Nauka i edukacja - Science and Education

 0    169 flashcards    jakuta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła
start learning
a school
Jestem w szkole.
start learning
I'm at school.
przedszkole (dla najmłodszych dzieci, w wieku 2-4 lat)
start learning
a playschool
uczyć się
start learning
to learn
Uczę się tańczyć.
start learning
I'm learning to dance.
uczeń
start learning
a pupil
Uczniowie chodzą do szkoły.
start learning
Pupils go to school.
zdolny; sprytny
start learning
clever
głupi
start learning
stupid
uczyć; nauczać
start learning
to teach
nauczyciel
start learning
a teacher
Ona uczy mnie śpiewać.
start learning
She teaches me to sing.
klasa
start learning
a class
klasa (sala lekcyjna)
start learning
a classroom
ławka szkolna; biurko
start learning
a desk
Siedzę w ławce.
start learning
I'm sitting at the desk.
Mój ojciec zawsze pracuje przy biurku.
start learning
My father always works at the desk.
lekcja
start learning
a lesson
lekcja angielskiego
start learning
an English lesson
Mamy lekcję pływania.
start learning
We're having a swimming lesson.
temat
start learning
a topic
temat lekcji
start learning
the topic of the lesson
tablica
start learning
a blackboard
na tablicy
start learning
on the blackboard
kreda
start learning
chalk
kawałek kredy
start learning
a piece of chalk
pisać
start learning
to write
Napisz to kredą!
start learning
Write it with chalk!
przerwa
start learning
a break
Zróbmy sobie przerwę!
start learning
Let's have a break!
śniadanie
start learning
breakfast
Teraz jem śniadanie.
start learning
I'm having breakfast now.
biblioteka
start learning
a library
czytać
start learning
to read
książka
start learning
a book
zeszyt do ćwiczeń
start learning
an exercise book
słownik
start learning
a dictionary
strona
start learning
a page
na stronie dwudziestej drugiej
start learning
on page twenty-two
praca domowa
start learning
homework
Odrabiam teraz pracę domową.
start learning
I'm doing the homework now.
Zawsze mamy zadawaną pracę domową.
start learning
We always have homework.
wyjaśniać; tłumaczyć
start learning
to explain
wyjaśnienie; wytłumaczenie
start learning
explanation
rozumieć
start learning
to understand
Nie rozumiem.
start learning
I don't understand.
wiedzieć; znać
start learning
to know
Nie wiem.
start learning
I don't know.
Znam tego chłopca.
start learning
I know this boy.
pomysł
start learning
an idea
Mam pomysł!
start learning
I have an idea!
To dobry pomysł!
start learning
It's a good idea!
zapominać
start learning
to forget
Nie zapomnij tego przeczytać!
start learning
Don't forget to read it!
pytać
start learning
to ask
Pytam, jak to napisać.
start learning
I'm asking how to write it.
On pyta mnie o godzinę.
start learning
He's asking me the time.
pytanie
start learning
a question
Muszę ci zadać pytanie.
start learning
I have to ask you a question.
powtarzać
start learning
to repeat
Powtórz pytanie, proszę.
start learning
Repeat the question, please!
odpowiadać
start learning
to answer
odpowiedź
start learning
an answer
Odpowiedzcie na pytania!
start learning
Answer the questions!
poprawny; właściwy
start learning
right
Masz rację!
start learning
You're right!
błędny; niewłaściwy
start learning
wrong
Mylisz się!
start learning
You're wrong!
test; sprawdzian
start learning
a test
Piszę dzisiaj test.
start learning
I'm taking a test today.
łatwy
start learning
easy
To łatwe!
start learning
It's easy!
trudny
start learning
difficult
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna.
start learning
The answer to this question is very difficult.
przedmiot (dziedzina)
start learning
a subject
Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
start learning
What's your favourite subject?
chemia
start learning
chemistry
Lubię chemię.
start learning
I like chemistry.
matematyka
start learning
mathematics
matma
start learning
maths
Jestem dobry w matmie.
start learning
I'm good at maths.
geografia
start learning
geography
Jestem słaby w geografii.
start learning
I'm poor at geography.
fizyka
start learning
physics
Fizyka jest trudnym przedmiotem.
