Czasowniki nieregularne - Irregular Verbs A1-A2

 0    71 flashcards    jakuta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opiekować się dzieckiem
start learning
to babysit - babysat - babysat
być
start learning
to be - was / were - been
stawać się, zostawać kimś / czymś
start learning
to become - became - become
zaczynać się, rozpoczynać się
start learning
to begin - began - begun
lamać, pękać, rozbić, tłuc
start learning
to break - broke - broken
przynosić, przyprowadzić
start learning
to bring - brought - brought
budować
start learning
to build - built - built
kupować
start learning
to buy - bought - bought
móc
start learning
to can - could
łapać, chwytać
start learning
to catch - caught - caught
wybierać
start learning
to choose - chose - chosen
przychodzić, przyjechać
start learning
to come - came - come
kosztować
start learning
to cost - cost - cost
ciąć, kroić, skaleczyć się
start learning
to cut - cut - cut
robić
start learning
to do - did - done
rysować; pociągnąć; remisować
start learning
to draw - drew - drawn
śnić, marzyć
start learning
to dream - dreamt / dreamed- dreamt / dreamed
pić
start learning
to drink - drank - drunk
prowadzić; kierować się czymś
start learning
to drive - drove - driven
jeść
start learning
to eat - ate - eaten
padać, upadać, spadać
start learning
to fall - fell - fallen
czuć
start learning
to feel - felt - felt
znaleźć, odkryć
start learning
to find - found - found
latać
start learning
to fly - flew - flown
dostawać
start learning
to get - got - got
dawać
start learning
to give - gave - given
iść
start learning
to go - went - gone
rosnąć
start learning
to grow - grew - grown
mieć
start learning
to have - had - had
słyszeć
start learning
to hear - heard - heard
uderzać
start learning
to hit - hit - hit
trzymać, utrzymywać, posiadać
start learning
to hold - held - held
ranić, boleć
start learning
to hurt - hurt - hurt
trzymać, zachować
start learning
to keep - kept - kept
znać, wiedzieć, poznać
start learning
to know - knew - known
uczyć się
start learning
to learn - learnt / learned - learnt / learned
opuszczać, wyjeżdzać, zostawać
start learning
to leave - left - left
pożyczać (komuś)
start learning
to lend - lent - lent
tracić, gubić
start learning
to lose - lost - lost
zrobić, wyprodukować
start learning
to make - made - made
znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
start learning
to mean - meant - meant
spotykać, poznawać
start learning
to meet - met - met
płacić
start learning
to pay - paid - paid
kłaść
start learning
to put - put - put
czytać
start learning
to read - read - read
jeździć
start learning
to ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
to ring - rang - rung
biec
start learning
to run - ran - run
mówić, twierdzić
start learning
to say - said - said
widzieć
start learning
to see - saw - seen
sprzedawać
start learning
to sell - sold - sold
wysyłać, słać
start learning
to send - sent - sent
pokazywać
start learning
to show - showed - shown
zamykać
start learning
to shut - shut - shut
śpiewać
start learning
to sing - sang - sung
siedzieć, siadać
start learning
to sit - sat - sat
spać
start learning
to sleep - slept - slept
mówić
start learning
to speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
to spend - spent - spent
stać
start learning
to stand - stood - stood
kraść
start learning
to steal - stole - stolen
pływać
start learning
to swim - swam - swum
brać
start learning
to take - took - taken
uczyć
start learning
to teach - taught - taught
mówić, powiedzieć, opowiedzieć
start learning
to tell - told - told
myśleć, sądzić, uważać
start learning
to think - thought - thought
rzucać
start learning
to throw - threw - thrown
rozumieć
start learning
to understand - understood - understood
budzić
start learning
to wake - woke - woken
nosić coś na sobie, być ubranym
start learning
to wear - wore - worn
pisać
start learning
to write - wrote - written

You must sign in to write a comment