0 Person likes this. Give a Like!

jakuta jakuta

I started using VocApp 2813 days ago. I have 531 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 83 lessons. The date of my last visit is 2020-02-12 21:11:28.

My interests

angielski, włoski, English

Flashcards created by me


Human body
Human body - hand
Human body - foot
Human body - face
Human body - muscles
Human body - skeleton
Human body - body systems and internal organs
Human body - teeth
Time - vocabulary
Human body - reproduction
Human body - slang
Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs A1-A2
Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs B1-B2
Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs C1-C2
Pory roku - The seasons of the year
Miesiące - Months
Kolokacje - Colocations
Cechy charakteru - Character and Personality
Czas - Time
Części ciała - Parts of the body
Dom - House
Dżwięki - Sounds
Ekologia - Ecology
Finanse - Finance
Gospodarka - The Economy
Higiena - Hygiene
Kalendarz - Calendar
Kolory - Colours
Kraje. Narodowości. Języki. - Countries. Nations. Languages.
Kształty - Shapes
Kultura i sztuka - Culture and art
Liczby - Numbers
Media i komunikacja - The media and communications
Miary - Measures
Miasto - The city
Moda i ubiór - Fashion and Clothing
Mowa i porozumiewanie się - Language and Communication
Natura - Nature
Nauka i edukacja - Science and Education
Odżywianie - Eating
Opinie - Opinions
Osoba - Person
Państwo - The state
Podróże - Travelling
Pogoda - Weather
Polityka - Politics
Praca - Work
Prawo - Law
Problemy społeczne - Social Problems
Przedmioty - Things and Objects
Religia - Religion
Rodzina - Family
Rośliny - Plants
Ruch i położenie - Movement and situation
Sport i czas wolny - Sports and Leisure
Substancje i materiały Substances and Materials
Świat fantazji - The World of Fantasy
Transport - Transport
Uczucia - Feelings
Urząd - The Office
Wieś - The Countryside
Wojny i katastrofy - Wars and Disaster
Wygląd - Appearance
Zakupy i usługi - Shopping and Services
Zdrowie - Health Care
Zwierzęta - Animals
Życie codzienne - Everyday Life
Czas - dni, miesiące, pory
Czas - słowa
Określam czas
Określam czas
Dokumenty - słowa
Wiza, oficjalne dokumenty
Zgubiłem dokumenty!
Dzieci - słowa
Zwierzęta
Fajne słowa - kolory
Podróżuję z dzieckiem
Języki - słowa
Lista owoców i warzyw
Lista napojów
Liczby - Numbers
Odżywianie - Eating

You must sign in to write a comment