my matura sucess unit 3

 0    133 flashcards    juliabusz11
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmiana jest tak dobre jak odpoczynek
start learning
The change is as good as rest
całkowite zaskoczenie
start learning
a real turn-up for The books
absolutnie
start learning
absolutely
Akademickie ambicje
start learning
Academic ambitions
osiągnąć wielkie rzeczy
start learning
achieve great things
osiągnięcie
start learning
achievement
działacz
start learning
activist
przystosować się do
start learning
adapt to something
skorygować
start learning
adjust
podziwiać
start learning
to admire
orędownik
start learning
advocate
przerobić
start learning
alter
niegrzeczny
start learning
badly behaved
nie być w stanie czegoś zrobić
start learning
be unable to do something
znośny
start learning
berable
niewidomy
start learning
blind
ślepota
start learning
blindness
spokój
start learning
calmness
porażenie mózgowe
start learning
cerebral palsy
wyzwanie
start learning
challenge
zmienić temat
start learning
change the subject
wiwatować
start learning
to cheer
klaskać
start learning
clap - clapped/clapt - clapped/clapt
współczucie
start learning
compassion
zachowanie kompulsywne
start learning
compulsive behavior
choroba
start learning
condition
przekształcić
start learning
convert
przekonany
start learning
convinced
radzić sobie
start learning
cope
przyprawiają co dreszcze
start learning
creepy
z uznaniem przyjęty przez krytyków
start learning
critically aclaimend
głuchy
start learning
deaf
głuchota
start learning
deafness
presja
start learning
depression
dzieciństwo w biedzie
start learning
deprived childhood
zdeterminowany wysiłki
start learning
determined efforts
diagnoza
start learning
diagnosis
upośledzony
start learning
disabled
diagnoza
start learning
diagnosis
wręcz
start learning
downright
bębnić palcami w stół
start learning
drum your fingers on the table
wybory
start learning
election
uroczy
start learning
endering
nawet
start learning
even
bawić się włosami
start learning
fiddle with your hair
dziedzina
start learning
field
cel
start learning
goal
dobry płot tworzy dobre sąsiedztwo
start learning
Good fence creates a good neighborhood
plotkować
start learning
gossip
porwać
start learning
grab
wyrosnąć z
start learning
to grow out of
nawyk
start learning
habit
niepełnosprawny
start learning
handicapped
rozmyślić się
start learning
have a Change of heart
robiący wrażenie
start learning
impressive
niewiarygodne
start learning
incredibly
niezależność
start learning
independence
osoba
start learning
individual
wpływ
start learning
influence
wewnętrzna siła
start learning
inner strength
inspirujące słowa
start learning
inspiring words
upośledzenie umysłowe
start learning
intellectual disability
iirracjonalny lęk
start learning
iria irrational fear
osądzać
start learning
to judge
brak perspektyw
start learning
lack of perspective
zostawić brudne naczynia w zlewie
start learning
Leave dirty dishes in the sink
zostawić odkręcona pastę do zębów
start learning
Leave the top pdf The thothpaste
tracić panowanie nad sobą
start learning
lose your temper
osiągnąć wiek
start learning
make it to
nakręcić film na podstawie książki
start learning
make a book into The film
znaczący
start learning
meaningful
umysłowy
start learning
mental
źle ulokowane
start learning
misplaced
zmodyfikować
start learning
modify
nastrój
start learning
mood
przeprowadzić się
start learning
to move
poruszający
start learning
moving
neurolog
start learning
neurologist
bez przerwy
start learning
nonstop
zobowiązanie
start learning
obligation
obsesja
start learning
obsession
nerwica natręctw
start learning
obsesive compulsive disorder
przeszkoda
start learning
obstacle
przezwyciężyć
start learning
overcome
atak paniki
start learning
panic attack
paraliż
start learning
paralysis
droga
start learning
path
cierpliwie
start learning
patiently
wykonywać zadania
start learning
perform tasks
fizyczny
start learning
physical
śmierć
start learning
pice of junk
umieścić
start learning
place
wpadać
start learning
pop in
powstrzymać
start learning
prevented
sięgnąć poza własne ograniczenia
start learning
reach beyond ones limits
powtarzający się motyw
start learning
a recurring theme
odświeżający
start learning
refreshing
zastąpić innym
start learning
replaced by another
odpowiednio
start learning
respectively
odpowiedzialność
start learning
responsibility
pozbyć się czegoś
start learning
rid oneself of sth
wzór do naśladowania
start learning
role model
zrujnować
start learning
ruin
kształcenie
start learning
schooling
ustronny
start learning
secluded
poważnie
start learning
severly
chałupa
start learning
chack
wzrok
start learning
sight
deskorolka
start learning
a skateboard
opera mydlana
start learning
soap opera
spektakularny
start learning
spectacular
godzinami zajmować łazienkę
start learning
spend ages in The bathroom
rozszczep kręgosłupa
start learning
spina bifida
zamienić się
start learning
swap
uważać że inni są na każde zawołanie
start learning
take people for granted
brać rzeczy bez pytania
start learning
take things without asking
obgadywanie kogoś za plecami
start learning
Talk behind your back
mówić do siebie
start learning
talk to yourself
nadchodzą zmiany
start learning
The winds of Change are blowing
szczerze mówiąc
start learning
to be honest
prawdę mówiąc
start learning
tell the truth
prawdziwie
start learning
truly
rozpocząć nowy rozdział w życiu
start learning
turn over a new leaf
prywatny nauczyciel
start learning
tutor
opona
start learning
tyre
nieprzyjemny
start learning
unpleasant
urozmaicić
start learning
vary
głosować
start learning
to vote
talia
start learning
waist
przykuty do wózka inwalidzkiego
start learning
wheelchair bound
czarodziej
start learning
wizard
rekordzista świata
start learning
world record holder
pisarz światowej sławy
start learning
world-renowned writer

You must sign in to write a comment