start learning
Physics is a difficult subject.
biologia
start learning
biology
Nienawidzę biologii.
start learning
I hate biology.
historia
start learning
history
historyczny; zabytkowy
start learning
historic
zabytkowy budynek
start learning
a historic building
uniwersytet
start learning
a university
na uniwerystecie
start learning
at university
Chcę pójść na uniwersytet.
start learning
I want to go to university.
studiować
start learning
to study
student
start learning
a student
kurs
start learning
a course
Chodzę na kurs językowy.
start learning
I'm doing a language course.
edukacja; szkolnictwo
start learning
education
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
WF
start learning
PE
ćwiczyć
start learning
to practise
Uprawiam wiele sportów.
start learning
I practise a lot of sports.
Musimy poćwiczyć pływanie.
start learning
We have to practise swimming.
podstawowy; najważniejszy
start learning
primary
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
prywatna szkoła podstawowa
start learning
a public primary school
ponadpodstawowy
start learning
secondary
szkoła ponadpodstawowa
start learning
a secondary school
zaświadczać
start learning
to certify
świadectwo; certyfikat
start learning
a certificate
świadectwo maturalne
start learning
a secondary-school certificate
semestr; trymestr (w szkołach brytyjskich rok szkolny podzielony jest na trzy semestry)
start learning
a term
Od następnego semestru bedę chodził do szkoły publicznej)
start learning
I'm going to a state school from the next term.
profesor
start learning
a professor
egzamin
start learning
an exam
Muszę zdać trzy egzaminy.
start learning
I have to do three exams.
Dostałem 10 punktów z 12 na egzaminie.
start learning
I got 10 points out of 12 in the exam.
skomplikowany
start learning
complicated
Sprawy się skomplikowały.
start learning
Things became complicated.
oceniać
start learning
to mark
ocena; stopień
start learning
a mark
zdać
start learning
to pass
Zdałem egzamin!
start learning
I've passed the exam!
Zdałem maturę w tym roku.
start learning
I passed my A-levels this year.
nie zdać
start learning
to fail
Nie zdał egzaminu
start learning
He has failed the exam.
błąd
start learning
a mistake
Popełniłem błąd.
start learning
I've made a mistake.
korygować, poprawiać
start learning
to correct
korekta; poprawka
start learning
correction
Muszę wprowadzić poprawkę.
start learning
I have to make a correction.
poprawny
start learning
correct
niepoprawny
start learning
incorrect
zadanie
start learning
a task
zadanie matematyczne
start learning
a problem
rozwiązywać
start learning
to solve
rozwiązanie
start learning
a solution
Kiedy znalazłeś rozwiązanie zadania?
start learning
When did you find a solution to the problem?
przeszkadzać
start learning
to disturb
NIe chciałem ci przeszkadzać.
start learning
I didn't want to disturb you.
porównywać
start learning
to compare
porównanie
start learning
comparison
Porównaj to zadanie z innumi!
start learning
Compare this problem with the others!
sala; pomieszczenie
start learning
a room
czytelnia
start learning
a reading room
notatka
start learning
a note
Robisz notatki
start learning
Are you taking notes?
notes; zeszyt
start learning
a notebook
tekst
start learning
a text
podręcznik
start learning
a textbook
rozdzial
start learning
a chapter
Próbowałem porównywać te dwa rozdziały.
start learning
I've tried to make comparisons between these two chapters.
zapamiętywać
start learning
to memorize
pamięć
start learning
memory
z pamięci
start learning
from memory
umysł
start learning
mind
Zmieniłem zdanie.
start learning
I've changed my mind.
Według mnie, to niemożliwe.
start learning
To my mind, it's impossible.
inteligencja
start learning
intelligence
inteligentny
start learning
intelligent
system
start learning
a system
systematyczny
start learning
systematic
publiczny system szkolnictwa wyższego
start learning
the state system of higher education
zdolność; umiejętność
start learning
ability
zdolny
start learning
able
Jestem w stanie szybko się uczyć.
start learning
I'm able to learn quickly.
doświadczenie (życiowe)
start learning
experience
doświadczony
start learning
experienced
doświadczony dyrektor szkoły
start learning
an experienced head teacher

You must sign in to write a comment