Nauka i technika 194

 0    110 flashcards    hashzaczatowana
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antropologia
start learning
anthropology
archeolog
start learning
an archaeologist
archeologia
start learning
archaeology
dziedzina nauki
start learning
area/branch/field of science
astronom
start learning
astronomer
astronomia
start learning
astronomy
biolog
start learning
a biologist
biologia
start learning
Biology
chemik
start learning
a chemist
chemia
start learning
Chemistry
informatyka
start learning
computer science
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
an economist
inżynier
start learning
an engineer
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
a geneticist
genetyka
start learning
genetics
geograf
start learning
geographer
geografia
start learning
Geography
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
matematyk
start learning
mathematician
matematyka
start learning
Maths
fizyk
start learning
a physician
fizyka
start learning
Physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
naukowiec
start learning
a scientist
socjolog
start learning
sociologist
socjologia
start learning
sociology
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
request
ZWIĄZEK
start learning
connection/link
ODKRYCIE
start learning
discovery
dowody
start learning
evidence
doświadczenie/eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
an invention
wynalazca
start learning
an inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratorium
start learning
laboratory / lab
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
research/study
wyniki badań
start learning
research / study findings / results
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
the scientific method
teoria naukowa
start learning
a scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
survey
próba, analiza
start learning
test
teoria
start learning
theory
przyjmować, akceptować
start learning
accept
dodawać
start learning
to add
analizować, przeprowadzać azalizę
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
Confirm
pokazywać, wykazać
start learning
demonstrate
ustalić, określać
start learning
determine
odkryć
start learning
discover/find out
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
invent
mnożyć
start learning
multiply
obserwować
start learning
to observe
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
to prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
study/investigate
odejmować
start learning
to subtract
otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie
start learning
be awarded/win the Nobel Prize in
przeprowadzać doświadczenie
start learning
carry out/cobduct/do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
carry out/conduct/do research
dojść do wniosku
start learning
come to the conclusion
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
formuować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
prowadzenia dokumentację/ewidencji
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać
start learning
make predictions/predict
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
planować eksperyment naukowy
start learning
plan an experiment
prezentować wyniki badań
start learning
present research findings
odrzucić hipotezę
start learning
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in sth
podjać badania
start learning
undertake research
bakterie
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
związek chemiczny
start learning
compound
zagęszczony
start learning
concentrated
rozwój
start learning
a development
wzór, formuła
start learning
formula
gaz
start learning
gas
żywność modyfikowana genetycznie
start learning
genetically modified foods (GM foods)
drobnoustrój, zarazek
start learning
germ/microbe
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity

You must sign in to write a comment