
start learning
geography
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
matematyk
start learning
mathematician
matma
start learning
maths
fizyk
start learning
physician
fizyka
start learning
physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
naukowiec
start learning
scientist
socjolog
start learning
sociologist
socjologia
start learning
sociology
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
połączenie
start learning
connection
odkrycie
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratorium
start learning
laboratory
obserwacja
start learning
observation
zapis/dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
research
wyniki badań
start learning
research results
badacz
start learning
researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badanie
start learning
survey
próba/analiza
start learning
test
teoria
start learning
theory
przyjąć
start learning
accept
dodać
start learning
add
analizować
start learning
analyse
potwierdzać
start learning
confirm
wykazać
start learning
demonstrate
ustalać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacowanie
start learning
estimate
przeprowadzić doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
mnożyć
start learning
multiply
obserwować
start learning
observe
uzyskać
start learning
obtain
dowieść
start learning
prove
odrzucać
start learning
reject
badać
start learning
investigate
odejmowanie
start learning
substract
otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie
start learning
be awarded the Nobel Prize in
przeprowadzać doświadczenie
start learning
carry out experiment
przeprowadzać badania
start learning
carry out research
dojść do wniosku, że
start learning
come to the conclusion that
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
formułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać
start learning
make predictions
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
zaplanować eksperyment
start learning
plan an experiment
prezentować wyniki badań
start learning
present research findings
odrzucić hipotezę
start learning
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in something
podjąć badania
start learning
undertake research
bakterie
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
związek chemiczny
start learning
compound
zagęszczony
start learning
concentrated
rozwój
start learning
development
formuła
start learning
formula
benzyna
start learning
gas
żywność modyfikowana genetycznie
start learning
genetically modified food
zarazek
start learning
germ
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity
wodór
start learning
hydrogen
ciecz
start learning
liquid
siły magnetyczne
start learning
magnetic forces
masa
start learning
mass
minerał
start learning
mineral
molekuła
start learning
molecule
pleśń
start learning
mould
tlen
start learning
oxygen
tempo
start learning
rate
sól
start learning
salt
słony
start learning
salty
sód
start learning
sodium
ciało stałe/bryła
start learning
solid
para
start learning
steam
teoria ewolucji
start learning
theory of evolution
szczepionka
start learning
vaccine
witamina
start learning
vitamin
zasymilować/przyswajać
start learning
assimilate
składać się z
start learning
consist of
zawierać
start learning
contain
rozpuszczać się
start learning
dissolve
odparować
start learning
evaporate
wydychać
start learning
exhale
gasić
start learning
extinguish
zamrażać
start learning
freeze
topnieć
start learning
melt
utleniać
start learning
oxidise
antena
start learning
aerial
guzik
start learning
button
kabel
start learning
cable
aparat
start learning
camera
Ładowarka
start learning
charger
układ sterowania
start learning
controls
urządzenie
start learning
device
cyfrowy
start learning
digital
uzależniony od nowych technologii
start learning
digital addict
cyfrowy tubylec
start learning
digital native
energia elektryczna
start learning
electricity
elektromagnes
start learning
electromagnet
elektroniczny
start learning
electronic
silnik
start learning
engine
Silnik spalinowy
start learning
internal combustion engine
gadżet
start learning
gadget
gamepad
start learning
gamepad
słuchawki
start learning
headphones
soczewka
start learning
lens
żarówka
start learning
light bulb
maszyna
start learning
machine
instrukcja obsługi
start learning
manual
mikrofon
start learning
microphone
mikrofale
start learning
microwaves
telefon komórkowy
start learning
mobile phone
zestaw słuchawkowy
start learning
mobile phone handset
Operator telefonii komórkowej
start learning
mobile phone operator
energia jądrowa
start learning
nuclear power
kserokopiarka
start learning
photocopier
wtyczka
start learning
plug
pilot od telewizora
start learning
remote control
Czujnik
start learning
sensor
smartfon
start learning
smartphone
wyłącznik
start learning
switch
innowacja technologiczna
start learning
technological innovation
technika
start learning
technology
SMS
start learning
text message
ekran dotykowy
start learning
touch screen
tranzystor
start learning
transistor
nadajnik
start learning
transmitter
wirtualna rzeczywistość
start learning
virtual reality
bezprzewodowy
start learning
wireless
unosić
start learning
hover
zaciąć się
start learning
jam
napędzać
start learning
power
skanować
start learning
scan
pisać SMS-y
start learning
text
przekształcać
start learning
transform
działać
start learning
work
zapalać się
start learning
come on
ukazywać się
start learning
come out
nacisnąć przycisk
start learning
press a button
dostawać smsy
start learning
recive texts
załącznik
start learning
attachment
bateria
start learning
battery
Żywotność baterii
start learning
battery life
Program komputerowy
start learning
computer programme
programista
start learning
computer programmer
kursor
start learning
cursor
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
dysk
start learning
disk
dysk twardy
start learning
hard disk
Napęd DVD
start learning
DVD drive
pamięć zewnętrzna
start learning
external memory
plik
start learning
file
karta pamięci
start learning
memory card
katalog
start learning
folder
ikona
start learning
icon
informatyka
start learning
information technology
łącze internetowe
start learning
internet connection
klawisz
start learning
key
klawiatura
start learning
keyboard
drukarka laserowa
start learning
laser printer
pamiec usb
start learning
memory stick
komputer stacjonarny
start learning
personal computer
skaner
start learning
scanner
ekran
start learning
screen
pusty ekran
start learning
blank screen
Monitor z płaskim ekranem
start learning
flat screen monitor
portal społecznościowy
start learning
social networking site
oprogramowanie
start learning
software
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
głośniki
start learning
speakers
strona internetowa
start learning
webside
dołączać
start learning
attach
przesłać
start learning
upload
przetwarzać dane
start learning
process data
udostępniać pliki
start learning
share content
surfować po sieci
start learning
surf the net
kopia zapasowa
start learning
backup
awaria
start learning
crash
zepsuć się
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
psuć się (bd)
start learning
break down
stracić dokumenty
start learning
lose a document
wydawać dziwne dźwięki
start learning
make funny noises
nie działa
start learning
out od order
uruchomić ponownie komputer
start learning
restart a computer
astronauta
start learning
astronaut
atmosfera
start learning
atmosphere
kometa
start learning
comet
start statku kosmicznego
start learning
lift-off
kosmos
start learning
outer space
rakieta
start learning
rocket
satelita
start learning
satellite
badania kosmosu
start learning
space exploration
stacja kosmiczna
start learning
space station
statek kosmiczny
start learning
spaceship
wszechświat
start learning
universe
wystrzelić
start learning
launch
okrążyć coś
start learning
orbit something
obracać się wokół własnej osi
start learning
rotate
wystrzelić rakietę
start learning
launch a rocket
wysłać coś w kosmos
start learning
send something into space

You must sign in to write a comment